Rundveehouderij

Foto & video

Drainage brengt water in de akker

Melkveehouder Ton Kessels in America (L.) voert via zijn nieuwe, peilgestuurde drainagesysteem water aan op 32 hectare gras en mais.

Foto

  • Melkveehouder Ton Kessels haalt het water voor zijn gras- en maisperceel uit de sloot die het Waterschap Peel en Maasvallei kunstmatig vult. Kessels heeft in het Noord-Limburgse America in maatschap met zijn vrouw Marion een melkveebedrijf met een omvang van 41 hectare, 75 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Het nieuw aangelegde drainagesysteem onder het gras- en maisperceel van 32 hectare zorgt nu niet voor de afvoer, maar voor de aanvoer van water. Op een diepte van circa 40 centimeter wordt de grond bevochtigd.

    Foto’s: Fotoburo Bert Jansen, tekst: Guus Queisen

  • De 32 hectare omvattende kavel gebruikt Kessels deels voor gras en deels voor mais. Afgelopen jaar verving hij de oude drainage door nieuwe. Als deelnemer aan project Peilgestuurde drainage Evertsoord-Grauwveen werd de nieuwe drainage deels betaald uit de zogenoemde Koopmans-gelden. Het project richt zich op het behoud van de landbouw in het gebied in combinatie met een hogere grondwaterstand en natuurontwikkeling in het aanpalende natuurgebied de Mariapeel.

  • Ondanks de aanhoudende droogte is de zandgrond op het perceel naar omstandigheden redelijk vochtig.

  • Op 21 april zaaide de loonwerker de mais, 13 dagen later stond het gewas er zo bij.

  • Door voldoende vocht in de bodem te krijgen, hoopt Kessels genoeg gras voor zijn koeien te kunnen maaien. Hij mag hij alléén met een vergunning grondwater onttrekken. Om deze vergunning te krijgen, moet hij het grondwater zo lang mogelijk in het gebied houden.

  • Afgelopen jaren zijn ruim 100 stuwen in Evertsoord-Grauwveen geplaatst. Ook bij de percelen van Ton Kessels. De stuwen zijn nu gesloten om zo het water vast te houden. Boeren met gronden in het gebied Evertsoord-Grauwveen konden alleen een contract voor een Koopmans-project sluiten als ze een tegenprestatie leverden die gericht was op het opstuwen van het oppervlaktewater, waardoor het grondwaterpeil in de Mariapeel stijgt.

  • Peilgestuurde drainage is de oplossing om op perceel- en gewasniveau de grondwaterstand te regelen. Bij dit systeem worden de drainagebuizen vlak voor ze in de sloot komen, aangetakt op een buis die evenwijdig met de sloot loopt. De drainagebuizen lozen het water niet op de sloot, maar op deze verzamelbuis. Daarop staat een verticale buis met een, in hoogte verstelbare, overloop die hoger ligt dan de drainagebuizen. Via deze put kan iedere agrariër voor elk perceel het gewenste grondwaterpeil apart sturen.

Of registreer je om te kunnen reageren.