Rundveehouderij

Foto & video

Dagje koeien kijken in Engeland

De Engelse melkveehouder investeert anders dan de Nederlandse: goedkope stallenbouw, zeer oude gebouwen benutten en geen mestrobot maar een tractor met schuifje.

Foto

 • De Engelse melkveehouder investeert anders dan de Nederlandse. Het hoeft niet luxe, maar het moet goedkoop zijn. Goedkope stallenbouw, benutten van zeer oude gebouwen en geen mestrobot maar een tractor met schuifje, dat vind je er. Ook kun je er stieren kijken en de opfok is grootschalig. Veeteeltstudieclub Dalfsen ging een dag op en neer naar Engeland voor een excursie. Dat betekent wel om 5 uur ’s ochtends op de bus staan wachten. • Na anderhalf uur rijden, tweeenhalf uur wachten en een uur vliegen komt de groep aan bij de Yellow Submarine van John Lennon, op Liverpool Airport. Een bezoek aan de ki-stallen van Cogent en enkele veebedrijven in die omgeving staan op het programma.

 • De directe aanleiding van het bezoek is een prijs die vier jaar geleden in het vooruitzicht werd gesteld tijdens een avond van de Veeteeltstudieclub. Toen werd gesekst sperma verkocht van enkele Cogent-stieren. De veehouder die uit het aangekochte sperma de hoogst producerende vaars zou fokken, kreeg een reisje naar de stallen van Cogent aangeboden. Jan Poppe in Zwolle werd de winnaar van die prijs. De andere leden van de veeteelstudieclub leek het een goed idee om mee te gaan.

 • Een bijzonder deel van de reis is het bekijken van enkele volwassen fokstieren. Door de strenge veterinaire regels in de EU is het voor veehouders vrijwel onmogelijk ki-stieren in levende lijve te bekijken. Omdat Cogent haar kantoor heeft boven de stierenstal, is het daar wel mogelijk.
  Enkele populaire fokstieren worden getoond. De stieren liepen veelal achter een zogenaamde ‘teaser’. Het is een vleesras-stier die fungeert als dekbok bij de spermawinning. De grote en sterke fokstieren hebben dan afleiding tijdens de parade, wat goed is voor de veiligheid van de begeleiders.

 • KI Cogent is een bedrijf van de Grosvernor Group, waarvan de hertog van Westminster eigenaar is. De hertog behoort tot de rijkste personen in Groot-Brittannië en heeft veel vastgoed in Londen en Zuidoost-Azië. Bij het landgoed horen vier melkveebedrijven met in totaal zo’n 1.200 koeien en een jongveebedrijf met 1.000 dieren.

 • De lunch wordt gehouden in een van de oude schuren van Grosvenor Farms. Het afbreken van oude schuren komt in Engeland niet vaak voor. Er wordt altijd wel een andere functie aan gegeven. Soms als opslag, maar vaker worden oude schuren omgebouwd tot appartementen, die zeer gewild zijn op de toch al dure woningmarkt.

 • Engeland kenmerkt zich als geheel door het heuvelachtige landschap met veel oude heggen en bomen. Net als de Fransen voelen Engelsen zich verbonden met het traditionele landschap. Onderhoud daarvan het landschap is dan ook vaak in handen van veehouders.

 • Op grote melkveebedrijven heeft de jongveeopfok al wat weg van de varkenshouderij. Groepen van 20 dieren worden door een drinkautomaat gevoerd. Daarbij is er een all in-all outsysteem, wat besmetting van ziekten vermindert. Door het milde klimaat in Engeland kunnen stallen veel opener worden gebouwd.

 • Op het jongveebedrijf worden alle dieren geïnsemineerd met gesekst sperma. Hierdoor krijgt 90 procent van de pinken een vaarskalf. Goed voor de aanwas van het bedrijf, maar ook goed om geboorteproblemen te voorkomen, want vaarskalveren zijn vaak enkele kilo’s lichter bij geboorte. Voor de terugkomers is er natuurlijke dekking met Aberdeen Angus. Dit zwarte vleesras is erg rustig en geeft ook lichte kalveren. Een prima stier voor tussen de pinken.

 • Het melkveebedrijf mag met een productie van ruim 10.500 kilogram, met 3,80 procent vet en 3,20 procent eiwit, een hoog productief bedrijf worden genoemd. Er gaan 310 dieren door de melkput. Het rantsoen bestaat uit graskuil, mais, brood, bierbostel en mineralen. Er wordt geen krachtvoer verstrekt; niet in de melkput, noch in de stal.

 • Bij een fokstudieclub is er altijd wat meer aandacht voor de fokkerij en daarom worden wat koeien getoond. Deze derdekalfskoe, Frolic VG88 , komt uit de Froukje-familie van fokbedrijf Van Essen in Marsum (Fr). Ook zijn excellente dieren aanwezig uit de bekende Nederlandse Roza-familie. Zo kunnen de Nederlandse bezoekers ook relaties herkennen met hun stamboekvee.

 • De Nederlanders valt het strooisel in de boxen op. Ook dat is een zeer goedkoop product: lime ash (bodem-as), een afvalproduct van de kolenenergiecentrales in de buurt. Tegen de vrachtkosten hebben de Britse veehouders het in huis. Hoewel het goedkoop is, hebben veel veehouders er toch een hekel aan omdat het erg stoffig is. In Nederland wordt bodem-as verwerkt in klinkers en bouwmateriaal.

 • Ook in Engeland wordt geëxperimenteerd met zand in de boxen. Hoewel het erg goed is voor de koeien en stroefheid van de vloer, blijkt ook daar de verwerking van zand in de mest een probleem. Op de foto is verder de kenmerkende open stallenbouw met spaceboarding goed te zien.

 • Om het zand uit de mest te krijgen, worden de grovere en zwaardere delen gescheiden. Het droge product wordt ’s winters naar het bouwland gebracht om in het voorjaar verspreid te worden.

 • Na de eerste scheiding wordt de mest in een bassin met drie kamers gepompt. Door overloop blijven zware delen achter en het water stroomt over. Door regelmatig de kamers leeg te scheppen wordt het vaste gedeelte uit de mest gescheiden. Het vloeibare deel wordt met sleepslangen op het land gebracht.

 • Voor veehouders is de melkstal ook altijd een interessant deel van het bedrijf. De trend in Engeland is veelal simpel en snel melken, zonder luxe apparatuur. De gemiddelde bedrijfsgrootte is 170 koeien en veehouders willen naast het melken ook nog tijd hebben voor andere werkzaamheden. Daarom is een grote capaciteit bij het melken gewenst.

 • De veehouders verwonderden zich nog het meest over de mestschuif. De dichte vloeren werden twee keer per dag schoongemaakt met tractor en mestschuif.

 • De mest wordt door een kleine bak over het erf getrokken.

 • Die bak sleept de mest naar een gat in de grond, waar de mestopslag is. Hoewel dichte mestopslag nu ook in Groot-Brittannië verplicht wordt, zijn de oude mestgaten nog altijd in gebruik. De Nederlandse veehouders verbaasden zich met name over de mest op het erf. Een kleine put achter de stal om de mest op te vangen is een veel eenvoudiger en schonere oplossing. Van daaruit zou het in het mestbassin kunnen stromen.

 • Aan het eind van de dag bedankt de voorzitter van de fokstudieclub de begeleiders voor de tijd en informatie die ze gegeven hebben. Inchecken en 500 kilometer terugvliegen met een budgetmaatschappij. Een dagje buitenlandexcursie is anno 2010 goed te doen.

Of registreer je om te kunnen reageren.