Rundveehouderij

Foto & video 1 reactie

Groei met de nodige problemen

Kang Youping startte in juni 2010 zijn melkveebedrijf op. De melkveestapel moet groeien naar 750 dieren.

Foto

 • Kang Youping heeft in de Chinese provincie Hebei een melkveebedrijf met 260 melkkoeien en 150 stuks jongvee. Bij het bedrijf hoort geen grond.

  Foto's: Henk Riswick, tekst: Martin ten Hooven, met dank aan: Trouw Nutrition International

 • De koeien lopen zomer en winter in een soort kraal. De ruimte waar ze lopen en liggen is de mestruimte. Ter bescherming tegen de zon staan er rondom de leefruimte hoge populieren.

 • Er is een nieuw kantoor in aanbouw. Ter gelegenheid van het bezoek had Youping de Chinese vlag opgehangen.

 • Er staat een grote melkstal op het bedrijf. De koeien produceren in 307 dagen 6.900 kilo melk, met 3,9 procent vet en 3,3 procent eiwit. Eigenaar Youping is ontevreden over de productie.

 • In het tanklokaal is volop ruimte. Nu staan er twee vrij kleine koeltanks. Melkstal en tanklokaal zijn op de groei gebouwd.

 • De ondernemer brengt de melk zelf met een tankwagen naar de melkfabriek. Gemiddeld geven de koeien die aan de melk zijn 22,5 kilo melk per dag.

 • In de melkstal staat een 24-stands swingover-melkstal. Op de voorgrond is de put te zien voor nog een zelfde melkstal. Die is nodig om op termijn de voorgenomen 750 koeien te melken.

 • Twee medewerkers zorgen voor het melken. De melktijd is een uur en 40 minuten. Automatische afname-apparatuur is niet aanwezig. Dat is ook niet nodig, want de arbeid is goedkoop.

 • De melkstal is wel voorzien van melkmeters. Eigenaar Youping wil weten hoe het staat met de productie van de koeien.

 • Twee medewerkers zorgen voor de aanvoer van de koeien uit de leefruimtes naar de melkstal. De koeien worden drie keer daags gemolken.

 • Hier verlaten de koeien de melkstal om naar de kraal te gaan. Daar wacht hun een verse portie ruwvoer. De koeien zijn ingedeeld in productiegroepen.

 • Een lege kraal. De mest en urine composteren als het ware. Die compostlaag is ongeveer 20 centimeter dik. Twee keer per jaar verwijdert Youping de compost met een shovel.

 • Achter het voerhek is 3 meter bestraat met klinkers. Dit is nodig om te voorkomen dat de ruimte verandert in een grote modderboel.

 • Een driewielige trekker met een laadbak brengt het voer naar de voerruimtes. Het rantsoen bestaat uit snijmais met en zonder kolf, stengelig hooi, aangevuld met een compleet krachtvoer.

 • De voergang en 3 meter achter het voerhek zijn overdekt met een kap. Dit voorkomt dat het voer nat wordt door regen en sneeuw, maar zorgt er in de zomer ook voor dat het ruwvoer niet uitdroogt door de zon.

 • De kwaliteit van het ruwvoer is niet voldoende om een hoge productie te realiseren. De koeien zijn aan de magere kant. Youping heeft veel dieren aangekocht van kleine boeren. De productie van deze dieren is niet al te best.

 • Op het bedrijf zijn twee sleufsilo’s met elk een inhoud van 10.000 kuub voor de opslag van snijmais.

 • Een groep droogstaande koeien. De tussenkalftijd is 395 dagen. Het bedrijf heeft problemen met de vruchtbaarheid. Navraag leert dat het niet alleen het probleem is van te veel aangekochte koeien, maar dat de medewerkers onvoldoende kennis hebben van tochtigheid en insemineren.

 • De kalveren liggen de eerste twee weken in eenlinghokken. Daarna gaan ze in een groep. De eerste drie dagen krijgen de kalveren biest en melk van de koe. Daarna krijgen ze 60 dagen kunstmelk, aangevuld met wat hooi.

 • Een medewerker geeft kunstmelk aan de kalveren. De dieren liggen zomer en winter buiten. Het kan in de regio soms tot 15 graden vriezen.

 • Om te groeien naar 750 koeien houdt Youping veel jongvee aan. Daarnaast koopt het bedrijf koeien aan van boeren uit de streek.

 • Een medewerker haalt dagelijks de mest uit de zandruimte waar de kalveren lopen. Het bedrijf heeft naast een manager nog 21 medewerkers.

 • Het bedrijfsterrein is ruim 10 hectare groot. Om het hele bedrijf staat een 2,5 meter hoge gemetselde muur. Het afschermen van bezit is gebruikelijk in China.

 • Het medicijngebruik in de veehouderij is hoog in China, zo ook op dit bedrijf. Met het milieu neemt men het niet zo nauw, de lege flessen gaan gewoon buiten op een hoop.

 • De medewerkers wonen allemaal op het bedrijf in zeer kleine ruimtes. De inrichting van de woonruimte is voor Nederlandse begrippen uiterst sober.

Eén reactie

 • no-profile-image

  freek

  wel leuk om die nieuw zeelanse koeien weer terug te zien je hoort hier wel dat ze met de schiplading naar china gaan maar je ziet er nooit iets van. had toch een 60 stands buiten melker gebouwt voor die 750 koeien

Of registreer je om te kunnen reageren.