Rundveehouderij

Foto & video 4 reacties

Ruimte voor drie melkrobots

Maatschap Van Wichen heeft een nieuwe 0+6+0-ligboxenstal en twee Lely A3-next melkrobots. De stal telt 211 ligboxen en er is ruimte voor een derde melkrobot.

Foto

 • Mark (28), Gerrie (59) en Henk (58) van Wichen hebben een melkveebedrijf in Maasbommel (Gld.). Ze hebben een nieuwe ligboxenstal laten bouwen en twee Lely A3 Next-melkrobots laten plaatsen. Op hun oude locatie staat nog een jongveestal. Mark van Wichen is daarnaast mede-eigenaar van fokkerijorganisatie Tellus Focus. De familie Van Wichen combineert dit en houdt 26 februari een open dag én een dochterpresentatie.

  Foto's Bart Nijs, tekst: Theo Brummelaar

 • Dit is de nieuwe 0+6+0-ligboxenstal van buitenaf gezien. De ruime stal heeft inclusief twee melkrobots, erfverharding en voeropslag €1 miljoen gekost en telt 211 ligboxen. De stal is op de toekomst gebouwd, er is ruimte voor een derde melkrobot en ook de melktank is daar nu al op berekend. De bedrijfsinrichting is simpel, maar efficiënt. Daarnaast is de stal nagenoeg onderhoudsvrij.

 • Een overzicht van de ligboxenstal, gezien vanaf de melkrobots. Alle ligboxen voor het melkvee staan achter de robots. Van Wichen wil werken met één groep, roboteilanden ziet hij niet zitten. De ligboxenstal voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

 • Van Wichen heeft 105 melkkoeien en 100 stuks jongvee. Het melkquotum bedraagt 900.000 kilo, de gemiddelde productie komt uit op ruim 10.000 liter per jaar (4 % vet en 3,4 % eiwit). Het bedrijf wil groeien tot 211 melkkoeien en 2 miljoen kilo melk per jaar. De extra dieren moeten uit de eigen opfok komen. De huidige twee melkrobots hebben een capaciteit van 140 tot 150 melkkoeien. Een derde robot moet op termijn uitkomst bieden.

 • Dit is één van de twee Lely A3-nextmelkrobots. Van Wichen heeft voor deze robot gekozen omdat er gemakkelijk mee te werken is. Hij is degelijk, compact en betrouwbaar.

 • Hier wordt een koe door de melkrobot gemolken. De robots zijn ruim vier maanden in gebruik. Op dit moment hebben ze nog geen dagtaak aan de huidige 105 melkkoeien. Maar dat komt vanzelf als Van Wichen groeit met zijn melkveestapel.

 • Op deze foto is te zien dat tussen beide melkrobots ruimte is vrijgelaten. Hier komt op termijn de derde melkrobot te staan. Het bedrijf is, kortom, al helemaal ingericht op groei.

 • Ook de melktank is berekend op de groei van het bedrijf. De tank kan 20.000 liter melk hebben en heeft daarmee nu al genoeg capaciteit als er een derde melkrobot komt.

 • De melkkoeien liggen in diepstrooiselboxen. Dat is volgens Van Wichen na zand toch de beste ondergrond. Het koecomfort is in ieder geval groot. In dat kader zijn de looppaden ook ruim in de stal. Dat is beter voor het welzijn van de dieren.

 • Het strooisel voor de ligboxen bewaart Van Wichen in een aparte stal. Met een minishovel strooit hij de boxen in.

 • Van Wichen heeft ook een mestrobot. Die past in de Maatlat Duurzame Veehouderij en zorgt voor schone, droge boxen.

 • Een goede ventilatie is essentieel in deze ligboxenstal. Aan beide zijkanten van de stal zitten gordijnen, die 3 meter open kunnen.

 • Met deze weercomputer kan Van Wichen het klimaat in de stal regelen. De computer staat in contact met een weerstation boven op de stal. Die meet onder meer regen, windsnelheid en windrichting. De stalverlichting wordt met de bovenste kast geregeld.

 • Het dak is volledig geïsoleerd en er komt voldoende licht binnen in de ligboxenstal. In de nok zit een lichtstraat aan de schaduwzijde. Daardoor komt er niet te veel warmte in de stal. De lichtstraat is ruim 2,5 meter breed.

 • Het water in deze stal loopt via een ringleiding. In dat circuit zit ook een voorkoeler. De warmte wordt van de melk afgewonnen en rondgepompt. Deze energiebesparing past ook weer in de Maatlat Duurzame Veehouderij.

 • Vóór de melkrobots is links in de stal een aparte ruimte voor droge koeien. Die staan in twee groepen. Dit gedeelte van de stal is ruim opgezet en biedt plaats aan 28 dieren.

 • Het afkalf-/strohok is met 14 bij 9 meter ruim bemeten. De melkrobots herkennen en separeren de dieren die moeten afkalven en toegang tot het strohok hebben.

