Rundveehouderij

Foto & video 35 reacties

Koeien dik in het stro op de grupstal

Altijd een schone, zachte ligplek waar je niet voor hoeft te vechten: een grupstal is volgens maatschap De Haan luilekkerland voor koeien. De vaste mest is goud waard voor het bodemleven.

Foto

 • In het voorjaar van 1996 verhuisden Co (66) en Lennert de Haan (36) van hun bedrijf in Utrecht naar het Groningse Beerta. De maatschap houdt daar nu 94 melkkoeien, waarvan er jaarrond 80 aan de melk zijn. Ze hebben daarnaast 100 stuks jongvee. Naast alle vaarskalveren houden ze ook stieren aan van de betere koeien. Jaarlijks verkopen zij ongeveer 10 stieren als dekstier.
  De productie bedraagt gemiddeld 11.800 kilo melk met 4,09 % vet en 3,67 % eiwit. Het melkquotum bedraagt 950.000 kilo met een vetreferentie van 4,25. Dat en wat leasemelk bracht de geleverde liters afgelopen jaar op 996.000. Als daarbij ook de melk wordt geteld die naar de kalveren is gegaan komt de totale productie uit op 1.010.000 kilo.
  Bij het bedrijf hoort 68 hectare land. Hierop verbouwt de maatschap naast gras en mais ook tarwe en een mengsel van luzerne en timothee.  Foto’s: Dennis Beek, tekst: Jacco Keuper

 • Op twee kavels van 34 hectare stampten ze een compleet nieuw bedrijf uit de grond. Van buiten oogt het ontwerp niet bijzonder. ,,Toch zou de voorlichting het hebben afgeraden”, meent de veehouder. Ze hebben namelijk alle diergroepen onder één dak gezet, bovendien kozen ze niet voor ligboxen maar voor een grupstal.

 • Ook in Utrecht molken ze op de grup. De ondernemers zweren bij stalmest. Deze bodemverbeteraar is vele malen beter voor de grond dan drijfmest. Dat was dé beweegreden om voor een grupstal te kiezen. De ondernemers hebben ook andere typen strooiselstallen overwogen, zoals de hellingstal en potstal. Maar bij melkvee, waar je schone dieren en vooral schone uiers wilt, past de grupstal toch het best.

 • In de Utrechtse stal stonden de dieren met hun kop naar een centraal gesitueerde voergang. In Luxemburg zagen ze de gespiegelde opstelling: een centrale melkgang met links en rechts de koeien die met de kop naar beide voergangen daarbuiten gericht zijn. Hierdoor zijn de looplijnen bij het melken kort.

 • Aan de buitenkant van beide voergangen zijn het jongvee en de kalveren gehuisvest. Daardoor is de stal breder dan de traditionele grupstallen. Hierdoor is in het midden meer ruimte onder het dak en is er boven de melkkoeien plaats voor een ruime strozolder.

 • Vanaf de voergangen kunnen met de voorlader een paar honderd grootpakbalen gestapeld worden. Lennert kan de plakken stro eenvoudig laten zakken door kleine openingen in de zolder. Het valt dan op de melkgang, achter de koeien.

 • De koeien liggen dik in het stro. Drie keer daags, voor het melken, wordt het bed van de dieren verschoond, opgeschud en aangevuld. De veehouders beknibbelen duidelijk niet op stro. In totaal verstrooien ze tussen 500 en 600 grootpakbalen. ,,Je moet stro niet zien als kostenpost, maar als waardevermeerdering voor je land.”

 • Op kritische vragen over de beperkte bewegingsvrijheid van de koeien heeft De Haan een pasklaar antwoord. Volgens hem is er geen beter systeem voor melkkoeien dan de grupstal. Hij wijst op een koe die rustig ligt te herkauwen. ,,De dieren kunnen de hele dag lekker luieren en hoeven niet met hun poten door de mest te waden. Koeien in een ligboxenstal 'verongelukken' nog wel eens, hier sneuvelt bijna nooit een koe. En bovendien zouden ze niet ruim 11.000 liter geven als ze het niet goed hadden. Dit jaar krijgen we onze negende 100.000 kilo koe, dat komt omdat ze hier niets te lijden hebben.”

