Rundveehouderij

Foto & video 1103 x bekeken

Weidevogels in Friesland

In Friesland gaan Geert Peenstra en Onne Folstra op zoek naar weidevogels en nesten. Ze markeren deze nesten met rieten stokjes.

Foto

 • Het nest van een grutto. Dit is één van de eerste nesten van een soort die lijkt uit te sterven. Maar bij Geert Peenstra en Onne Folstra op het veld zijn ze zoals vanouds weer vroeg bezig.

  Foto's: Hans Hut, tekst: Geert Peenstra en Onne Folstra.

 • Onne met rieten stokjes die markeren waar dit ene nest naast al die andere nesten te vinden is. Het zojuist gevonden nest kan ook verdere zorg krijgen. Als de koeien worden losgelaten op dit perceel zullen andere beschermingsmaatregelen nodig zijn. Geen moeite zal hem teveel zijn om deze vogelsoort te helpen.

 • Het gras komt er al aardig door en zal nog lang mogen doorgroeien. De ruwe mest waarmee het land bemest wordt, heeft veel voordelen voor de grutto. Met name de insecten zijn onderdeel van de rijke voedselvoorraad van het grasland. En terwijl we naar het nest kijken, horen we boven ons leeuweriken. Waar vind je dat nu nog tegenwoordig?

 • Het zojuist gevonden nest kan ook verdere zorg krijgen. Als de koeien worden losgelaten op dit perceel zullen andere beschermingsmaatregelen nodig zijn. Geen moeite zal hem teveel zijn om deze vogelsoort te helpen.

 • Sommige kieviten maken een hoog nest. Over het algemeen doen ze dat om te voorkomen dat de eieren nat worden. Het waterpeil is wel in orde. Ook als het droog is, zoals nu, ligt er in de greppels door het land heen nog genoeg water. Want daar hebben de heren vogelbeschermers zelf voor gezorgd. De eieren zijn voor de John Deere natuurlijk geen partij. Gauw een stokje.

 • Niet alleen Onne Folstra, maar ook de buurman Geert Peenstra, kan er wat van. Bij Geert krijg je een ‘Ot en Sien-gevoel’. Alless lijkt er te gaan zoals het altijd is geweest, en hopelijk ook nooit weer ophoudt. Wie heeft er nu op zijn land 80 kievitsnesten? En dan ook nog tureluurs, grutto’s, scholeksters, leeuweriken, watersnippen, de vele eenden enz.

 • Kievitsnest. Ziet er duidelijk anders uit dan dat van de grutto’s. Hier een drielegsel. Uiteindelijk geldt het wegvliegen straks van de jonge beesten en niet zozeer de eieren. Mag dan in Friesland het eierzoeken traditie zijn, daar is geen sprake van in dit gebied. Hier wordt beschermd. O ja, en geboerd.

 • Door het land lopen greppels. Als het land te droog is worden ze gevuld met water. Een nest ligt opmerkelijk vaak bij zo’n greppel.

 • Een stokje markeert het nest van een kievit. Af en toe legt die een ei tot het legsel volledig is en begint de kievit te broeden. In de tussentijd wordt het nest natuurlijk wel beschermd tegen kraaien enz. Desnoods komen alle 80 paren in actie om samen de predator te verjagen.

 • Als Onne op de John Deere rondrijdt, kijkt hij goed om zich heen of hem misschien een paar is ontglipt.

 • Als de volgende dag het perceel gebruikt wordt door het vee is Onne niet te beroerd de nesten nog eens extra te beschermen. Een koe zou per ongeluk natuurlijk zo’n nest kunnen pletten.

 • Eerst wordt er een buis de grond in geduwd. De bovenlaag spartelt wat tegen maar dan zakt de buis de grond in.

 • Twee meter tussen elke stok en een spandraad voorkomen dat koeien door het nest lopen. De kievit komt met enige voorzichtigheid vrij snel weer terug op het nest. Eerst even rond het nest lopen, maar dan gauw weer op de eieren en broeden maar.

 • Met een mes snijdt Onne het touw stuk dat nog aan de paaltjes bungelt. Nu lijkt het draad net op schrikdraad.

 • Nog even een laatste knoop en dan de volgende.

 • De stokken staan alleen op het stuk waar de koeien morgen grazen.

 • Deze greppel staat nog vol, want het waterbeheer is in orde. Als je langs de greppel loopt, komen er watersnippen omhoog die er gaan broeden.

 • De vele pootje verraden druk gebruik van de kleine modderpoeltjes. Tureluurs, grutto’s, watersnippen en vele andere vogeltjes zoals de kwikstaart lopen er door op zoek naar voedsel.

 • Dicht bij een greppel ligt een verhoogd kievitsnest. ,,Ja, dat doen ze als het nat wordt”, zegt Onne. “Ik heb wel eens nesten van de grutto gezien die veel hoger waren’’ , en geeft met de handen zo’n 20 centimeter aan. De vogels bouwen hun nest bij het water om de jongen bij het voedsel te brengen.

 • Als je het nest zoekt, is het toch nog lastig te vinden. Elke dag komen er in de juiste periode nieuwe nesten bij. Zodra er weer een gevonden wordt, komt die op de kaart te staan. De kaart die in de schuur hangt bij de koeien toont een zee van nesten, overal staan er stippen op. Sommige zijn rood gemaakt, want die zijn inmiddels ten prooi gevallen aan rovers, zoals de wezel.

 • In het hele gebied is het waterbeheer er op afgestemd om het land vochtig te houden. Dat gebeurt in overleg met het waterschap. De reiger loert naar een kikkervisje, want kikkers zijn hier nog volop.

 • De watergangen door het gebied worden vrijgehouden, maar er groeien nog flink wat planten die al wat schaars worden. Toch zijn de boeren daar ook gewoon mensen bij wie brood op de plank moet komen.

 • Achter in de bak liggen de draden en stangen. Nog een en dan eerst maar koffie.

 • De grutto wacht ongeduldig tot het werk klaar is want dan kan het beest weer verder met broeden of eieren leggen.

 • Het vierlegsel van de kievit is nog warm als de trekker (bovenin nog net in beeld red.) van Onne langsrijdt, op weg naar de koffie. Het beest keert snel terug.

Of registreer je om te kunnen reageren.