Rundveehouderij

Foto & video 1 reactie

Voerproeven op Beiers staatsbedrijf

Duitse proefbedrijven zijn veelal van de staat of aan de overheid gelieerd. Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Grub voert huisvestings- en voedingsonderzoek uit.

Foto

 • Het Versuchstation Grub ligt ten oosten van München en beslaat een oppervlakte van 443, 1 hectare land, waarvan 323 hectare akkerbouw en 59,2 hectare grasland. De rest is bos, afrastering en gebouwen. Gemiddeld zijn er 126 melkkoeien met 135 stuks jongvee en 80 vleesstieren aanwezig.

  Foto's: Henk Riswick, tekst: Anne-Marie van der Linde.

 • De melkkoeien staan in een voor Zuid-Duitse begrippen zeer open stal. Tussen de drie kappen is de stal boven de roosters open. De stal is uitgevoerd met een open melkstal waar 52 koeien worden gemolken en een melkrobot voor 62 koeien.

 • Begin februari liep bij de koeien een voerproef waarbij korrelmais en tarwe met elkaar werden vergeleken. Het rantsoen voor een productie van 25 kilo melk bestond uit 21 kilo luzerne, 15 kilo snijmais, 0,5 kilo stro en 0,5 kilo hooi. Dit werd voor de twee groepen aangevuld met 5,3 kilo korrelmais of 5,3 kilo tarwe.

 • De ligboxenstal is uitgevoerd met verschillende boxafscheidingen om te zien waarvoor koeien een voorkeur hebben. Daarvoor is de stal uitgevoerd met gps. Daarmee kunnen de onderzoekers ook de looprichtingen en het gedrag ten opzichte van dominante dieren volgen.

 • In Beieren maken boeren nog vrij veel gebruik van houten boxafscheidingen. Vandaar dat deze ook in de test meedoen.

 • Ook de moderne, flexibele glasfiberboxafscheiding wordt getest.

 • De helft van de boxen is uitgevoerd als hoge ligbox met een matras of waterbed, de andere helft is een diepstrooiselbox met een mix van stro en kalk (om de pH hoger te houden).

 • De kalveren staan in een openfrontstal. Een windbreekgaas moet de ergste wind buiten houden.

 • De openfrontstal is verdeeld in drie grote hokken. Daarin liggen de kalveren in een dikke laag stro. Melk wordt verstrekt via een drinkautomaat.

 • de voorste afdeling van de stierenstal staat een groep drachtige vaarzen in de hokken. Het LfL startte begin dit jaar een proef om het verschil tussen een intensieve opfokperiode te vergelijken met een extensieve. Bij de intensieve opfok kalven de vaarzen met 24 maanden af, bij de extensieve met 28 maanden. In Beieren zijn dit twee gangbare afkalfleeftijden, het LfL wil weten wat het gunstigst is voor de ontwikkeling en de opstart van de vaarzen.

 • Deze Fleckvieh-vleesstieren draaien een voerproef waarbij verschillende maisgiften worden verstrekt. Zo wordt bekeken welk rantsoen er qua slachtkwaliteit en groei per dag het best uitkomt. Een groep stieren krijgt 30 procent mais, de andere groep 60 procent mais. Dit wordt voor beide groepen aangevuld met krachtvoer en luzerne. Bij tussentijdse wegingen behalen de stieren met 30 procent mais 1.600 gram groei per dag, met 60 procent ligt de groei op 1.500 gram per dag.

 • Een tweede proef meet het verschil tussen stro- of roosterhuisvesting. Ook in Beieren komt steeds meer discussie over dierenwelzijn. De stieren worden met stappentellers gevolgd. De stieren op stro komen meer in de benen dan de stieren op rooster. De stro-stieren liggen gemiddeld 13,5 uur per dag en de roosterstieren 14,5 uur per dag.

Eén reactie

 • no-profile-image

  woutjan

  mooi bedrijf is wel leuk om te lezen hoe ze dat allemaal doen en mooi vee dat fleckvische

Of registreer je om te kunnen reageren.