 • Het belangrijkste voordeel van de grupstal is voor De Haan de vaste mest. De urine gaat naar een gierkelder onder de stal. De vaste delen, vermengd met stro, worden door een uitmestinstallatie afgevoerd. Schrapers schuiven de mest uit de grup naar een dwarsgoot.

 • Vanuit de dwarsgoot schuift de mest naar een cilinderpomp buiten de stal. Deze drukt de mest door een buis naar de mestvaalt. Daar ontstaat in het midden, waar de buis uitmondt, een grote 'molshoop' van mest. De mestvaalt is overdekt om inregenen te voorkomen. Hierdoor blijft de mest droger en de stapel stabieler.

 • De koeien staan jaarrond op stal. De Haan voert in de zomer ook vers gras op stal. Aan het eind van de ochtend en aan het begin van de avond krijgen de koeien ruwvoer verstrekt. Dit gebeurt met een voerdoseerwagen. Voordien schuift Lennert met daverende snelheid en veel stuurmanskunst met een kleine Fendt en rubberschuif de voerresten voor de koeien weg, richting het jongvee.

 • Graan van eigen land wordt ook met het ruwvoer verstrekt. Op dezelfde wijze worden ook mineralen toegevoegd.

 • Graskuil, mais, het luzerne/timothee-mengsel, tarwe en mineralen: dat zijn de componenten van het rantsoen. Mengen gebeurt op een alternatieve manier: door ze in laagjes voor de graskuil te kiepen en het daarna met de voorlader om te scheppen.

 • Als de koe niet naar de krachtvoerautomaat kan, moet het apparaat maar naar de koe. In de moderne grupstal zitten ook vele arbeidsverlichtende snufjes. Om de vier uur rijden Teunis en André, zoals De Haans dochter de krachtvoerautomaten heeft ‘gedoopt’, langs de koeien. Door eerst een handjevol brok te doseren, wordt de koe met de kop richting automaat gelokt. De transponder komt binnen het bereik van de ontvanger, die de koe herkent en een passende hoeveelheid brok doseert. De koeien krijgen maximaal zes kilo brok per dag.

 • Het ruwvoer is verrijkt met twee soorten mineralen. Toch hangen door de hele stal ook nog mineralenblokken. Of dat niet duur is? Co: ,,Ik geef liever geld uit aan de bakker dan aan de dokter.”

 • Arbeidsverlichting in de moderne grupstal geldt ook bij het melken. Lennert hoeft de melkstellen niet te beuren. Hij kan ze eenvoudig door een rail vooruit schuiven. Bij iedere twee koeien zit een kruispunt in de rail met een draaikrans, zodat de melkstellen op een zijspoor worden gezet die ze tot tussen de koeien leidt. Toch heeft de grupstal hier wel een nadeel: SAC kan geen onderdelen meer naleveren van deze melkstellen.

 • De Haan heeft een hoge gemiddelde productie in zijn stal. Hij melkt daarom drie keer per dag. Er zijn koeien bij die 67 liter per dag geven. Veel wachttijd is er niet tijdens het melken, want hij melkt met 10 melkstellen. Het aansluiten gaat echter snel, want De Haan behandelt niet voor. ,,Als je goed instrooit, blijven de spenen schoon.”

 • Drie keer daags tachtig koeien aansluiten en naderhand dippen; dat is bijna 500 keer per dag door de knieën. Toch ervaart De Haan het melken niet als een belasting. Lennert: ,,Je hoeft niets te beuren en je kunt tijdens het melken allerlei houdingen aannemen. Het kon nog wel eens minder belastend zijn dan melken in een put. Daar moet je steeds op dezelfde manier reiken en hoor je veehouders juist vaak klagen over rug en schouders.”

