Rundveehouderij

Foto & video laatste update:18 feb 2012

Bedrijf krijgt stapsgewijs vorm

In het oosten van Duitsland bouwen Menno Hagoort en Paul Rozing een nieuwe stal, om te groeien naar 1.000 melkkoeien.

Foto

 • In Polenzko, deelstaat Sachsen-Anhalt, houden Menno Hagoort (41, foto) en zakenpartner Paul Rozing (44) 725 Holstein Friesian melk- en kalfkoeien, plus jongvee. Ten tijde van ons bedrijfsbezoek was Rozing bij familie in Nederland. Foto's: Ronald Hissink, tekst: Kees van Dooren

 • In de eigen stallen melken de ondernemers 470 koeien, en op het 500 meter verderop gelegen pachtbedrijf zijn nog eens 150 koeien aan de melk. Het quotum bedraagt 5,2 miljoen kilo melk. De onderneming heeft 200 hectare grond in eigendom en 850 hectare in pacht.

 • Een tweede vergister is in aanbouw op het bedrijf van de ondernemers. De installaties zijn samen goed voor bijna 1 megawatt op jaarbasis.

 • De productie op het eigen bedrijf zit op 9.800 kg melk met 4,15 % vet en 3,4 % eiwit. Op het pachtbedrijf is dat 8.000 kg. De tussenkalftijd bedraagt gemiddeld 421 dagen. Op het pachtbedrijf melken ze tweemaal daags; in de eigen stallen driemaal.

 • In 2010 bouwden ze een splinternieuwe potstal voor de droge koeien en voor kalveren tot tien weken oud. De kalveren liggen achter de betonnen keerwand.

 • De vaarskalfjes blijven tot een leeftijd van tien weken in de potstal.

 • Het jongvee van een half jaar tot 17 maanden is op een paar kilometer van het bedrijf gehuisvest. De in 2002 gekochte stallen bieden de pinken weinig meer dan een droge ligplek. Desondanks ontwikkelen de dieren zich goed. De vaarzen kalven op gemiddeld 25,1 maanden af.

 • Begin november 2011 beurden Hagoort en Rozing 34 cent per kilo melk (op basis van 4 procent vet en 3,4 procent eiwit) van Bayerische Milchindustrie (BMI). Deze fabriek betaalt geen herfsttoeslag. De prijs is niettemin toereikend. Hagoort: „Bij de huidige kostprijs is er prettig mee te leven.”

 • De koeien liggen op rubbermatten. Het schoonhouden gebeurt machinaal. De melkkwaliteit voldoet aan de door de fabriek gestelde eisen.

 • Het streven van de melkveehouders is om dit jaar te groeien tot 1.000 melk- en kalfkoeien. Ze denken bij die omvang de arbeidskosten te drukken tot 5 cent per kilo melk. Op het bedrijf werken 14 fulltimers.

 • Het is de bedoeling dat parallel aan de bestaande stal - met een tussenruimte van zo’n 20 meter - een nieuwe stal verrijst voor 450 koeien. Zo ontstaat een H-vorm: twee stallen met daar tussenin een melkstal. Op het eigen bedrijf is dan plek voor ruim 800 koeien.

 • Hagoort en Rozing moeten nog quotum voor 300 extra melkkoeien aankopen. Dat doen ze zodra de stal er staat. Eind vorig jaar noteerde quotum op de beurs van het Deutsche Bauernverband 3 cent per kilo melk op basis van 4 procent vet. Deze prijs geldt voor het oosten van Duitsland.

 • De oude stal voor de droge koeien zal geleidelijk wijken voor de nieuw te bouwen stal voor 450 melkkoeien. De bouwkosten blijven onder €2.500 per plaats, raamt Hagoort. Melkgelegenheid is er al. Het dak krijgt geen isolatie. Evenmin komen er boxen in met luxe matrassen. In stijl met de rest van het bedrijf blijft het sober en functioneel. Onder de stal is maar voor een paar weken mestopslag nodig; de mest wordt snel vergist.

 • Twee man houden zich volledig bezig met de sloop van de oude stal en de bouw van de nieuwe koeienstal.

 • De melkveehouders zitten boordevol plannen. Onlangs kochten ze een aantal vervallen varkensstallen van een buurman. Op het perceel rusten bouwrechten. Mogelijk dat daar ooit nog eens het jongvee komt. Dan zit ál het vee, van kalveren tot melkkoeien, op één locatie.

 • Hagoort en zijn compagnon steken hun geld voornamelijk in stallen, vee en quotum. De loonwerker doet het werk op het land.

Of registreer je om te kunnen reageren.