Rundveehouderij

Foto & video

Haus Riswick vooral praktisch biologisch

Naast het gangbare proefbedrijf is er binnen Haus Riswick ook een biologische tak met 40 melkkoeien met jongvee. Het biologische bedrijf beslaat 27 hectare grasland en 49 hectare akkerbouw. Het onderzoek is praktijkgericht.

Foto

 • Het biologische bedrijf bestaat sinds 2000. De eerste jaren lag de nadruk van het onderzoek op het omschakelen en de valkuilen daarbij voor veehouders. Nu wordt er met name onderzoek gedaan naar huisvesting en natuurlijke geneeswijzen als fytotherapie, homeopathie en acupunctuur. Cursussen hierover worden druk bezocht.

  Foto's: Henk Riswick, tekst: Anne-Marie van der Linde.

 • Het huisvestingsonderzoek richt zich op gehoornd vee. Bedrijfsleidster Anne Verhoeven verwacht namelijk over niet al te lange tijd een verbod op het onthoornen.

 • Achter het voerhek is een verhoging van ongeveer anderhalve meter lang zodat de koeien droger staan. Tussen de standplaatsen zijn hekjes geplaatst om te voorkomen dat koeien elkaar met de horens verwonden.

 • Midden in de stal is een separatiehok gemaakt. Het hok is dicht om problemen met de horens te voorkomen.

 • De boxen zijn ingestrooid met gehakseld stro. Dit past qua ligcomfort het best bij de dierenwelzijnseisen voor biologische bedrijven.

 • De krachtvoerboxen zijn dicht gemaakt om het elkaar aanstoten tot een minimum te beperken. De box heeft niet alleen aan de achterkant een opklapbare deur, maar ook aan de zijkant. Om het verlaten van de box voor de koe zo gemakkelijk mogelijk te maken klapt de zijkant open.

 • Het jongvee is in een potstal gehuisvest. Ook hier Zweeds voerhek om het terugtrekken van de kop zo gemakkelijk mogelijk te maken.

 • Afgelopen jaar is er een voerproef gedaan waarin een volledig grasrantsoen vergeleken werd met een rantsoen waarbij een paar kilo snijmais werd bijgevoerd. In de kilo’s geproduceerde melk zat geen verschil. Mais bijvoeren leverde wel een stabieler eiwitgehalte op en het ureumgetal in de melk bleef lager. Momenteel wordt het onderzoek voortgezet met de vergelijking volledige weidegang versus 4 kilo krachtvoer bijvoeren.

 • Voor het onderzoek naar de teelt van eiwitvervangers is een perceel ingezaaid met een gras/luzernemengsel. Eind juli was dit perceel (rechts) in een betere conditie dan het naastgelegen grasperceel omdat luzerne beter tegen droogte kan als gras.

 • Het gras/luzerneperceel wordt gemaaid. Het is voor de onderzoekers een uitdaging het juiste maaitijdstip te bepalen om te voorkomen dat de luzerne overheerst. Tegelijkertijd wordt er ook gezocht naar de juiste conserveringsmethoden.

Of registreer je om te kunnen reageren.