 • Dat Lennert hygiëne belangrijk vindt is te zien aan de koeien; ze zijn schoon tot aan de klauwen en in stralende conditie. Als je geen maatregelen neemt kunnen staartpluimen eenvoudig als een penseel in de grup gedoopt worden om vervolgens de mest flink rond te slingeren. Staarttouwen voorkomen dat. Simpel en doeltreffend.

 • Het spoelen gebeurt niet in de stal, maar in het naastgelegen tanklokaal.

 • Er zijn niet veel grupstallen meer. Dat is ook te zien aan dit stilleven: vroeger werden de 'trutesters' gehaald en gebracht voor de melkcontrole. Nu blijven ze op het bedrijf tot het volgende bezoek van de monsternemer.

 • De koeien hebben een eigen plaats, dus kan er een bordje boven met hun prestaties. Topper van de stal is Lenora 9, een koe die in vijf lactaties bijna 81.000 kilo melk heeft gegeven. Ze is nu bezig aan haar zesde termijn.

 • De avondmelking gebeurt door een melker. Om penicillinemelk in de tank te voorkomen wordt er daarnaast ook met briefjes boven de dieren gecommuniceerd.

 • De tachtig plaatsen in het midden van de stal zijn continu bezet. Als een koe kalft, wordt een andere drooggezet. De koeien krijgen bewust niet ieder jaar een kalf, anders moeten dieren worden drooggezet terwijl ze nog 40 liter geven. Gemiddeld is de tussenkalftijd 460 dagen en geven de dieren 11.800 kilo melk per lactatie.

 • De kalveren tot een half jaar zitten in groepshokken op stro. Het oudere jongvee is wel op roosters met ligboxen gehuisvest. ,,Deze dieren zijn nog in de groei. Anders heb je nooit een passende stand.” De ligboxen zijn ruim bestrooid met gemalen koolzaadstro.

 • In de droogstand kunnen de dieren wel vrijuit rondstappen. De droge koeien zitten namelijk in een potstal. Lennert denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen met een eventueel verbod voor grupstallen. Als dat er wel komt, kan hij zijn stal eenvoudig ombouwen tot een drierijige ligboxenstal. ,,Daarom hebben we in 1996 bewust voor een stal met vrije overspanning gekozen.” Dat wordt er dan één met ruime diepstrooiselboxen en een dichte vloer met mestschuif. ,,Koeien zijn niet gebouwd om op roosters te lopen.”

Laatste reacties

 • no-profile-image

  .

  Dit wordt verboden! En het is maar goed ook! Wel schelden op mega bedrijven maar het echte dierenleed niet aanpakken!

 • no-profile-image

  Sjoerd Spiekker

  Redactie: maar 2 foto's?

  Waarom zou dit dierenleed zijn?

 • no-profile-image

  Jacco Keuper

  De aanvulling volgt zo Sjoerd. Aan deze reportage wordt nog gewerkt, maar staat vanwege de nieuwsbrief al wel online.

 • no-profile-image

  Marnix

  Dit komt aardig in de richting van de stal van mijn dromen.

 • no-profile-image

  lennert de haan

  Ik neem aan dat de reactie van.., die van marianne thieme is en wil je graag uitnodigen voor een kijkje ( volgende keer graag je naam erbij) is wel zo handig

 • no-profile-image

  Sjoerd Spiekker

  Zo, nu ik de foto's heb gezien, kan eindelijk fatsoenlijk oordelen.

