Rundveehouderij

Foto & video

Proefstal met 9,4 kilo ammoniakemissie

Mark van Lieshout wil zijn keuzes kunnen verantwoorden. Hij kiest bewust voor een emissiearme stal, waarin koecomfort en -welzijn centraal staan.

Foto

 • Mark van Lieshout bouwde een nieuwe, emissiearme proefstal die een ammoniakemissie van 9,4 kilo per koe heeft. Dat is net onder de norm van 9,5 kilo. In zijn oude, traditionele stal bedroeg de emissie nog 11 kilo. Van Lieshout koos onder meer voor dit concept, omdat hij zijn koeien het liefst wil opstallen. Daarmee heeft hij de beste ervaringen. Daarnaast past emissiearm bij zijn ondernemerschap.

  Foto's: Bart Nijs, tekst: Theo Brummelaar

 • Dit is de proefstal van buitenaf gezien. In 2008 ontstond het idee voor een emissiearme proefstal. In september vorig jaar begon de bouw van de stal en 9 februari gingen de eerste koeien naar binnen. De extra emissie-eisen brachten door de traditionele bouw nauwelijks meerkosten met zich mee.

 • De proefstal biedt plaats aan 144 melkkoeien. Op dit moment heeft van Lieshout 100 koeien. Die staan links en rechts van de voergang in twee verschillende groepen. In de oude stal pasten 83 dieren.

 • Van Lieshout heeft gekozen voor vloerroosters. Die had hij ook in zijn oude stal en daar had hij goede ervaringen mee. Het voordeel van een dichte vloer zag Van Lieshout niet. Zijn koeien hebben een prima grip op de roosters. Daarbij komt dat de mestopslag in deze opzet fors is. Van Lieshout kan er negen maanden mee vooruit.

 • Op deze detailfoto van de roosters is het lastig te zien, maar de opbouw is volgens een berg-dal-bergprincipe, met een terugkerende hellinggraad van 1 procent. Dit heeft als voordeel dat er geen plassen urine ontstaan. Er ontstaat zo veel minder snel ammoniakvorming.

 • Als mest en urine dreigen te mengen, is er altijd nog de mestrobot. Die schuift de mest frequent weg. De robot maakt iedere twee uur een rondje door de stal.

 • Koecomfort en duurzaamheid spelen een grote rol in het ondernemerschap van Van Lieshout. Zijn koeien liggen daarom op waterbedden met strooisel. Zijn ervaring is dat de dieren hierop het snelst gaan liggen.

 • De waterbedden zijn flexibel en zacht in het midden, zoals van Lieshout hier demonstreert. De koeien liggen er prima op.

 • Een goed klimaat is ook belangrijk in deze proefstal. Daarom zitten er ventilatiegordijnen met windbreekgaas in de zijkanten van de stal. De koeien krijgen zo voldoende lucht en licht. Van Lieshout probeert een zo optimaal mogelijke leefomgeving voor de koe te creëren en hoopt daar veel voor terug te krijgen.

 • Met deze klimaatcomputer stuurt van Lieshout het klimaat in de proefstal. De computer staat in contact met een weerstation.

 • Het weerstation staat bovenop het dak van de stal. Hier worden onder meer de windsnelheid, de windrichting en de hoeveelheid regen gemeten.

 • Van Lieshout heeft een geïsoleerd dak. Dit is de oversteeknok met een lichtbaan van ongeveer 1,5 meter breed.

 • In de proefstal hangen Agriled Red-lampen. Deze geven wit licht. De lampen zijn ideaal voor koe én veehouder. De koeien hebben geen last van het licht en Van Lieshout houdt met deze verlichting een prima overzicht.

 • Met het oog op arbeidsefficiëntie koos van Lieshout voor twee Lely A3 Next-melkrobots.

 • Vanuit zijn kantoor heeft Van Lieshout een prima overzicht op de stal. Zo houdt hij alles scherp in de gaten.


  Mark van Lieshout houdt 16 april een open dag van 13.00 tot 19.00 uur. Zijn bedrijf bevindt zich aan de Loosbroeksestraat 23 in het Brabantse Heesch. Diezelfde dag is ook de proefstal van Jos van den Hurk te bezichtigen. Deze is te vinden aan de Grolderseweg 20, ook in Heesch.

Of registreer je om te kunnen reageren.