Rundveehouderij

Foto & video 1759 x bekeken

Behoud goed grasland steeds lastiger

Agrifirm Feed organiseerde in Limburg onlangs een Masterclass Grasland. Veertig melkveehouders keken kritisch naar een perceel grasland.

Foto

 • Op het melkveebedrijf van Silvain Kusters in Guttecoven (L.) organiseerde Agrifirm Feed een Masterclass Grasland. Een veertigtal Limburgse melkveehouders beoordeelde het grasland van Kusters kritisch. Kusters heeft nogal last van larven die de wortels aanvreten.
  Tekst en fotografie: Guus Queisen

 • Om een grasmat goed te beoordelen adviseert Agrifirm een perceel kruisgewijs te doorlopen. Neem eerst de slechtste percelen in ogenschouw. Start bij de beoordeling met het inschatten van het percentage onkruiden, vervolgens het percentage open plekken en tenslotte het percentage slechte grassen (zoals kweek en straatgras).

 • De botanische samenstelling van de grasmat is het beste te schatten vanaf een grashoogte van minimaal 10 centimeter. Dan zijn de diverse plantensoorten goed herkenbaar. • Een handig instrument om grassen te herkennen is de graswijzer. Goede grassoorten zijn: Engels raaigras, timothee, beemdlangbloem en veldbeemdgras. Bij de graslandmengsels adviseert Agrifirm de veehouders een keuze te maken tussen de:
  - DairyGrass Excellent lijn, ‘alleen het beste is goed genoeg’,
  - DairyGrass Rendement lijn, ‘optimum tussen kosten en opbrengst’ en de
  - DairyGrass Exact lijn, ‘staat het gras maar een korte periode, kies dan een mengsel uit deze lijn’.

 • Fred Sons van Agrifirm Feed adviseert doorzaaien van grasland bij een waardering van ‘matig grasland’. Daarbij zijn 60 tot 80 procent goede grassen aanwezig of maximaal 15 procent kweek. Ook geeft hij het advies ‘doorzaaien’ als het grasland meer dan 20 procent open plekken heeft. Het beste doorzaaitijdstip is volgens Sons het najaar. „Dan is voldoende vocht voorhanden en ondervindt het jonge gras minder concurrentie van bestaand gras.” • Scheuren en herinzaai adviseert Sons bij de waardering ‘slecht grasland’. Dan bevat de grasmat minder dan 60 procent goede grassen of meer dan 20 procent kweek. Voor scheuren en herinzaai bestaan verschillende strategieën. „Maar als er veel kweek staat is ons advies altijd om de zode dood te spuiten. Dat biedt tevens de gelegenheid het perceel te bekalken om zo de pH op peil te brengen, zodat straks het jonge gras optimaal kan groeien. Wel rekening houden met de wettelijke termijn van grasland scheuren.”

 • Door de mestwetgeving is er minder stikstof op het grasland beschikbaar. Gevolg is dat er meer soorten onkruid de concurrentie met het gras aankunnen.

  „Vroeger zagen we hoofdzakelijk muur. Nu zien we steeds meer paardenbloem, boterbloem, herderstasje, veldkers en zeker niet te vergeten de zuringsoorten”, aldus Sons. Hij onderstreept dat onkruidbestrijding in grasland lonend is. Het geoogste gras heeft een 12 procent hoger drogestofgehalte en de totale opbrengst aan droge stof ligt 20 procent hoger. In het eerste jaar kan onkruidbestrijding €450 per hectare opbrengen en een betere voederwaarde is goed voor €150 per hectare.

 • Onder andere als gevolg van de derogatie scheuren veehouders minder snel grasland. Dit leidt tot meer onkruid en meer soorten onkruid. Voor een optimale ruwvoerproductie is een goede onkruidbestrijding vaker noodzakelijk. Door onkruid tijdig te bestrijden, dus als het onkruid nog klein is, kunnen goede grassen via uitstoeling deze plekken opvullen.

 • Emelten, engerlingen (op foto), ritnaaldlarven en sinds kort ook larven van de taxuskever vormen een steeds groter probleem in grasland. Deze larven vreten aan de wortels van het gras, waardoor dit los komt te liggen. Daarnaast treedt secundaire schade op doordat vogels de larven uit de zode pikken. • Meestvoorkomende larven in grasland zijn de emelt en engerling en in mindere mate de rouwvlieglarf. Deze laatste is de enige die chemisch mag worden bestreden. Op de emelt heeft kalkstikstof enige werking, maar de toepassing ervan heeft wel kanttekeningen. In het geval van engerlingen heeft een twee- à driejarige rotatie met mais de voorkeur.

 • De Masterclass Grasland in Guttecoven telde mee voor de verlenging van de spuitlicentie.

Of registreer je om te kunnen reageren.