Rundveehouderij

Foto & video

Twee aandrijfsystemen mestschuif

De familie Berends bouwde begin 2009 een nieuwe ligboxenstal zonder mestopslag. Intussen zijn aanpassingen gedaan aan de melkstal, de mestschuif en de ligboxen.

Foto

 • Rick (30) en Ton (57) van vof Berends Dairy staan in hun ligboxenstal, die in 2009 is gebouwd en aan de Maatlat Duurzame Veehouderij voldoet. De ‘open’ stal bevalt nog altijd goed, al zijn wel wat dingen aangepast. Niet op de foto staan Marianne en Jordi Berends.

  Foto's: Ronald Hissink, tekst: Theo Brummelaar.

 • De ligboxenstal van vof Dairy Berends heeft een 36-stands buitenmelker, maar geen mestopslag. In de afgelopen twee jaar steeg het aantal melkkoeien van 100 naar ongeveer 140.

 • De ligboxenstal is ruim van opzet en er komt voldoende licht en lucht binnen. De zijkanten van de stal zijn volledig open en in het dak zitten over de hele lengte vier lichtstraten.

 • Hier is te zien hoe open de stal is. Het open karakter bevalt Berends heel goed.

 • Er staan nu 140 melkkoeien en 15 drachtige vaarzen in de ligboxenstal.

 • Met de boxvulling heeft Berends een tijdje geëxperimenteerd. In eerste instantie koos de veehouder voor zaagsel, later stapte hij over op compost. Maar op droge zomerdagen gaf dat te veel stof. Nu liggen de koeien weer in zaagsel.

 • Berends heeft een extra buis tussen de tegenover elkaar staande boxen gemonteerd. Zo kunnen de koeien niet onder de schoftboombuis komen. De buis is flexibel en kan tientallen centimeters omhoog. Door de extra buis bevuilen de dieren zich niet en kunnen ze goed opstaan.

 • De dichte vloer bevalt Berends prima. De dieren lopen er naar zijn idee beter op dan op roosters. Let ook op het hoogteverschil met de ligboxen.

 • De mestschuif schuift de mest naar de opvangput onder de roosters. Dit is de enige mestopslag in de stal. De mest lost op het roostergedeelte waar het door het rooster in de enige opvangput valt. Achteraf was een vrije afstortput ook een goede optie geweest. Dit zal bij vorst net zo goed werken.

 • In het midden en rechtsachter staan de twee aandrijfsystemen voor de mestschuif. Eerst had Berends maar één aandrijfsysteem, maar dat voldeed niet. De mestschuif moet 360 meter overbruggen en is bovendien gemonteerd aan het opdrijfhek. Daardoor moet de mestschuif vaak opnieuw opgestart worden. Het resultaat: een versleten tandwiel. Een dubbel aandrijfsysteem heeft dit probleem verholpen.

 • In de toekomst wil Berends mest gaan scheiden.

 • Berends melkt in een 36-stands buitenmelker. Die bevalt hem zeer goed. De hoge capaciteit en de beweegbare vloer zijn de belangrijkste pluspunten. Berends vindt het ook fijn dat hij in deze melkstal recht achter de koeien staat.

 • De opstaande rand in de melkstal is van 15 naar 40 centimeter verhoogd. Dat zorgt voor minder vuiligheid.

 • De software in de melkstal is aangepast. Deze verbeterde versie zorgt onder meer voor een betere koeherkenning.

 • De nieuwe software heeft ook gevolgen voor de aansluiting tijdens het melken. De periode tussen het aansluiten en het op gang komen van de melkstroom is verlengd van 15 naar 50 seconden. Het voordeel is dat de koeien die moeilijker op gang komen er niet vroegtijdig afgehaald worden. Dat gebeurde voorheen soms wel.

 • In de toekomst overweegt Berends om in zonne-energie te investeren in verband met het ruime dakoppervlak dat momenteel niet benut wordt.

  Boerderij bezocht mei 2009 voor het eerst het bedrijf van de familie Berends.

Of registreer je om te kunnen reageren.