Rundveehouderij

Foto & video 5289 x bekeken laatste update:18 mei 2012

Bulgaarse historicus houdt 300 koeien

Alexander Kaishev studeerde geschiedenis en is historicus. Via restitutie (teruggave van oude eigendommen) kwam de Bulgaar samen met zijn broer aan een melkfabriekje. Nu melken ze 300 koeien.

Foto

 • Ten zuiden van de Bulgaarse stad Plovdiv heeft Alexander Kaishev met zijn broer een groot melkveebedrijf. Kaishev is niet van boerenkomaf. Hij is historicus en heeft geschiedenis gestudeerd. Begin jaren negentig is hij met zijn broer aan een melkfabriekje gekomen. Dat was onderdeel van gerestitueerde goederen aan hun ouders. De broers Kaishev wilden wel melk verwerken, maar de aangeboden melkplas werd alsmaar kleiner. Op een gegeven moment besloten zij daarom de melkfabriek te sluiten en zelf koeien te gaan melken. Foto’s: Erik Bos, tekst: Erik Bos en Bouke Poelsma

 • Het bedrijf heeft in 2007 geïnvesteerd in een nieuwe stal en een nieuwe melkput. Een grupstal werd bovendien omgebouwd tot ligboxenstal. De broers ontvingen subsidie voor de uitvoering van dit project. Dit bord – bij de ingang van het bedrijf – verwijst daarnaar.

 • Rechts op de foto staat de nieuwe ligboxental. Daarnaast is de tot ligboxenstal omgebouwde grupstal zichtbaar. Uiterst links is de oude grupstal te zien. Die is omgebouwd tot een potstal met afkalfstal. Het bedrijf melkt ongeveer 300 koeien.

 • Er is 30 man personeel. Het gemiddelde loon van de arbeiders is 750 leva per maand. Dat is omgerekend zo’n €384 (1 euro = 1,95 leva). Dit is in Bulgarije een goed loon. Het verloop van personeel is laag.

 • De nieuwe stal is een eigen ontwerp en in eigen beheer gebouwd. Hij heeft ruimte voor 120 koeien en heeft ongeveer €200.000 gekost om te bouwen. De koeien worden geïnsemineerd met sperma van Amerikaanse stieren.

 • De broers Kaishev maken veelvuldig gebruik van adviseurs om het bedrijf in stand te houden. Iedere maand neemt een adviseur in twee dagen tijd alle bedrijfsprocessen door. Vooral op het gebied van voeding, melkproductie en vruchtbaarheid van de dieren is winst te behalen. De begeleiding is intensief.

 • Deze voormalige grupstal is 50 jaar oud. Links moeten afkalfhokken komen.

 • Dit is de rechterzijde van de stal. Het potstalgedeelte wordt uitgemest.

 • Melken in deze 2x12 De Laval-melkstal gebeurt driemaal daags. De gemiddelde dagproductie is 30 liter. De melk wordt geleverd aan Danone. Alexander Kaishev ontvangt op dit moment 72 stotinki per liter, omgerekend €0,37. Danone eist minimale gehaltes van 3,6 % vet en 3,2 % eiwit.

 • Sinds kort is de vloer van de melkput en de wachtruimte met rubbermatten van Kraiburg bedekt. De koeien glijden nu minder uit en lopen zekerder.

 • Het tanklokaal. De melk wordt afgenomen door Danone en wordt dagelijks opgehaald.

 • Het tanklokaal bevindt zich op de begane grond van dit karakteristieke gebouw. De eerste verdieping is ingericht met een kantoor en kleedruimtes voor het personeel.

 • Het jongvee is gehuisvest in open loodsen en oude schuren. De dieren ogen gezond.

 • De gebroeders beschikken over 600 hectare grond. Daarop verbouwen zij luzerne, mais, gerst en tarwe. Het rantsoen bevat onder meer luzerne, snijmais gerst, tarwe, zonnebloemenschroot, sojaschroot, korrelmais en luzernehooi.

 • Kalveren zijn gehuisvest in eenvoudige hokken met golfplaten en stro. Zij liggen ook in de winter droog en zien er gezond uit.

 • De oude sleufsilo’s zijn van natuursteen gemetseld. Zij zijn bijna een meter verhoogd met beton. De oude muren worden dichtgesmeerd en op de bodem wordt opnieuw beton gestort.

 • De kuilen zijn afgedekt met plastic en honderden banden.

 • In deze loods worden bijproducten opgeslagen.

 • De broers mengen en malen hun eigen granen. Vanwege de schaalgrootte van het bedrijf is het voordelig om zelf voer te mengen. Mineralen en enkelvoudige voerproducten en restproducten kopen de broers apart in.

 • Het bedrijf heeft ook geïnvesteerd in mestverwerking. Drijfmest uit de ligboxenstallen wordt nu gescheiden in een vaste en vloeibare fractie. Daarvoor is deze nieuwe mestscheider van Bauer aangeschaft.

 • Hier vandaan wordt de drijfmest naar de mestscheider gepompt.

 • De dikke fractie wordt hier opgeslagen.

 • De vloeibare fractie gaat naar dit mestbassin. In de zomer wordt de dunne fractie met beregening over het land gebracht.

Erik Bos

Of registreer je om te kunnen reageren.