Rundveehouderij

Foto & video 2 reacties

Mest scheiden op vloer nieuwe stal

De familie Captein verhuisde van Zeewolde naar Biddinghuizen. De nieuwe stal werd uitgevoerd met de emissiearme Heraklesvloer van Stalbouw.nl.

Foto

 • Ton (51) en Jolanda (48) Captein verhuisden eerder dit jaar van Zeewolde naar Biddinghuizen (Fl.). De nieuwe stal biedt ruimte aan 145 melk- en kalfkoeien en 75 stuks jongvee. De stal is uitgevoerd met de emissiearme Heraklesvloer van Stalbouw.nl De gemiddelde productie is 10.000 kilo melk met 3,85 procent vet en 3,30 procent eiwit. De dichte vloer is niet onderkelderd. Inclusief de mestscheider, mestopslag en melkinstallatie heeft de bouw tussen de €4.700 en €5.000 per plaats gekost. Vrijdag 28 oktober is de open dag aan de Zeebiesweg 42 te Biddinghuizen.

  Foto's: Koos Groenewold, tekst: Anne-Marie van der Linde.

 • Captein had geen officiële verplichting om emissiearm te bouwen, maar was wel klaar met roosters. Bij de bouw van de oude stal in Zeewolde in 1991 zocht hij al naar een dichte vloer, maar vond toen niets passend. Nu vielen veel vloeren voor hem ook weer af. Na een paar stallen met gietasfalt te hebben bekeken, ging hij voor dit systeem.

 • De Heraklesvloer van Stalbouw.nl is nog niet erkend, Captein is een van de vier proefstallen. De vloer ligt op 2 procent afschot naar het midden. De gier wordt via een goot direct naar achteren afgevoerd. Een mestschuif schuift elke 3 uur de mest naar de opvangput. Bij volledig opstallen is de ammoniakemissie berekend op 6,5-6,8 kilo NH3 per plaats per jaar.

 • De mest en gier worden achter de stal in een mestgang geschoven. Een mestscheider pompt deze twee tot drie keer per week leeg.

 • De Distrimex-mestscheider levert een dikke fractie met 33 tot 34 procent droge stof. Van de drie keer dat de pomp per week draait, gebruikt Captein twee ladingen als strooisel in de boxen, de derde lading gaat naar een akkerbouwer in de buurt. Doordat het gehalte aan organische stof in de polderklei hard terugloopt, is deze mest zeer gewild.

 • De dunne fractie wordt in een mestsilo opgeslagen; deze is goed voor meer dan een jaar mestopslag.

 • Om opdrogen van de vloer en glijpartijen te voorkomen, kan de vloer gespoeld worden met dunne fractie. Bij sneldrogend weer spoelt Captein de vloer een tot twee keer per dag.

 • De diepstrooiselboxen worden nu twee maal per week ingestrooid om een goed, dik ligbed te maken. Dat lukt niet in een keer. Als de laag voldoende dik is, gaat Captein naar één keer per week instrooien. De stal is gebouwd voor zand in de boxen, maar mest lijkt interessanter. In de eerste weken waren er wel wat ernstige mastitisgevallen, maar de laatste twee maanden heeft de veehouder geen problemen meer. De mastitis kan ook te maken hebben gehad met het verhuizen naar een nieuwe stal en het wennen aan de melkrobots.

 • Twee keer per dag harkt Captein de vochtige plekken en mest uit de boxen.

 • De stal is ruim opgezet. De paden achter de roosters zijn 4 meter breed, tussen de rijen boxen 3,5 meter.

 • Om drinkende, borstelende en passerende koeien voldoende ruimte te geven, zijn de doorsteken 6 meter breed gemaakt.

 • De boxen zijn 1,12 meter breed. Voorin is het strooiselbed 30 centimeter dik, achterin 25. De boxen zijn 2,50 meter lang. De koeien liggen er goed in. De laag mest wordt niet hard en vormt geen harde plekken als er een keer wat urine in komt.

 • Voor in de stal zijn een ziekenboeg en een separatieruimte ingericht. Deze boxen en de grote ziekenhoek zijn ingestrooid met een zanddek. Koeien die hier staan, kunnen rechtstreeks van en naar de robot zonder bij de andere koeien te komen.

 • Het zand in de separatieruimte zorgt voor ligcomfort en voldoende grip bij het opstaan. Dit is vooral van belang voor koeien die slechter ter been zijn.

 • Captein melkt nu met twee Lely A4-robots. De vloer rond de robots wordt twee tot drie keer per dag met de hand schoongeveegd. Tijdens het schoonmaken neemt Captein volop de tijd om de koeien te observeren. Het is voor hem nu zoeken naar de juiste controlemomenten, in de melkstal zag hij de koeien twee keer per dag.

 • De koeien krijgen een rantsoen van hooi en brok. Daarom is de stal uitgevoerd met in totaal 11 krachtvoerboxen.

 • De afkalfstal is op stro. Zand plakt aan de kalveren, met het risico dat een koe bij het schoonlikken te veel zand binnenkrijgt. Bovendien droogt een nat kalf slecht onder zo’n zandlaagje. Droge koeien en jongvee staan in de buitenrijen en krijgen een rantsoen van stro en brok. Daarvoor zijn ook deze rijen voorzien van een paar krachtvoerboxen.

 • De kalveren worden na geboorte opgevangen in eenlingboxen naast de afkalfstal.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Luna

  Zou je denken dat de dieren hier gelukkig van worden?

 • no-profile-image

  gijs

  kun je wat specifieker aangeven wat je precies bedoelt met: of de koeien hier gelukkig van worden?
  bedoel je opstallen? de vloer, het voer oid?

Of registreer je om te kunnen reageren.