  Ik vind de stal wel mooi, en ook goed doordacht. Een ding echter is minder geslaagd: je moet met de vork instrooien. Persoonlijk zou ik dat anders aangepakt hebben. Allerlei vooroordelen over de grupstal worden hier te niet gedaan. Mag ik eens vragen of je nog veel werk met melken hebt?

  vr.gr.
  Sjoerd Spiekker

 • no-profile-image

  willem jacob spaander

  het ziet er mooi uit die eerste reactie slaat nergens op maar lopen deze koeien nog wel buiten zomers anders is het inderdaad niet heel diervriendelijk

 • no-profile-image

  melkveeliefhebber

  Ik ben vorig jaar met deelnemers van veekeuring Noord Friesland op het bedrijf van de Haan in Beerta geweest. Echt prachtig om te zien en zoals hier al eerder werd vermeld: Eeuwig zonde om de aanbindstal te verbieden. Nergens krijg je meer welzijn dan hier en lichamelijk is het ook prima te doen. De bodem heeft trouwens ook baat bij vaste mest.

 • no-profile-image

  Grupstalboer

  Mooie stal en inderdaad als de koe kiezen mocht tussen een gemiddelde ligboxenstal en dit luxe hotel waar het eten wordt gebracht en je melk wordt opgehaald door de boer koos ze (lui van aard zijnde) voor het laatste!!
  Lennert wij hebben dezelfde (zeldzame?) Nedap krachtvoerautomaat,jaren terug van iemand overgenomen,weet jij een bedrijf die nog kennis en specifieke onderdelen heeft van dit apparaat?

 • no-profile-image

  lennert de haan

  Het melken duurt ongeveer 5 kwartier bij drie maal daags bij tweemaal daags zou het een kwartier langer duren maar je zou ook met meer apparaten kunnen gaan melken, deze melkmachine kan max 16 melkstellen verwerken mmaar dat loop je in je eentje niet voor . De reactie over het voerautomaat, het wordt moeilijk om onderdelen te krijgen wij hebben een aandrijfmotor die slecht wordt ben nog bezig om een nieuwe te vinden er zitten wel veel onderdelen aan die gangbaar zijn maar dan moet je wel eerst weten waar je ze kan halen. Dan over of de koeien nog wel buiten komen alleen de drogekoeien en het dragend jongvee komt buiten .

 • no-profile-image

  zo gek nog

  Heb voor een jaar of tien geleden ook nog met dit systeem gewerkt en dat was lang niet zo luxe als bij hun. Koeien deden het inderdaad goed, klauwproblemen kenden we niet, laat staan dat er eentje verongelukte. Het was wel bewerkelijker en tochtwaarneming gaat in een ligboxenstal toch wel veel makkelijker, niet voor niets dat de tussenkalftijd 480 dgn is. Het bukken ervaarde ik ook niet als een probleem, je bleef er fit mee. Het was soms wel veel lopen om het melkproces goed in de gaten te houden, maar we waren dan ook niet zo goed gesteld als zij. Toch denk ik dat je 100 mk in een efficiente ligboxenstal in je eentje goed kunt runnen, maar dat dit bij dit systeem het toch wat lastig wordt. Kortom, zeker diervriendelijk, maar wel bewerkelijker.

 • no-profile-image

  Boer

  Het is onmogelijk om 11800 Kg te melken als de koeien ontevreden zijn. Er kleven voor en nadelen aan aan dit systeem voor zowel koe als boer, maar het staat als een paal boven water dat niemand zich zorgen hoeft te maken over het welzijn van deze dieren.

 • no-profile-image

  melkvee en varkenshouder

  Met een tkt van 480 dagen is dit omgerekent naar 365 nog geen 9000 liter. Dus is dat geen reden voor dit systeem. Verder is het bij de varkenshouderij verboden. In denemarken is het verboden. En het is een kwestie van tijd dat het in Nederland ook verboden wordt. Hoe mooi het er ook uitziet. De koeien komen nooit naar buiten. Als koeien in de winter droog staan dan kan het zijn dat ze nooit hebben rond gelopen. Ik geloof niet in weidegang. Maar een koe moet haar benen kunnen strekken. Dat kan hier niet. Ik heb veel koeien en ben geen fan van mariane. Ik heb zelfs varkens. Maar ik vindt het een schandaal dat er nieuwe stallen gebouwd worden waar een dier als die in produktie komt nooit meer kan rondlopen. Wat is een melkveehouder meer dan een varkenshouder? Ik vind dit zeer slecht voor het imago. Al geef ik daar nog niet zo gek veel om. Je mag trots zijn op een koe van 80.000 kg maar die heb ik er zoveel rondlopen. Ik heb ook lang een vastzet stal gehad naast de ligboxenstal. Het was zwaar klote hoe ruim ze ook stonden. Mijn vader heeft dit bij de zeugen in de jaren 70 al niet meer gehad. En nu bouwt er iemand zo'n stal nieuw. Eens schandaal is het!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Richard

