Rundveehouderij

Foto & video 3289 x bekeken laatste update:17 feb 2012

Melkveebedrijf met biogasinstallatie

Het melkveebedrijf van familie Den Brok in Zeewolde (Fl.) breidde vorig jaar uit met een biogasinstallatie. De gescheiden en gedroogde mest gaat de diepstrooiselboxen in.

Foto

 • Na jaren van voorbereiding nam melkveebedrijf Den Brok in Zeewolde (Fl.) vorig jaar een biogasinstallatie in gebruik. Sinds mei 2011 lever het familiebedrijf groene stroom. De interesse in een biogasinstallatie werd door Joep den Brok (33) in 2004 gewekt op een bijeenkomst van het NAJK. De ondernemer deed marktonderzoek, vroeg vergunningen aan en stortte zich in de subsidiewereld. Het duurde even voordat Den Brok de juiste subsidieregeling kon treffen. Hij was te laat voor de MEP-subsidie en vond de SDE-subsidie 2008 niet renderend. Uiteindelijk werd hij ingeloot voor de SDE-subsidie 2009. Het project werd vervolgens verder uitgewerkt, waarna in oktober 2010 de bouw van start ging. Op de foto poseert Joep den Brok (33, rechts) met zijn zwager Ype Bonnema (39), waarmee hij het gros van het werk verzet. Ook de vader van Joep helpt nog dagelijks mee op het bedrijf. Foto’s: Koos Groenewold, tekst: Bouke Poelsma

 • Een overzicht van het melkveebedrijf van familie Den Brok. De overbuurman heeft ook een melkveebedrijf. Aan de achterzijde van het bedrijf is op enkele honderden meters afstand een camping. Daar verblijven ’s zomers honderden gasten. „We hebben afgelopen zomer geen klachten van de camping gehad over enige vorm van stankoverlast”, vertelt Joep den Brok. Het bedrijf heeft 53 hectare grond in eigendom.

 • „Ik wilde iets met mest doen. De afzet wordt de komende jaren toch een pijnpunt. Voor mij was het bovendien een mooie uitdaging om dit project op me te nemen. De rest van de familie stond er ook volledig achter”, vertelt Joep den Brok. Erk Energy, zoals familiebedrijf Den Brok het bedrijf doopte, werkt nauw samen met het bedrijf Biogas Plus. De installatie is gebouwd naar een ontwerp van dit Brabantse bedrijf. Biogas Plus blijft ook betrokken bij de verdere exploitatie.

 • De biogasinstallatie is voorzien van een hydrolysering. Voordat de mest en andere producten worden vergist, worden ze in de hydrolyse gemengd tot een homogeen ‘voedingsproduct’, waar de installatie goed op kan draaien. Deze hydrolysering heeft een inhoud van 500 kuub.

 • Biogas Plus zorgt voor de aanvoer van producten, die samen met de mest worden vergist. In deze sleufsilo ligt granenmix en koffiedrab. Er gaat geen mais in de installatie. „De herfstkuil is wel bedoeld voor de biogasinstallatie. In totaal gaat het om 75 ha. Daarvan is een deel aangekocht”, vertelt Joep den Brok.

 • Met de verreiker worden de producten in de hydrolysering gestort, waarna het homogene product vervolgens de hoofdvergister in gaat. Deze silo heeft een inhoud van 2.000 kuub. Vervolgens gaat het product naar de na-vergister. Deze tweede silo heeft een inhoud van 3.000 kuub. De totale verblijftijd in de installatie is 70 dagen.

 • Deze imposante vacuüm druktank pompt het product vanuit de hydrolysering naar de silo’s. Joep den Brok schat dat hij op jaarbasis 5.000 kuub mest gebruikt voor de biogasinstallatie. Die hoeveelheid wordt aangevuld door nog eens 5.000 kuub bijproducten, zoals granenmix, koffiedrab en herfstkuil.

