Rundveehouderij

Foto & video

Stal klaar voor luchtwasser

Familie van der Heijden bouwde een nieuwe stal in Boxtel (N.-Br.). Met deze ingenieuze stal is het bedrijf klaar voor de toekomst.

Foto

 • Carla (45) en Martin (47) van der Heijden bouwden in Boxtel (N.-Br.) een nieuwe stal voor 150 melkkoeien en 100 stuks jongvee.

  Tekst & foto's: Matthijs Verhagen

 • Nu worden er 100 koeien gemolken. Rondom het bedrijf ligt 42 hectare grond in eigendom.

 • De stal is ruim opgezet. Aan de voorzijde is een aparte ruimte voor de droogstaande koeien. Links hiervan is een groot strohok dat opgedeeld kan worden in twee delen, en een separatieruimte met ligboxen.

 • Het ligboxengedeelte heeft een 0+6+0-layout. Dankzij de twee dubbele en twee enkele eilanden kan Van der Heijden de koeien later eventueel in twee gescheiden groepen splitsen.

 • Het jongvee (ouder dan een jaar) staat in het achterste deel van de stal, dat nog niet helemaal in gebruik is.

 • In het gebouw staan twee robots met ruimte voor een derde.

 • Van der Heijden koos voor een A3 Next-robot van Lely. Er staat een linker en een rechter versie.

 • Tussen de twee robots heeft Van der Heijden al voorzieningen getroffen voor een derde. Het gat in de vloer wordt nog definitief afgedekt.

 • De koeien kunnen bij het verlaten van de robot gesepareerd worden richting strohok/afkalfhok, maar ook richting separatieruimte. Een JOZ-robot zorgt voor de schone roostervloer.

 • Het gros van het krachtvoer wordt via de robot en krachtvoerbox verstrekt. Er zit ongeveer 3 kilo per koe in het basisrantsoen uit de voermengwagen.

 • Van der Heijden koos voor een volledig roostervloer in combinatie met weidegang. Een dichte vloer zag hij niet zitten. De melkveehouder gelooft niet in het reductie-effect van dichte vloeren, omdat de bron van de ammoniakuitstoot daarmee niet aangepakt wordt.

 • Om in de toekomst de ammoniakuitstoot toch te kunnen reduceren, liet Van der Heijden de aannemer buizen storten boven in de putmuren. Daarop liggen enerzijds de boxdekken en anderzijds de roosters. De mestput onder het boxdek fungeert dan tevens als een soort luchtkanaal waardoor de ammoniaklucht kan worden afgezogen. Via een luchtwasser kan de lucht vervolgens de stal verlaten.

 • Het melkvee ligt op waterbedden.

 • Voor het jongvee en de droogstaande koeien geeft een koematras juist meer houvast dan een waterbed, vindt Van der Heijden. Ook kan hij door het gebruik van matrassen de boxafstand bij het jongvee later nog aanpassen, als hij dat deel ooit ook voor het melkvee in gebruik gaat nemen. Bij de waterbedden zou dat niet mogelijk geweest zijn.

 • De stal is aan beide kanten voorzien van een grote luchtinlaat. De klimaatcomputer regelt de stand hiervan.

 • De stal is in zijn geheel onderkelderd. Onder beide voergangen zitten twee volledig gescheiden putten van ieder 500 kuub. Bij het eventueel toepassen van mestscheiding kan hij hierin de dunne fractie opslaan.

 • In het kader van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is het dak geïsoleerd. Het regenwater wordt opgevangen en centraal afgevoerd.

 • Samen met het water uit de dakgoten verdwijnt dit via een omgekeerd drainagesysteem in de huiskavel achter de stal. Het systeem is peilgestuurd met een overloop naar de sloot.

 • Aan de voorzijde van de stal is een uitbouw die dienst doet als tanklokaal.

 • De erfverharding aan de achterzijde is nog niet helemaal klaar. Alle roldeuren zijn op afstand vanuit de zelfrijdende voermengwagen te bedienen.

 • Een vroegere potstal is verbouwd tot jongveestal. Op de achtergrond de werktuigenberging. Meer over deze stal in Boerderij nummer 11 (dinsdag 14 december). Op 17 december is er een open dag.

Of registreer je om te kunnen reageren.