Rundveehouderij

Foto & video

Ideaal voorjaarsweer

Het weer is ideaal voor het voorjaarswerk. Mais zaaien gebeurt volop, al is de grond nog koud. Koeien lopen buiten, maar het gras heeft meer warmte nodig om flink te gaan groeien.

Foto

 • Neede (Gld.) Maisland ploegen op de Needse Berg


  Melkveehouder Egbert Scholten in Diepenheim (Ov.) ploegt een perceel gehuurd maisland van 5,5 hectare. Scholten heeft samen met zijn zoon een melkveebedrijf met 70 koeien plus jongvee. Bij huis zaait hij noodgedwongen ook 4 hectare mais. Dat betreft een perceel grasland dat zwaar beschadigd is door engerlingen. Die zijn op meer plaatsen een probleem volgens Scholten. Na het ploegen nog een keer met de cultivator erover en dan kan de mais erin.  Foto’s: Hans Prinsen, Wick Natzijl & Penn Communicatie.

  Tekst: Wim Esselink.
 • Westerhaar (Ov .) Extreem laat de mest erop


  Gerlo Wittenberg in Westerhaar vult de voorraadbak met mest. Hij heeft een melkveebedrijf met 80 koeien. Op dit perceel is pas rond 20 april bemest, op de meeste grond kon dat enkele weken eerder. Begin april heeft het in de streek veel geregend. Ook de kunstmest is afgelopen week op dit perceel gestrooid. „Extreem laat, maar eerder was niet mogelijk.”
 • IJsselmuiden (Ov.) Late kunstmest


  Dick Pelleboer in IJsselmuiden strooit op 19 april KAS op een perceel dat op afstand van zijn bedrijf ligt. Thuis heeft hij 14 dagen eerder gestrooid. Pelleboer melkt 90 koeien. Op de huiskavel staat het gras er ‘redelijk goed’ bij, de koeien staan op het punt om naar buiten te gaan. Op deze veldkavel staat tussen het gras nogal wat muur. Dat gaat hij bloksgewijs bespuiten.
 • IJsselmuiden (OV.) Afrastering


  Een typische voorjaarsklus is het onderhoud van de afrastering. De draad controleren, kapotte palen en isolatoren vervangen of zelfs een volledig nieuwe afrastering. Voormalig melkveehouder Henk Fels in IJsselmuiden vervangt een paal bij het toegangshek van zijn weiland.
 • Ruinerwold (Dr.) Weideslepen


  Medio april is de mest uitgereden op dit perceel van Bert Vedder in Ruinerwold. Eerder was dat op dit grasland (zand op veen) onmogelijk. Herman Schipper helpt regelmatig op het bedrijf van Vedder. Afgelopen week was dat weideslepen. Op enkele plaatsen zijn ook kieviten te zien op het perceel. Schipper houdt ze goed in de gaten en rijdt keurig om de nesten heen.
 • Ysselsteyn (L.) Eerst doodspuiten, dan mais erin


  Barry Spreeuwenberg van Timmermans Agriservice in America (L.) spuit een perceel grasland dood. Het perceel van 4 hectare van veehouder Jan Cuppens is dermate slecht dat hij er dit jaar mais inzaait. In het najaar wordt het perceel vlakgelegd en wordt er een peilgestuurde drainage in gelegd.
 • Odiliapeel (N.-Br.) Maiszaaier vullen…


  Mark Nooijen van Loonbedrijf Van der Ven vult de maïszaaimachine op het erf van melkveehouder Pedro van der Ven. Van der Ven teelt in totaal 28 hectare mais, 13 hectare met het ras P8000 van Pioneer en 15 hectare met Torres van KWS. Hij zaait de mais vroeg omdat hij zo denkt minder last te hebben van eventuele droogte later in het seizoen.
 • Odiliapeel (N.-Br.) …en zaaien maar


  Het eerste perceel van Van der Ven ligt op enkele kilometers afstand van het bedrijf. Het perceel is al flink opgedroogd maar bevat nog wel voldoende vocht. Als kunstmest wordt een granulaatmeststof als rijenbemesting toegepast met een lage dosering om te kunnen voldoen aan de aangescherpte mestnormen. Per hectare komt dat neer op 1,9 kilo stikstof en 3,5 kilo fosfaat.
 • Nieuwland (Z.-H.) Melkkoeien tussen Lek en Linge


  De melkkoeien van Wim het Lam lopen sinds 15 april overdag buiten, ongeveer dezelfde tijd als in voorgaande jaren. Vanaf juni gaan de koeien ook ’s nachts naar buiten, vanaf september weer alleen overdag. Het grasland ligt er volgens Het Lam redelijk bij. Wel schat hij dat zo’n 15 procent van de grasmat kale plekken vertoont. „Het moet gewoon eerst warmer worden. Vooral ’s nachts moet het minder koud zijn, dan trekt dat snel weer bij.”
 • Nieuwland (Z.-H.) Koeien buiten, op stal voeren met robot


  Niet iedereen is volop buiten bezig in de laatste weken van april. De koeien van Firma Hijkoop-Zaal in Nieuwland lopen al vanaf 12 april buiten. ’s Nachts staan ze wel binnen. In de nieuwe stal die eind 2008 klaar was, krijgen de koeien ruwvoer met een automatisch voersysteem……….
 • …. Het laadstation en de voorraadbunkers staan achter in de oude ligboxenstal waar het jongvee en de droge koeien staan. Jan Hijkoop en Erwin Zaal zijn nog druk met het aanpassen van de oude stal voor het jongvee. Het voersysteem van Trioliet is eind 2009 geïnstalleerd. Ook in de oude stal lopen de rails en voert de voermachine.

 • Odiliapeel (N.-Br.) Met z’n tweeën


  Met twee lichte Fendt-trekkers trekt Hein Aarden met de hulp van zijn zwager Jan Biemans een perceel maisland los met een vastetandcultivator. Begin maart is hij er al met de schijveneg over geweest om de groenbemester in te werken, daarna
  werd het te nat. Het land wordt niet geploegd. Na nog een keer cultivateren heeft Aarden de mais op 20 april gezaaid.
 • Odiliapeel (N.-Br.) Bouwland injecteren


  Een medewerker van Loonbedrijf Van der Ven bemest een perceel maisland met varkensmest. Afgelopen week begon het op sommige percelen al flink droog te worden in deze streek. Een flinke bui regen was voor sommigen al meer dan welkom.
 • It Heidenskip (Fr.) Maisland inzaaien met gras


  Op het bedrijf van Arie en Uilkje Gaastra wordt dit jaar alle maisland ingezaaid met gras. Ze melken 90 koeien op 48 hectare grasland. In 2009 had Gaastra nog 8 hectare mais, op dit perceel de laatste drie jaar. De maisteelt is volgens hem relatief duur en past hem minder goed omdat hij er minder mest op kwijt kan.
 • Loonbedrijf Poland bemest een perceel grasland in Heerhugowaard van melkveehouder Simon Kat in Dirkshorn. Kat heeft samen met echtgenote Elles een melkveebedrijf met 70 koeien op 45 hectare grasland. De melk gaat naar Cono Kaasmakers. Begin maart zijn de percelen rond het bedrijf al bemest. Dit perceel is in de herfst van 2009 ingezaaid nadat de aardappelen eraf waren. In maart was het nog slecht berijdbaar. Vanaf 8 april lopen de koeien buiten.

Of registreer je om te kunnen reageren.