Rundveehouderij

Foto & video

Mestschuif en -opslag bij zandboxen

Zand geeft een prachtig ligbed voor koeien. Het is alleen lastig voor de mestschuif en bij de mestopslag. Een groep boeren kijkt op uitnodiging van Vetvice hoe twee Friese veehouders hiermee omgaan in de praktijk.

Foto

 • Tijdens de themadag zandboxen van Vetvice op 26 november 2009 blijkt dat de mestschuif en de mestopslag de grootste struikelblokken zijn voor veehouders om een nieuwe stal met zand uit te voeren. Op de bedrijven van Schep Holsteins in Zandhuizen (Fr.) en Harry Neimeier in Donkerbroek (Fr.) zijn twee soorten mestschuiven en zand/mestscheiding te zien.  Foto's en tekst: Anne-Marie van der Linde

 • Bij Schep Holsteins in Zandhuizen zijn twee verschillende mestschuiven in gebruik. Aan de ene kant van de voergang wordt geschoven met een hydraulische schuif. De ervaringen hiermee vallen tegen. Bedrijfsleider Erik Meuleman raadt dit systeem af omdat de schuif moeite heeft met de hoeveelheden mest en zand en daardoor de vloer niet schoon genoeg veegt.

 • De tweede schuif is een Miro-robotschuif van leverancier SIM Holland. Door twee schraapbladen aan de zijkanten maakt de schuif ook de randen achter de boxen goed schoon.

 • De achterste meter van de vloer wordt niet schoongeveegd omdat de Miro op het bestaande systeem van de hydraulische schuif loopt. Voor goede reiniging moet de Miro tot over de afstortgoot lopen. Deze voorziening moet nog gemaakt worden.

 • Vanuit de stal komt de mest in een drietrapsopvangbassin uit. De bedoeling is zo zand en mest te scheiden, maar er blijft uiteindelijk nog te veel zand in de mest achter.

 • Als oplossing is er een groot bezinkbassin aangelegd. De vaste mestopslag ligt ernaast. Door gaten in de opslagwand kan vocht uit de vaste mest in het bassin lopen.

 • De mest wordt uiteindelijk naar mestsilo’s gepompt via een ommuurde pomp. Door het overloopprincipe komt er alleen dunne fractie in dit pompgat.

 • Het instrooien van de boxen gebeurt met de shovel en een bak met een transportbandje onderin. Dagelijks gaat er tussen de 10 en 12 kilo in een ligbox.

 • Het tweede voorbeeldbedrijf is van Harry Neimeier in Donkerbroek. De stal met 99 ligboxen is uitgevoerd met door kabels aangedreven mestschuiven. De mest wordt uit de stal afgevoerd via een spoelgoot.

 • Een pomp met een capaciteit van 4.000 liter per minuut spoelt met reinigingswater van de melkstal en gier uit de kalverstal de mest naar de mest/zandscheider.

 • Door de snelheid zakt het zand voor in de rechterbak naar beneden. De dunne fractie stroomt door naar de linkerbak. Van daaruit wordt de mest naar de vaste opslag gepompt.

 • Voor het instrooien van de boxen gebruikt Neimeier een oude kalkstrooier. Wekelijks rijdt hij zo 6 kuub zand in de boxen.

Of registreer je om te kunnen reageren.