  Onvoorstelbaar dat er nog mensen zijn die twijfelen aan het dierenwelzijn in deze stal! Deze mensen weten niet waarover ze spreken, laat staan dat deze mensen ooit in deze stal zijn geweest en zien hoe de familie de Haan met hun dieren omgaan. Ik ben er vaak geweest en hoop er nog vaak te komen. Iedere keer is het weer een plezier om deze koeien te zien! Menig "ligboxenboer" kan een voorbeeld nemen aan deze koeienliefhebbbers!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Mooie stal, schone koeien, tevreden koeien en goed producerende koeien !!!... Gefeliciteerd fam. de Haan, jullie durven tegen de stroom te zwemmen. Daar heb ik heel veel waardering voor!!!... En dan te bedenken dat de koeien altijd een goedgevuld strobed hebben!!!... Ik weet zeker dat daar heel veel koeien jaloers op zijn!!!!!.....

 • no-profile-image

  ron

  Tsjonge, dat ze naar Luxemburg toe moesten om de gespiegelde versie van een hollandse stal te ontdekken. Half Nederland stond hiermee vol.

 • no-profile-image

  Gait Klokkers

  Sjonge jonge jonge, Wat een gezeur om zo`n stal. dat volk dat hier over zeurt, komp uut de stad, Fam. De Haan, echt mooie stal , veel luxe, en ik zie een mooie kudde met goed verzorgde koeien, echt prachtig!

 • no-profile-image

  belgantw

  Ik lees ergens met 16 stellen melken dan kan het wel sneller maar je werkt met bovenleidingen en de diameter moet dan ook meer dan 7.5cm doormeter hebben wil geen uierproblemen hebben ,ik melk al 20 jaar met dergelijke stellen maar ik denk dat ernog veel matriaal van beschikbaar zal zijn het is een goedkope manier van melken jaarlijks ongeveer 100€ onderhouds kosten per stel en melk met 6 stellen laat je niet afdwaalen aan elke stal is iets dat beter kan en dit is ouderwets maar zeker niet voorbijgestreeft gezien zijn kiloos melk en zeker nog een goed saldo bedrijf!!!

 • no-profile-image

  Ferdinand Harkema

  11.800liter : 480 dagen = 24.58 liter per dag.

  Dit noem ik vandaag de dag geen megaprestatie meer, helemaal niet met drie keer daags melken.

  Verder ziet het er allemaal netjes uit hoor!

 • no-profile-image

  nick

  hele mooie stal!

