Rundveehouderij

Foto & video 2 reacties

Bouw mestbassin in Nagele

Veehouder Theo Veerbeek uit Nagele heeft een mestbassin laten bouwen. Boerderij volgde de bouw.

Foto

 • Theo Veerbeek heeft in Nagele (Fl.) een mestbassin van 2.500 m3 laten bouwen. De aanwezige ruimte onder de stal (1.000 m3) was niet meer toereikend. Doordat de opslag onder de stal overvol zat, werd als noodoplossing mest naar de buurman getransporteerd.
  In december werd begonnen met het graafwerk. Vanwege de vorstperiode kon de bouw van het bassin pas in de loop van januari worden afgerond.
  Voor het bassin, dat buiten het erf is gebouwd, is geen vergunning nodig. Domeinen vond dit niet nodig, aangezien de veranderingen gemakkelijk weer naar de oude situatie zijn aan te passen. Er is een gat gegraven van ongeveer 1 meter diep met een afloop van 10 centimeter naar het midden, waar de vulopening is gemaakt. De dijk is 2 meter hoog, gemeten vanaf het maaiveld.
  Voor het nog te plaatsen hekwerk (1,80 meter hoog) is overigens wel een bouwvergunning nodig.
  Foto's: Sytze Bakker, tekst: Sytze Bakker

 • Door de vorst is het noodzakelijk om een dikke ijslaag uit de put te halen. Hiervoor wordt een doorgang in de dijk gemaakt. Loonwerker Kees Jan de With kan zo met zijn rupskraan de put bereiken en de ijslaag verwijderen.

 • Het sluitgat in de dijk wordt weer gevuld met behulp van twee kranen, die elkaar de grond aanreiken. Het grondwerk wordt uitgevoerd door Gert Jan Ballast (grondverzet en loonwerk), die Kees Jan de With (Nagele) heeft ingehuurd.

 • Met een minikraan graaft de chauffeur boven op de dijk een sleuf voor het vastleggen van de kleden: een koud klusje en oppassen met het rijden.

 • Het bassin wordt aangelegd door Broer Sjoerd de Boer en Sietse de Vries van PAS Mestopslagsystemen uit Drachten.

 • De pallets, met drijvers van tempex, worden handmatig naar de werkplek gedragen.

 • Veerbeek trommelde zo’n 25 buren, collega’s en vrienden op om de grote kleden op de juiste plek te krijgen.

 • Met behulp van een kraan wordt het onderkleed over de dijk uitgerold. Het uiteinde wordt door enkele vrijwilligers vastgehouden.

 • Op de hoeken zit het onderkleed vast aan de twee kranen, die het eigenlijke werk doen.

 • De hulplieden houden het kleed op de juiste plek.
  In de put zorgt iemand dat het kleed over de plassen en over het aanvoerpunt van de mest wordt begeleid.

 • De werkzaamheden verlopen vlot. Al snel is de werkelijke omvang van het bassin goed zichtbaar.

 • De rand van het kleed wordt in de sleuf licht vastgelegd. Meerdere mensen zorgen dat het kleed op de juiste plek wordt ‘gelopen’.

 • Nadat de tempexdrijvers zijn neergezet, wordt de zogenoemde vulopeningskooi geplaatst. Een medewerker monteert deze met moeren op de draadeinden. Het onderkleed zit hier vloeistofdicht tussen.

 • De toplaag wordt uitgerold. Drie mensen voorkomen dat het kleed de tempexdrijvers verschuift.

 • De drijvers die wel zijn verschoven, worden achteraf richting de juiste plek gemanoeuvreerd en met speciale schroeven aan het kleed bevestigd.

 • Er worden twee mixgaten in het bovenkleed geïntegreerd. Hierdoor kan er later met een mixerarm in worden gewerkt.

 • De zijkanten van de dijk zijn glad. Het is niet altijd even eenvoudig om het bassin te verlaten.

 • De buitenkant van de dijk wordt voorzien van wortelkleden. Dit als bescherming tegen onkruid. Nadat de sleuf in de dijk is gevuld met grond kan het wortelkleed naar beneden, waar het ook vastgelegd gaat worden.

 • Tot slot monteert een medewerker nog enkele ontluchtingsbuizen. Het bassin is nu klaar voor gebruik.

 • Uit de overvolle kelder kan nu eindelijk mest naar het nieuwe bassin worden gepompt. Veerbeek laat dit doen door loonbedrijf Van Dun uit Rutten.

 • Door de grootte van het bassin duurt het enige tijde voordat zichtbaar is dat er mest omhoog komt. Door het mixgat is de mest al wel zichtbaar.

 • Aangezien de invoerkooi niet meer is te zien op het bovenkleed, staat er nu zo’n 50 centimeter mest in het bassin.

 • Na de werkzaamheden is het tijd voor koffie en een presentje voor de aanwezige vrijwilligers.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  marcel

  hey Buurman!!!!

 • no-profile-image

  Hans Veerbeek

  Ha familie,
  Mooi fotodocument over de aanleg. Ik heb niet het aantal hulpen geteld maar krijg de indruk dat deze actie veel plezier opleverde.
  'k Zou aan Sytse alle foto's vragen!

Of registreer je om te kunnen reageren.