 • De technische gegevens worden op een overzichtelijke manier weergegeven op dit computerscherm. De biogasinstallatie draait naar tevredenheid, zo zegt Joep den Brok. De biogasinstallatie heeft een geïnstalleerd vermogen van 700 kW. Het opgelegde aantal vollast-uren is 7.600. Daardoor ontvangt Erk Energy jaarlijks subsidie voor maximaal 5,32 miljoen kilowatt stroom. Erk Energy beurt 17,7 cent subsidie per geleverde kilowatt. De bonus van 2,5 cent, die het bedrijf beurt vanwege hergebruik van de restwarmte, is bij die prijs inbegrepen.

 • Dit is de Smicon-mestscheider. Het digestaat – de vergiste mest – wordt hier gescheiden. De vacuüm druktank pompt het digestaat naar deze mestscheider, die een capaciteit heeft van 50 kuub per dag. „De mestscheider draait 24 uur per dag. De capaciteit moet nog worden opgeschroefd”, vertelt Den Brok.

 • De dunne fractie wordt in dit mestbassin opgeslagen.

 • Op deze overzichtsfoto zijn de drooginstallatie (links) en de warmtekrachtkoppeling (WKK) zichtbaar. In de WKK wordt het biogas verbrand en omgezet in groene stroom.

 • Een kijkje in de WKK. De groene stroom die Erk Energy op jaarbasis levert staat ongeveer gelijk aan het stroomverbruik van 1.800 huishoudens.

 • De imposante MWM-motor is geleverd door het Duitse Pro2. De restwarmte die vrijkomt in de WKK wordt gebruikt om de mest te drogen. De dikke fractie die overblijft na het scheiden van de mest gaat naar de drooginstallatie.

 • De dikke fractie die overblijft na het scheiden van het digestaat wordt opgeslagen in de gele container. Via transportbandjes gaat de dikke fractie naar de drooginstallatie (zie ook foto 11).

 • De drooginstallatie kan een input van een kuub dikke fractie per uur verwerken, met een drogestofpercentage van 27.

 • Het eindproduct is erg droog. Het drogestofpercentage is 80 tot 85. De mest stinkt bovendien helemaal niet.

 • De droge mest wordt gebruikt als boxstrooisel voor de koeien. Wekelijks heeft het bedrijf 7 kuub nodig om de boxen aan te vullen. Het aanbod is echter veel groter. De droge mest die niet nodig is voor de eigen boxen, wordt afgevoerd voor de productie van mestkorrels. Joep den Brok hoopt dat de mestwetgeving in de toekomst wordt aangepast. „De gescheiden en bewerkte mest zorgt voor een hoog rendement. Waarom moeten we dat afvoeren en kunstmest inkopen?”, vraagt de ondernemer zich af.

 • In augustus stapten de veehouders over op mest als boxstrooisel. Joep den Brok en Ype Bonnema zijn tot dusverre zeer goed te spreken over de resultaten ervan. „Het celgetal daalde van 230 naar 125 en de laatste drie maanden hebben we geen uierontsteking meer geconstateerd”, vertelt Bonnema. Erk Energy melkt een quotum van ruim een miljoen kilo melk vol. Het rollendjaargemiddelde is 9.300 kilo melk met 4,23 procent vet en 3,48 procent eiwit.

 • Ook bij de jonge dieren ligt de droge mest in de boxen. Joep en Ype zijn erg benieuwd naar de resultaten in de zomer. „Is mest ook bij hoge temperaturen geschikt? Wat is dan het effect op het aantal uierontstekingen? Je mag best opschrijven dat wij daar erg nieuwsgierig naar zijn”, vertelt Joep den Brok.

 • De veehouders gebruiken nu alleen nog zaagsel in de afkalfruimte. Voorheen gebruikten ze 6 kuub zaagsel per week. Dat kostte op jaarbasis zo’n €10.000. „Nu gebruiken we nog hooguit twee pallets zaagsel voor de afkalfruimte”, vertelt Ype.

 • De melkveehouders werken volgens vaste patronen en houden graag vast aan gemaakte keuzes. De koeien krijgen bijvoorbeeld al 20 jaar een gemengd rantsoen voorgeschoteld. Het bedrijfsmotto luidt: rust, reinheid en regelmaat. Dat werpt zijn vruchten af, getuige de verwijzingen naar de 9 100.000 liter-koeien.

 • Erk Energy hield zaterdag 11 februari open dag.

Of registreer je om te kunnen reageren.