Rundveehouderij

Foto & video

Nieuwe kalverstal Denkavit

Het proefbedrijf van Denkavit heeft een nieuwe kalverstal. De stal is voorzien van vloerverwarming, zonnepanelen, twee luchtwassers en een installatie voor het toepassen van vloeibare grondstoffen.

Foto

 • Bert Eggens is technisch manager vleeskalverhouderij bij Denkavit. Hier staat hij in de voerkeuken van de nieuwe kalverstal.

  Foto's: Jan Willem Schouten, tekst: Theo Brummelaar.

 • De nieuwe kalverstal is 140 meter lang, 27 meter breed en voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Het proefbedrijf bestaat ook nog uit een verteringsstal, een klimaatkamer, een zeugenstal en een tweede kalverstal. Hier worden onder goed gecontroleerde omstandigheden voedersamenstellingen, voedersystemen en dierhouderijvormen getest.

 • Op de plaats van het roodwitte lint moet nog een hek komen. Daarmee wordt een volledige scheiding tussen schone- en vuile weg gecreëerd. Voerleveranciers en transporteurs blijven op de vuile weg. De schone weg is alleen voor intern verkeer. Deze scheiding dient als extra barrière tegen insleep van ziektes.

 • In het kader van de maatlat heeft Denkavit 240 vierkante meter aan zonnepanelen laten plaatsen. Die zorgen voor de warmwatervoorziening. Deze investering kostte ongeveer €70.000.

 • De speciale daglichtkokers op het dak zorgen voor extra daglicht in de afdelingen.

 • Een van de onderdelen van de maatlat is verlaging van de ammoniakuitstoot. Daartoe zijn twee luchtwassers met 90 procent reductie (aan elke kant van de stal één) geplaatst. Inclusief afzuigsysteem kostte dit ongeveer €240.000.

 • De uitlaat van de luchtwasser aan de voorkant van de stal.

 • Rechts vier silo’s voor kalvermelkpoeder, links twee weitanks. Deze tanks zijn geïsoleerd. Opvallend is dat Denkavit in deze stal de mogelijkheid heeft om te werken met vloeibare grondstoffen. Dat is bij integraties geen gemeengoed.

 • Een detailfoto van de voerkeuken. Het betreft de leidingen boven de menger voor de dosering van kalvermelk(vijzels), vloeibare grondstoffen en water. Ook te zien is een apparaat voor de dosering van bijsturingpreparaten. De dikkere, zwarte leiding is bestemd voor vet. Deze leiding is geïsoleerd, omdat het vet anders niet vloeibaar blijft.

 • De tank links is gevuld met vloeibaar vet en heeft een capaciteit van 15 kuub. In de tank rechts kan het water naverwarmd worden tot 70 à 80 graden. Dit is de temperatuur van het water die nodig is voor de bereiding van kalvermelk.

 • De stal telt 16 afdelingen; elke afdeling biedt plaats aan 60 kalveren. De afdelingen worden mechanisch geventileerd en de temperatuur wordt zoveel mogelijk constant gehouden. De kalveren staan met zijn vijven in hokken van 4 bij 2,55 meter. Daarmee hebben ze meer ruimte dan verplicht is. Op de foto heeft een aantal dieren een roze stip op hun kop. Dit komt omdat ze net zijn uitgeselecteerd (speenkalveren).

 • Onder de roosters lopen vier leidingen, die de kalverafdelingen verwarmen. Dit zorgt voor een gemiddelde temperatuur van 17 graden. Vooral de eerste twee weken na opzet is deze temperatuur van essentieel belang, omdat de kalveren nog onvoldoende voer opnemen om zichzelf te kunnen verwarmen. Vloerverwarming zorgt dus voor extra comfort. De kalveren sterken sneller aan en krijgen zo meer weerstand.

 • De meet-/smoorunit zorgt voor een goede regeling van de luchtverversing. Deze unit regelt de minimale ventilatiebehoefte ook zeer nauwkeurig. Zo wordt exact de benodigde verse lucht aan- en afgevoerd. De tl-buizen zijn energiearm. Ook dit zorgt voor een plus in de maatlat.

 • Voordat de kalveren in de gereinigde afdeling komen, stookt deze heater de ruimte goed droog.

 • De gemiddelde temperatuur in de kalverafdelingen ligt op het moment van de reportage (leeftijd van de kalveren is 7 weken red.) tussen de 13 en 14 graden. Een constante afdelingstemperatuur is erg belangrijk.

 • In de gang is het krap 3 graden; dat is gelijk aan de buitentemperatuur. In de gang zitten voldoende deuren met schuiven, lamellen en windbreekgaas (sturing van de lucht, verlaging luchtsnelheid; uitschakelen windinvloed etc.)

 • Om de resultaten van de voederproeven goed te kunnen meten, worden de kalveren regelmatig gewogen. Dat gebeurt op deze ‘weegschaal’.

 • In deze voerkarren zitten de verschillende kracht-/ruwvoermengsels. De proef die momenteel in de nieuwe stal loopt, bestaat uit het testen van verschillende kracht- en ruwvoermengsels in combinatie met kalvermelk. Dit om te komen tot verdere optimalisatie van de huidige voerconcepten.

 • De krachtvoeders komen uit deze twee silo’s achter de kalverstal.

Of registreer je om te kunnen reageren.