 • Tussen het strohok en de ruimte voor droge koeien loopt een gang. De deurtjes naar beide ruimtes zijn eenvoudig naar binnen te klappen en vast te zetten. De veehouder kan koeien dus eenvoudig naar het afkalfhok verplaatsen.

 • Van Wichen heeft een klein kantoor in de ligboxenstal. Hier draait hij werklijsten uit en registreert hij onder meer inseminaties en geboortes. Het kantoor staat tussen de melkrobots in, maar staat een derde robot straks niet in de weg.

  Melkveebedrijf van Wichen houdt 26 februari een open dag.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkveehouder

  mooie, praktisch ingerichte stal, zonder al te veel toeters en bellen.

 • no-profile-image

  W.t.

  Mooie stal hebben jullie.. kennen jullie ook dit onderstaande??

  Wateraders en de straling die ze veroorzaken kunnen grote invloed hebben op mens en dier.
  In de zomer van 2008 zijn we begonnen met het melken van de koeien met een automatisch melk systeem. Hierbij kunnen de koeien vrijwillig en vaker worden gemolken dan in een gangbare melkstal. Het doel is minder arbeid en meer vrijheid voor koe en boer.

  Na de start leerden de meeste koeien snel om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Doordat we de eerste tijd nog volop bezig waren met de verbouw van de stal, de koeien nog veel buiten liepen en er dus van veel rust en regel nog geen sprake was, bleef het aantal melkingen per koe per dag nog onder het gewenste aantal. Na een gewenning zou het allemaal wel goed komen. Maar ook toen de rust was teruggekeerd, de koeien op stal stonden en met regelmaat werden gevoerd haalden we met veel moeite en extra werk 2,1 tot 2,4 melkingen per dag en het aantal te vroege bezoeken zonder melkingen was ca 20 per dag bij ruim 50 koeien. De melkproductie daalde en ook de diergezondheid liep terug.

  Met behulp van diverse deskundigen hebben we van alles bekeken en veranderingen doorgevoerd: Vaker voeren per dag zodat de koeien actiever zouden worden, een ander rantsoen waardoor de penswerking beter werd gestimuleerd, hekwerk rond de robot weggehaald zodat er meer ruimte ontstaat, de koeien vaker ophalen of juist weer minder ophalen, de technische instellingen van de robot zijn aangepast, en alle elektrische apparatuur is opnieuw geaard. Niets leekte helpen en het melken koste steeds meer tijd.

  In januari 2009 stond in vakblad "Boerderij" een artikel over wateraders, statische elektriciteit, elektrosmog en de gevolgen die dit voor mens en dier kon hebben. Een van de voorbeelden was een melkveehouder die ook met een melkrobot vergelijkbare klachten had als op ons bedrijf. Door het plaatsen van een Broncorrector waren de klachten na enige tijd vrijwel verdwenen.
  Door de inhoud van het artikel besloten we contact te zoeken met Herma de Vries. Al bij een eerste bezoek aan haar kon zij aangeven wat de oorzaak zou kunnen zijn. Bij een bezoek aan de stal bleek een sterke waterader vlak voor de ingang van de melkrobot van invloed op het gedrag van de koeien. Koeien blijken heel erg gevoelige dieren die straling, maar ook bijvoorbeeld hele lichte elektrische spanning beter kunnen voelen dan de mens. Om de straling weg te nemen hebben we voor de robot een koperen buis neergelegd en in de ruimte voor de robot een koperen buis opgehangen. Langzaam maar zeker ging het melken beter lopen: Het aantal bezoeken per dag steeg van 130 naar bijna 300 op dit moment. Het aantal melkingen per koe steeg van 2,1 a 2,4 naar 2,8 a 3 per dag. Hat aantal te vroeg bezoeken, zonder melking steeg van 20 naar 75 per dag. Dit alles bij ca 60 koeien. Hiervoor hoeven we steeds minder koeien te dwingen om naar te robot te gaan.

  De oorzaak van de verbetering is niet aan één oplossing toe te schrijven. Voor een deel zal dit te maken hebben met gewenning door de koeien, en jonge koeien die nooit twee keer daags op een vast tijdstip zijn gemolken. Wel zijn wij ervan overtuigd dat Herma de Vries voor een belangrijk deel heeft bijgedragen aan een oplossing.

 • no-profile-image

  Robert Beerens

  Mooie stal hoor, en zo enorm ruim ! Is er ook weer zo'n automatische borstelmachine voor de koeien ? Was fantastisch om te zien hoe fijn de koeien dat vonden op de oude lokatie. Ik begrijp dat het aantal koeien in de toekomst zo ongeveer zal verdubbelen. Lijkt me een mooi streven. Heel veel succes en we komen snel een keer kijken. Misschien krijgen we dan nog wat inspiratie voor die oude stal van Ab...

 • no-profile-image

  Rudi Moris-Vrolix

  Graag meer informatie over deze stal, want die spreekt ons enorm aan.
  0498/603391

Of registreer je om te kunnen reageren.