Rundveehouderij

Foto & video

Niet blindstaren op kostprijs

Melkveehouders moeten zich niet blindstaren op de kostprijs, vindt orchidee-kweker Eric Moor uit De Lier (Z.-H.). Zorg voor vet op de botten in goede jaren, zegt Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Een foto-impressie van een inspirerend Melkvee100plus-congres, van afgelopen dinsdag 14 december.

Foto

  • ‘Verder kijken dan koeien’, dat was het thema van het vierde congres Melkvee100plus, afgelopen dinsdag 14 december. Wat kunnen we leren van ondernemers uit ‘andere takken van sport’, zoals een orchideekweker en een pluimveehouder? Daar draaide het om tijdens de inspirerende bijeenkomst.

  • Een kleine 150 melkveehouders toog naar Burgers’ Zoo in Arnhem om te luisteren naar ondernemers, maar ook om te praten met elkaar.

  • De ‘machtigste man van Nederland’ hield de aanwezige melkveehouders een spiegel voor. Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, eindigde op de eerste plaats in de onlangs door de Volkskrant gepubliceerde lijst van 200 meest invloedrijke mensen. Wientjes bejubelde de agrarische sector in Nederland, maar snapt de uitdaging waar melkveehouders voor staan. “U gaat van een geleide economie naar een vrije economie”, vatte hij bondig samen. Toch is hij optimistisch omdat de vrije economie kansen biedt. En ja, dat betekent grotere prijsschommelingen. ,,Daarom moeten jullie sparen in goede jaren om vet op de botten te kweken voor als het eens een jaar tegenzit.”

  • Links melkveehouder Herman Bakhuis uit Daarle (Ov.), rechts orchideekweker Eric Moor uit de Lier (Z.-H.). Bakhuis bezocht de glastuinder; van die ondernemersontmoeting werd een film vertoond tijdens het congres. Eric Moor heeft 8 hectare orchideeën onder glas en werkt met 120 man personeel. Hij drukte de zaal op het hart zich niet blind te staren op een zo laag mogelijke kostprijs. "Dat hebben wij ook gedaan, maar daardoor hebben we de afzet teveel verwaarloosd.” Herman Bakhuis heeft 300 koeien en zet dat rond met één medewerker. Een lage kostprijs en een zo hoog mogelijke arbeidsproductiviteit, dat is zijn strategie. 600 kilo melk per gewerkt uur is zijn streven, terwijl naar zijn inschatting de gemiddelde melkveehouder op 200 kilo per gewerkt uur zit. Bakhuis gaat de komende jaren een financiële buffer aanleggen: hij voorziet een melkprijsdaling als in 2015 het melkquotum eraf gaat.

  • De opmerkingen van Bakhuis en Moor prikkelden de zaal. Tal van vragen werden gesteld. Bijvoorbeeld van deze melkveehouder uit Laag Keppel (Gld.), die zich afvroeg of Eric Moor de productie mindert als hij – zoals vorig jaar – fors onder kostprijs moet werken. Het antwoord van de orchideekweker: “Nee, aanbodsbeperking gaat echt niet werken. Dan
    doet mijn buurman bij wijze van spreken niet mee. Daar schieten we echt niets mee op.”

  • Een mooi viertal (v.l.n.r.): Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Noord Glaskracht; Herman Bakhuis; Eric Moor en Siem Jan Schenk, voorzitter van LTO Rundveehouderij. Van Ruiten prees de coöperatieve afzet in de zuivel, iets wat de glastuinbouwsector ontbeert. Siem Jan Schenk onderstreepte de opstelling van zijn collega, maar voegde daaraan toe dat zuivelcoöperaties scherp gehouden moeten worden door melkveehouders.

  • De tweede ondernemersontmoeting ging tussen melkveehouder Albert van Burgsteden (links) uit Een (Dr.) en pluimveehouder Ronny Graat uit De Mortel (N.-Br.). Ook daar werd eerst een film vertoond. Ronny Graat heeft momenteel 200.000 vleeskuikens en 85 koeien. Hij vindt dat melkveehouders meer rendement kunnen draaien als ze gaan intensiveren. Daarom verhuurt hij een deel van zijn land. Land verkopen? “Nee, dat gaat me toch te ver. Datzelfde geldt voor melk verkopen. Dat doe ik ook niet, maar vorig jaar heb ik wel verleased. Dat bracht meer op dan het zelf vol melken.” Albert van Burgsteden heeft 125 koeien en werkt met één medewerker, omdat hij zelf voor 1.600 uur per jaar voor BBL werkt. Hij stuurt erg op de kostprijs. ,,Ik kan melken voor een kwartje.” De Drentse melkveehouder verleasede óók vorig jaar een deel van zijn quotum.

  • Aan het eind van de tweede ondernemersontmoeting schoven Jan Wolleswinkel, voorzitter van de Nederlandse Organisatie Pluimveehouders (NOP), en Siem Jan Schenk (LTO Rundveehouderij) aan. Wolleswinkel sprak over de situatie in de pluimveehouderij. Hij waarschuwde goed te letten op dierenwelzijn. ,,Als pluimveehouders worden we geconfronteerd met steeds strakker wordende welzijnseisen, jullie kunnen dat nog voorkomen.” Siem Jan Schenk vindt dat melkveehouders veel kunnen leren van het rationele denken in de pluimveehouderij. ,,Als verleasen goedkoper is, waarom zou je de laatste liters van je quotum dan nog zelf melken?” Investeringen zijn volgens hem nu nog wel eens te veel geleid door hoeveel een boer kan lenen en niet door het rendement dat die investering voortbrengt.


Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.