  mijn compimenten!! • no-profile-image

  melkveehouder

  Die 11.800 kg is omgerekend naar 2 keer per dag melken en naar een 305 dagen produktie zo'n 6750 kg melk. Dit is niet alleen niet bijzonder. Eerder is dit bijzonder slecht. Dat past bij zo'n stal uit de jaren 60. Net iets meer melkstellen en een iets ruimer opgezette stal maakt het nog niet modern. Het is wel goedkoop. Maar dat is ook het enige. Voor de koeien lijkt het leuk. Maar een koe die echt veel melkproduceert heeft beweging nodig. Dat krijgen ze wel in een modernde ligboxenstal of strostal. Dit hadden ze nooit toe mogen staan. Dit is een systeem uit het verre verleden. Als het een varkenshouder was geweest die een nieuwe stal bouwt waar de zeugen aan de ketting liggen maar die net iets ruimer is dan is het ook niet meteen diervriendelijk. Het lijkt ruim door de grote voergangen. Maar daar maakt de koe geen gebruik van. Ik heb zelf een mega bedrijf. Maar ik houd van mijn dieren de melkkoeien komen ook niet buiten. Maar die hebben ruimte die kunnen lopen. Die liggen ook in het stro als zij dat nodig hebben. Die zijn ook schoon. Hebben ook geen dikke hakken. Maar zij geven wel 30% meer melk. Door het groot schallig aan te pakken kan ik de koeien wel het welzijn geven die ze nodig hebben. Ik kan de koeien die de aandacht nodig hebben ook geven. De weinige zieke koeien die ik heb die liggen in een apart groot hok in een schoonpak stro. Daar komen wij altijd langs en kunnen die dus goed in de gaten houden en waar nodig verplegen. Maar een koe 365 dagen per jaar aan een ketting leggen. Dat zou ik nooit over mijn hart kunnen verkrijgen!

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  Waarom zouden ze dit soort stallen gaan verbieden in Nederland?
  Koeien hebben honderden jaren aan de paal gestaan en nu er betere alternatieven zijn dit ineens verbieden? Je ziet duidelijk dat koeien echt geen leed hebben en zich prettig voelen met zo'n mooi strobed onder hun poten. Ik melk zelf ook 70 melkkoeien in een ligboxen stal maar dit is net zo diervriendelijk.

 • no-profile-image

  grupstalboer

  Lennert, hier leek het aandrijfmotortje ook aan zijn eind,maar nu bleek het de haakse overbrenging te zijn,lagertjes bleken allang kapot,dus nu zo beschadigt dat er een nieuwe op moest,deze nieuwe overbrenging kon ik bij een electromotorrevisie bedrijf in de buurt regelen,deze kon zo'n 24V motortje ook zo leveren.
  Maar de ontvanger op de lorry en aangepaste software zal een groter probleem zijn,volgens nedap is er weinig meer van,maar wie was jullie leverancier?
  En waar bestel je de oortransponders?
  In Denemarken schijnen ze meer verkocht te zijn.
  Hebben jullie met accu of trafo?

 • no-profile-image

  Pieter

  Mooie grupstal, je ziet ze niet vaak en ik heb er helemaal niets op tegen. Maar een koe 365 dagen per jaar vast te zetten is echt hartverscheurend! Koeien moeten zich kunnen bewegen al is dat alleen maar in de zomer in de wei. En men kan dan wel veel melken maar dat is genetica en hard voeren. Qua dierenwelzijn is dit echt not done! Grupstal, niets op tegen, maar geef de koeien dan wel weidegang!

 • no-profile-image

  reken

  hoi

  Ik zie reacties van 11800 = 480 dagen en dat 305 dagen dan weinig is, dat klopt niet. Lees 80 melkkoeien jaarrond aan de melk dat is dus 365 dagen !!

  11800 is een gemiddelde over 950.000 kg quotum gedeeld door 80 melkkoeien dat is 11800 kg dus per 480 dagen is dat 11800:365 x 480 = 15.517 KG PER LACTATIE
  Dat kan kloppen met de lijsten die op een foto staan.
  Dat is dus 32,32 kg per dag.

  groet een niet jaloerse melkveehouder....

 • no-profile-image

  cees

  waar en hoe melken jullie s`zomers

 • no-profile-image

  Boer

  Presies Reken eens goed. De gemiddeld aanwezige koe moet al 950000 : 94 =10106 liter per 365 dagen bijdragen aan het vullen van het quotum en daar zit al een gedeelte droogstand bij in.

 • no-profile-image

  eddy evertsen

  prachtig plaatje, koeien in het stro in een prachtige stal met moderne snufjes erbij.

  Gefeliciteerd familie.

