Rundveehouderij

Foto & video

Veel mais in Italiaans rantsoen

De Italiaanse melkveehouderij is geconcentreerd in de Po-vlakte. De grond is duur, de bedrijfvoering intensief en de koeien staan op de meeste bedrijven het jaarrond binnen.

Foto

 • Ten zuidwesten van Turijn in de Italiaanse Po-vlakte ligt in Burascio het melkveebedrijf van de gebroeders Beltramino. Hoofdtak is melkvee met als neventak verkoop van fokvee. De koeien produceren gemiddeld 10.500 kilo melk per jaar met 3,9 % vet en 3,4 % eiwit. Een deel van de melk wordt in de buurt verwerkt door een boerderijzuivelaar tot producten voor rechtstreekse verkoop aan consumenten.  Tekst en foto’s: Wim Esselink

 • In 1977 heeft de vader van Piero (43) en Mauro (41) Beltramino het bedrijf gekocht. In eerste instantie was het een vleesveebedrijf met Piemontese runderen. Momenteel hebben ze 95 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Naast beide broers werken op het bedrijf een Italiaanse en een Roemeense werknemer

 • De huidige ligboxenstal is gebouwd in 1986 en heeft ruimte voor 200 stuks vee. Het melkvee staat aan de rechterzijde, links is het jongvee gehuisvest.

 • De bouwwijze doet Oost-Duits aan, met veel beton. Dat houdt ’s zomers de warmte buiten en is ’s winters stevig genoeg voor een flinke laag sneeuw.

 • Mais is een belangrijk gewas in de Po-vlakte. Het bedrijfsareaal is 57 ha groot, waarvan 42 ha gehuurd. Het bouwplan is 9 ha graan, 12 ha mais, 13 ha luzerne en 23 ha grasland. De grond wordt intensief gebruikt, de mais op dit perceel is eind mei (een maand voordat deze foto gemaakt is) gezaaid. Eerst is nog een flinke snede gras geoogst, dubbele teelten zijn gangbaar in de regio.

 • Vooral hoogproductieve grassen worden gebruikt, zoals Italiaans en Westerwolds raaigras. Het gras wordt gemaaid als het voor Nederlandse begrippen erg lang is, de aar zit er volop in. Dat gebeurt vooral om structuur te krijgen in het maisrijke rantsoen.

 • Duidelijk te zien dat er ook klaver door het gras is gemengd.

 • De mais zit in smalle sleufsilo’s voor voldoende voersnelheid. Het voer is afgedekt met een dikke laag grind dat het voer flink aandrukt.

 • De mais is enorm vast aangedrukt. Samen met een gladde freesrand en een zonneklep voorkomt dat broei.

 • Het rantsoen van de melkkoeien bestaat uit 25 kilo snijmais, 4,8 kilo gemengd hooi, 0,5 kilo stro, 4,6 kilo CCM, 2 kilo sojaschroot, 0,8 kilo bietenpulp aangevuld met 4,5 kilo krachtvoer plus kalk.

 • De kalveren en het jongvee liggen in strooisel van de doppen en kaf van rijst. Dat wordt ook verbouwd in de Po-vlakte. Door de grote bevolkingsdichtheid en de concurrentie met ander landbouwsectoren is de grondprijs hoog. Die kan in de regio oplopen tot €50.000. Meer naar het Oosten, bijvoorbeeld rond Milaan, lopen de grondprijzen op tot meer dan €100.000 per hectare.

 • Het bedrijf van de gebroeders Beltramino was een van de bedrijven die werden bezocht tijdens het jaarlijkse congres van de European Dairy Farmers. Dat vond plaats van 23 tot en met 25 juni in Saluzzo ten zuidwesten van Turijn.

 • Eind juni was het rond de 30 graden in de regio rond Turijn. De kalveren krijgen enkele keren per dag vers drinkwater.

 • In de ligboxenstal zorgen enkele ventilatoren en waternevelaars voor extra verkoeling. Mede door de dikke betonnen wanden en daken blijft het stalklimaat aangenaam.

 • De koeien liggen in een dikke laag stro. De mest wordt met mestschuiven naar een opvangput achter de stal geschoven.

 • De verkoop van fokvee is een belangrijke tak op het bedrijf. Het fokvee van het bedrijf met het voorvoegsel ‘BEL’ wordt verkocht naar vooral Zwitserland, maar ook naar Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. De keuringskoeien staan in een apart deel van de stal en krijgen een rantsoen met vooral hooi en speciaal krachtvoer.

 • Het hoogdrachtige jongvee krijgt ook veel stro in het rantsoen, aangevuld met hooi en krachtvoer.

 • Het vee staat het hele jaar binnen. Aan weerszijden van de stal zijn uitloopruimtes voor de koeien en het jongvee, maar tijdens het warme weer blijven ze liever binnen in de schaduw.

 • Achter de opslagruimte voor stro is nog een rij nuchtere kalveren gehuisvest. Lekker fris in de buitenlucht.

 • Het gras wordt geperst in ronde balen, de samenstelling varieert. Voor een deel is het een mengsel van hooi en luzerne en deels ook met stro.

Of registreer je om te kunnen reageren.