Rundveehouderij

Foto & video

De snelle start van mais onder folie

Pioneer beproeft het zaaien van mais onder folie. Door de beschermlaag kan eerder worden gezaaid. Het grotere aantal groeidagen zal een hogere opbrengst geven.

Foto

 • De helft van het maisareaal in Ierland wordt onder folie gezaaid. Vorig jaar is die zaaimethode in Friesland beproefd, om het oogsttijdstip op weinig draagkrachtige grond te vervroegen naar begin september. Op een proefveld van Pioneer bij loonbedrijf Te Riet in Haaksbergen wordt dit jaar gekeken naar de mogelijke opbrengstvoordelen van mais onder folie.  Foto’s: Oscar Koppelman, Pioneer. Tekst: Jacco Keuper

 • De tweerijige proefveldzaaimachine van het Ierse bedrijf Samco hangt achter een smalspoortrekker. De combinatie is eenvoudig te verplaatsen met een kleine vrachtwagen. De zaaimachine reist verschillende proefvelden in Frankrijk, België, Duitsland en Nederland af.

 • Op 11 april is het proefveld in Haaksbergen aan de beurt. Er worden drie rassen onder folie gezaaid. Het zijn rassen uit het middenvroege segment. Door het vroege zaaimoment en de snelle beginontwikkeling onder folie wordt bij deze rassen het grootste opbrengstvoordeel verwacht. Dit is nodig om de meerkosten, vooral voor folie (€230 per hectare), te compenseren.

 • Zaaien gebeurt op de reguliere manier. Achter de zaaimachine hangt een constructie die de folie strak over beide zojuist gezaaide maisrijen trekt.

 • Aan weerskanten van de machine werkt een schijf wat grond over de zijkant van de folie. Hierdoor blijft deze op zijn plaats en kan de wind er niet mee aan de haal gaan. Tussen het zaaien en afdekken wordt direct een bodemherbicide gespoten. Dit gebeurt zowel onder als naast de folie. Als de grond eenmaal is afgedekt, is het onkruid onder de folie met een normale spuit immers niet meer bereikbaar. En net als de mais groeit het onkruid onder de folie extra hard.

 • De folie werkt als een kleine broeikas. Onder de folie heerst een microklimaat, doordat lucht zit opgesloten en ook vocht niet makkelijk kan ontsnappen. Het is er gemiddeld 10 tot 15 graden warmer dan de buitentemperatuur. De kans op vorstschade is daardoor ook kleiner. Boven de maisrijen zitten gaatjes in de folie. Deze dienen voor zuurstofvoorziening en ook kan er vocht door naar binnen. Een ander belangrijk voordeel is dat de mais makkelijker door de folie kan prikken.

 • De folie is gemaakt op basis van aardappelzetmeel, en is daardoor biologisch afbreekbaar. Onder invloed van zonlicht en temperatuur wordt de folie poreus en lost langzaam op. Rond de oogst is de folie al 90 procent verteerd.

 • De mais onder folie heeft een duidelijke voorsprong. Half mei zijn door de folie maisplantjes met 4 tot 5 blaadjes te zien. De naastgelegen rijen die regulier gezaaid zijn, zitten nog in de grond. Oscar Koppelman, sales manager Noord- en Oost-Nederland bij Pioneer: ,,Ook de mais onder de folie heeft het nog niet warm. Maar die is zover ontwikkeld dat deze stevig doortrekt zodra de temperatuur wel aantrekt.”

 • Aan de foliemais grenzen gewone proefvelden. Het is een van de 25 locaties in Nederland waar de kweker op praktijkpercelen zijn rassen test. In Haaksbergen liggen 30 rassen. Voor de helft zijn dit commerciële rassen, de andere helft zijn nieuwe rassen die nog in onderzoek zijn. De velden worden niet beregend, zodat de praktijkomstandigheden zoveel mogelijk worden benaderd.

 • Van de mais van de proefvelden worden komende herfst de opbrengst en de kwaliteit bepaald. De mais onder folie is dan te vergelijken met de resultaten van de naastgelegen, traditioneel gezaaide mais. Koppelman verwacht een behoorlijke meeropbrengst van de foliemais. ,,Als die 10 ton per hectare hoger ligt, kan het ook uit.”
  Dat voordeel kan zelfs groter uitvallen. Vorig jaar bij de proef in Friesland kwam namelijk ook een fosfaatvoordeel aan het licht. Doordat de foliezaaimachine niet over bemester beschikte, is die mais zonder rijenbemesting gezaaid. In het voorjaar vertoonde de mais zonder folie met rijenbemesting verschijnselen van fosfaatgebrek. De mais die niet was bijbemest onder folie, had dat niet. Door de hogere bodemtemperatuur onder de folie is de fosfaat waarschijnlijk beter beschikbaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.