Rundveehouderij

Foto & video 3 reacties

De natuurlijke kansen van Ierland

De Agrifirm Boer on Tour-rundveereis ging dit keer naar Ierland. Nederlandse boeren leerden veel over graslandbenutting en kostprijs.

Foto

 • Ierland kent een glooiend landschap en een zeer groeizaam klimaat. Melkveehouders maken gebruik van de natuurlijke kansen die het land biedt.

  Foto's: Sieto van Houten/Agrifirm, tekst: Theo Brummelaar

 • Maximale grasgroei en graslandbenutting zijn de uitgangspunten voor een rendabele Ierse melkveesector. In Ierland wordt de ontwikkeling van het grasaanbod wekelijks gemeten om het aanbod van gras en de behoefte van de veestapel op elkaar af te stemmen. Zo wordt een zo hoog mogelijke graslandbenutting gerealiseerd.

 • Naast een zo hoog mogelijke graslandbenutting is ook het in de hand houden van de kostprijs voor de Ieren van groot belang. En wat is goedkoper dan de koeien zelf het gras te laten ophalen? Het bespaart volgens de Ieren arbeids-, bewerkings- en erfverhardingskosten. Daarnaast voorkomt het in- en uitkuilverliezen.

 • Jongvee vanaf twee weken oud laten weiden, zorgt ook voor een zo laag mogelijke kostprijs.

 • Als je jongvee laat weiden, moet je in de melkperiode ook melk op het land kunnen aanbieden. Dat kan met deze speciaal ontworpen drinkbarkarretjes. Die kunnen achter een auto of quad bevestigd worden.

 • Investeren in gebouwen betekent kostprijsverhoging. Om deze reden kiezen Ieren er vaak voor om (droge)koeien en jongvee ’s winters op een outwintering pad te laten lopen. Dit is een soort paardenbak met houtsnippers, waarin iedere koe ongeveer 12 vierkante meter ruimte heeft om te overwinteren.

 • Als Ierse melkveehouders in gebouwen investeren, gebeurt dat voor Nederlandse begrippen op een sobere manier. Ter indicatie: een ligboxenstal met 72 ligplaatsen voor grootvee kostte een Ierse melkveehouder €90.000. Dit was exclusief gebouwde mestlagune, die €16.000 kostte.

 • Wat niet in een melkstal wordt geïnvesteerd, hoeft ook niet te worden terugverdiend. Ierse melkstallen zijn meestal swingover-systemen, die in een oud gebouw of in een soort open kapschuur zijn geplaatst.

 • Een goede ontsluiting van percelen is van groot belang om succesvol te kunnen weiden. Op meerdere plaatsen moet toegang tot het perceel mogelijk zijn. Zo kan er veel worden omgeweid zonder dat de koeien een hoek van het land vertrappen omdat ze daar telkens langs moeten.

 • In Ierland wordt, gedurende de eerste weken van de grasgroei, dagelijks de grondtemperatuur gemeten. Wanneer de grondtemperatuur boven de 5 graden komt, gaat het gras groeien.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  een leuke reportage,mocht voor mij iets uitgebreider.

 • no-profile-image

  willem

  pet je af voor deze boeren

 • no-profile-image

  Brok

  Dit systeem word ook hier gebruikt. Alles buiten, alleen de melkstal onderdak en 100% beweiding

Of registreer je om te kunnen reageren.