 • no-profile-image

  anoniem

  Heeft diegene, die afkraakt dat de koeien steeds vast staan, niet gelezen dat de koeien in de droogstand wel los lopen!

  Hebben jullie ook allemaal gelezen dat deze koein 3.67% eiwit geven !

  Mensen, het wordt eens tijd dat jullie eerst een artikel goed lezen en begrijpen voordat jullie commentaar beginnen te geven !

 • no-profile-image

  mark

  Ten eerste vind ik het een mooie stal om te zien. Maar toch zou ik eerder een ligboxenstal bouwen dan een grupstal. Een koe kan in een ligboxenstal ook rustig liggen en herkauwen en ze hoeven al helemaal niet met de poten door de mest te lopen. Want tegenwoordig heeft bijna iedereen wel een mestschuif of een mestrobot.
  Weidegang is mooi maar de kosten moeten ook betaald worden. De kosten zijn meestal hoger dan de vergoeding die je ervoor krijgt. Maar je moet ook opletten op de grondsoort. Nu weet ik niet wat voor grondsoort hun bedrijf heeft, maar ik heb in Nieuwolda stage gelopen op een bedrijf met 200 koeien maar die deed de koeien niet naar buiten omdat ze anders het hele weiland kapot zouden lopen. Met andere woorden weidegang is mooi maar het moet ook kunnen.
  Is het tarwe wel gemalen? Kan het slecht zien op de foto.

 • no-profile-image

  Jacco Keuper

  De reportage is op een paar punten aangevuld. Dit om duidelijkheid te bieden aan de rekenaars die productie en quotum niet met elkaar konden rijmen:
  Zie bijschrift 1: De geproduceerde liters zijn hoger dan het eigen quotum van 950.000. Dat heeft namelijk een vetreferentie van 4,25. De geleverde melk heeft minder vet (4,09%). Dat en wat leasemelk bracht de geleverde liters afgelopen jaar op 996.000. Als daarbij ook de melk wordt geteld die naar de kalveren is gegaan komt de totale productie volgens De Haan uit op 1.010.000 kilo.

  De TKT ligt niet op de eerst gemelde 480, maar op 460 dagen.

 • no-profile-image

  ANOMIEM

  BESTE LEKKERE BOER Lennert,

  Die koeien vind ik leuk maar jouw nog veel leuker, hoe ouder hoe knapper, met die krullen onder je muts vandaan!
  Ik vind je bedrijf een voorbeeld voor menig boer.

 • no-profile-image

  henk jansen

  Jongens, over koecomfort..
  houd op met zeuren, dit is het beste, als een koe kon kiezen tussen een matras met een handje zaagsel of een grupstal, nou dan wist zij het wel..
  ze geven een dikke 11 duizend liter..
  dan hebben de koeien het wel naar hun zin..

  en over arbeidsgemak..
  het in strooien lijkt mij nog wel te doen.
  het melken lijkt mij alleen vervelender
  80 x naar beneden, bukken en onderhangen.. doe mij dan maar een melkstal of robot.
  verder een prima gedachte..

 • no-profile-image

  Jacob

  Beste Lennart,

  Ik werk bij een boer die ook de koeien nog op de grup heeft staan en wij zouden het leuk vinden als wij een keer bij jullie mochten kijken.
  Is dit mogelijk?
  De boer waar ik werk heeft een oude Friese stal. Iets minder modern maar wel vergelijkbaar.

  Jacob
  jacko_knacko@hotmail.com

 • no-profile-image

  Belgantw

  Kheb onlangs een stal bezocht waar de koeien in een ingestrooide ligboxenstal lagen heel mooi om zien en het strooverbruik valt reuze mee 3 grote pakken van 250kg per week,dagelijks met een klein schoveltje er door en alles klaar, de man heeft heel goedkoop uitgebreid ongeveer 50 koeien boven op zijne bindstal waar hij voorlopig nog melkt

Laad alle reacties (31)

Of registreer je om te kunnen reageren.