Rundveehouderij

Foto & video

Bouw geen megastal

Rundveestallen zijn over het algemeen brandveiliger dan varkens- en pluimveestallen. Toch kan ook in dit soort stallen brand ontstaan, met name door hooi en stro. Vanuit het oogpunt van brandpreventie is het wijzer om meerdere stallen naast elkaar te bouwen in plaats van één megastal.

Foto

 • Naast het klussen aan het hekwerk van een strohok in de ligboxenstal zijn werkplaatsen waar aan landbouwmachines gewerkt wordt brandgevaarlijk. Hier wordt vaak gewerkt met slijptollen en lasapparaten. Hang in die ruimtes brandblussers op en blijf altijd alert.

  Foto's: Van Westreenen, stalinrichtingen van Genugten Agri BV, Jan Willem Schouten, Henk Riswick, Jan Sibon, Dennis Beek, Ronald Hissink, tekst: Dick van Doorn.

 • Een tractor op de voergang die te dicht tegen brandbaar hooi en stro aanstaat is niet verstandig. Verschillende ligboxenstallen zijn zo in vlammen opgegaan.

 • Hang door het hele bedrijf voldoende brandblussers op. Hier is geen standaardnorm voor. Hoe meer hoe beter.

 • Sla in de ligboxenstal nooit te veel hooi en stro op. Bij voorkeur in een andere stal op voldoende afstand van de ligboxenstal.

 • In de ligboxenstal heeft een werkvoorraad hooi en stro de voorkeur.

 • Lekker droog, mul zaagsel in de ligboxen. Goed voor de koe, maar wel brandgevaarlijk. Een gloeiend heet boortje is voldoende om brand te veroorzaken.

 • Koematrassen lijken onschuldig. Als ze eenmaal in de brand staan, ontwikkelen ze echter een verstikkende rook. Neem altijd minimaal brandklasse B.

 • Wachtruimtes neemt de brandweer niet mee in de berekening van het brandcompartiment omdat het geen verblijfsruimte is.

 • Met de aftrek van voergang(en) en wachtruimte komen veel melkveehouders nét onder de wettelijke 2500 vierkante meter. Bij 0-6-0 stallen laten ze de voergangen vaak buiten beschouwing. Als het voerpad in het midden zit, wordt het vaak wel meegenomen in de berekening van het brandcompartiment.

 • Bij open front stallen kun je eigenlijk niet meer spreken van een brandcompartiment. Een dichte stal zou brandveiliger zijn, maar een open front heeft weer andere voordelen voor de dieren zoals licht, lucht en ruimte.

 • In vleeskalverstallen zijn met name de houten roosters en het isolatiemateriaal brandgevaarlijk. Kies bij isolatiemateriaal altijd voor minimaal brandklasse B.

 • Sommige gemeenten laten de eis van maximaal 2.500 vierkante meter los en stellen eisen aan het aantal koeien of de bluswatervoorziening. Zo eist de gemeente Elburg van melkveehouders met een groter brandcompartiment een bluswaterput van minimaal 120 kuub per uur.

 • Zorg ervoor dat ook de dieseltank dubbelwandig is en voorzien is van een brandveiligheidskeurmerk.

 • Oudere ligboxenstallen uit de jaren zeventig en tachtig zijn, omdat ze laag en relatief klein zijn, brandgevaarlijker dan moderne ligboxenstallen.

 • Meerdere stallen op voldoende afstand van elkaar is qua brandveiligheid het meest ideaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.