Rundveehouderij

Foto & video

Koeien verhuizen naar ‘Hilton hotel’

Tot een jaar geleden stonden de 60 melkkoeien van Jos Vaessen uit Bocholtz heel krap in een 700 jaar oude schuur. „Nu vertoeven de koeien in een Hilton-hotel”, aldus Vaessen.

Foto

 • Tot een jaar geleden stonden de 60 melkkoeien van Jos Vaessen uit Bocholtz heel krap in een 700 jaar oude schuur. Ventilatie was via enkele raampjes en staldeuren slechts heel beperkt mogelijk. Ondanks deze beperkende maatregelen wist Vaessen een melkproductie van ruim 9.500 kilo te realiseren. „Nu vertoeven de koeien in een Hilton-hotel”, aldus Vaessen.

  Tekst: Guus Queisen, fotografie: Bert Janssen

 • Een melkveebedrijf op een kasteelboerderij exploiteren heeft zeker zijn charme. Een groot deel van de monumentale gebouwen is nutteloos, terwijl ze wel handenvol geld kosten. De aanwezige burgerbebouwing en de daarmee gepaard gaande stankcirkels en de monumentale status van de hoeve maakten uitbreiding van het complex met een ligboxenstal zeer moeilijk.

 • Kasteelhoeve Overhuizen moest bij verkoop een zo hoog mogelijke prijs genereren om de bedrijfsverplaatsing te kunnen rondzetten. In eerste instantie mochten slechts twee appartementen in de voormalige stallen en schuren komen. Dit maakte de verplaatsing financieel onmogelijk. Uiteindelijk stemde de gemeente in met de komst van een zorghotel, wat zorgde voor de noodzakelijke plus op de uiteindelijke verkoopprijs.

 • Het nieuwe melkveebedrijf van Jos Vaessen is op een helling gebouwd. Ruim acht jaar heeft hij moeten strijden tegen en lobbyen bij de gemeentelijke en provinciale overheid om de bedrijfsverplaatsing te realiseren. Grootste probleem: ambtelijke onwil en onkunde over agrarische bedrijven.

 • Vanaf het eerste moment voelen de koeien zich thuis in de nieuwe stal. Een groep was direct na de verhuizing tochtig en bovendien had geen enkele koe moeite met de melkrobot. De melkproductie is stijgende tot ruim 9.500 liter. Geen wonder als je als koe de 700 jaar oude, bedompte als stal functionerende schuur van kasteelboerderij Overhuizen kunt verruilen voor een prima geoutilleerde frisse ligboxenstal.

 • Momenteel melkt Vaessen 75 koeien in de nieuwe 0 + 6 + 0 rijen ligboxenstal met aan de buitenkanten de voergangen. Uiteindelijk wil Vaessen groeien naar ruim 110 koeien. Opvallend aan de nieuwe stal is dat deze bijna vierkant is. Oorzaak is het sterk hellende perceel waarop hij de stal moest bouwen.

 • De twee voergangen bevinden zich aan de buitenzijde. „Ik wil geen koeien over de voergang hebben. Bovendien kunnen zo alle koeien beide melkrobots gebruiken.”

 • Als het jongvee naar een andere stal verhuist, kunnen in de ligboxenstal maximaal 140 koeien vertoeven. Op dit moment bevolken pas 75 koeien de stal. Uit eigen aanwas wordt dit aantal na het afkalven met circa 20 uitgebreid. De geheel onderkelderde stal heeft een mestopslagcapaciteit van 2.250 kuub. Vaessen heeft gekozen voor boxen van De Boer stalinrichting.

 • De koeien waren snel gewend aan de melkrobot. Jos Vaessen hoefde geen enkele koe af te voeren. Zelf werkt hij veel efficiënter. „Qua arbeid is de melkrobot totaal niet te vergelijken met de oude 2x4 visgraat-melkput.” Een interessante optie van de AMS vind Vaessen de mogelijkheid om per koe online het celgetal van de melk te bepalen.

 • De bedrijfsfilosofie van Vaessen richt zich op groei zonder inzet van vreemde arbeid. In deze visie staat ook de investering in een melkrobot. Eén DeLaval AMS is sinds een jaar in bedrijf. De tweede werd in september 2010 geplaatst en moet nog worden ingeregeld.

 • De DeLaval-mestrobot RS 250 schuift met een snelheid van circa 4 meter per minuut de mestgangen tot in de kleinste hoeken schoon. De robot heeft twee accu’s met een hoge capaciteit. Opladen gebeurt automatisch op een laadstation. Jos Vaessen kan meerdere reinigingsroutes eenvoudig programmeren.

 • Ondanks de twee melkrobots vindt Jos Vaessen weidegang belangrijk. Bovendien hebben gemeente en provincie weidegang min of meer verplicht gesteld. Alleen via de DeLaval Smartgate tweeweg-selectiehek kunnen de koeien de wei in. Zo bepaalt Jos Vaessen welke koeien naar buiten mogen en welke binnen moeten blijven.

  Op zaterdag 25 en zondag 26 september is er open dag.

Of registreer je om te kunnen reageren.