Rundveehouderij

Foto & video 2893 x bekeken

Mest scheiden voor €1,50 per kuub

Tijdens een demonstratie in Harreveld werd ’s werelds grootste mobiele mestscheider gepresenteerd door loonbedrijf en mestdistributeur Verkooyen.

Foto

 • Loonbedrijf en mestdistributeur Verkooyen uit Langeweg (N.-Br.) toonde dinsdag 14 december hun mobiele mestscheider, naar eigen zeggen ’s werelds grootste, tijdens een demonstratie op het melkveebedrijf van maatschap Boenink in Harreveld (Gld.). Deze demonstratie vond plaats in opdracht van de Biogasvereniging Achterhoek (BvA).

  Foto's: Hans Prinsen , tekst: Martijn ter Horst.

 • De mobiele mestscheider is makkelijk verplaatsbaar en compact, zodat hij op alle erven eenvoudig kan komen. Volgens Verkooyen kan de machine ‘draaien’ binnen vijf minuten. Een aanvoerslang gaat in de mestkelder en een afvoerslang (maximaal 100 meter) voor de dunne fractie kan naar een andere opslag gelegd worden. De dikke fractie wordt afgevoerd met een transportband.

 • De mestscheider is voorzien van een aggregaat. De boer hoeft dus zelf niet te zorgen voor stroomvoorziening dicht bij de mestkelder. De capaciteit van de scheider ligt tussen de 60 en 120 kuub mest per uur, afhankelijk van de mestsoort en –dikte. Verkooyen brengt €150 per uur in rekening. Bij een gemiddelde capaciteit van 100 kuub per uur kost het de veehouder dus €1,50 per kuub mest.

 • Vanuit de kelder komt de mest in de opvangbak (rechtsboven).

 • Zes schroefvijzels persen de mest door een zeef, waardoor de dunne en de dikke fractie van de mest worden gescheiden.

 • Medewerker Anton de Witt van Verkooyen houdt een oogje in het zeil. De zes schroefvijzels persen de dikke fractie geleidelijk op een lopende band. De dunne fractie valt naar beneden in een opvangbak, waarna het wordt afgevoerd naar een externe opslag.

 • De zes schroefvijzels persen de mest door zes openingen. Elke opening heeft een klep die afzonderlijk afgesteld kan worden door middel van contragewichten (rode blokken). Bij dikkere mest kunnen de kleppen op deze manier meer weerstand bieden. Bij dunnere mest worden de gewichten omlaag geschoven, zodat er minder weerstand wordt geboden.

 • De demonstratie trok veel bezoekers. Er werd nadien een toelichting gegeven over mestscheiding voor de mestafzet en biogasproductie. De afgescheiden dikke fractie met een hoog organischestofgehalte is een prima grondstof voor de productie van biogas. Het biedt mogelijkheden om de hoeveelheid geteelde energiegewassen, zoals mais, in de biogasinstallatie terug te dringen. Biogasvereniging Achterhoek heeft op dit gebied een grensoverschrijdend project lopen met Biores Energieland. Daarin wordt samengewerkt met Duitse partners.

 • De dikke fractie werd opgevangen in een kieper. Deze mest kan opgeslagen worden op het erf of op het land en later uitgereden worden op het land. Door mest te scheiden kan de veehouder besparen op opslagcapaciteit. Bij rundveemest blijft na scheiding 30 procent dikke fractie over. Bij varkensmest is dat 20 procent.

 • Verkooyen wordt in binnen- en buitenland gevraagd om de mobiele mestafscheider in te zetten. De loonwerker wil voor de zomer een nieuwe mobiele scheider presenteren. Deze krijgt een capaciteit tot 200 kuub per uur. Eigenaar Christ Verkooyen kan een mooie toekomst tegemoetzien, want door mest te scheiden zijn vele voordelen te behalen. Zo kan bespaard worden op opslagcapaciteit. De dunne fractie is zeer geschikt voor grasland, omdat de vloeibare meststof goed tussen het gras terechtkomt en snel naar de wortels gaat. De dikke fractie kan tijdelijk opgeslagen worden. Ook mag het afgezet worden op natuurgrond, mits het beheerpakket dit toestaat.

  Bekijk ook de video van deze mestscheider

Of registreer je om te kunnen reageren.