Rundveehouderij

Foto & video

Summerfeeding om tijd te winnen

Hugo Pastors in Overloon (N.-Br.) voert zijn koeien deze zomer op stal, totdat ze dit najaar verhuizen naar een nieuwe stal op een andere locatie.

Foto

 • De 75 koeien van Hugo Pastors worden over enkele maanden verplaatst naar een nieuwe stal op een andere locatie. Om zoveel mogelijk tijd vrij te maken voor de bouw past hij summerfeeding toe. Daarnaast is weidegang dit seizoen niet mogelijk omdat er geen grasland meer op de huiskavel aanwezig is.  Tekst en foto’s: Matthijs Verhagen

 • Vanwege de lagere melkprijs en de voorraad goed gewonnen ruwvoer voert de veehouder momenteel minder krachtvoer en bijproducten. Wel ligt de focus hierbij vooral op de langere termijn. “Besparen op de krachtvoerkosten in verband met de lage melkprijs is logisch, maar niet té. Het mag er niet toe leiden dat de conditie van de koeien er op de langere termijn slechter van wordt."

 • Na het krachtvoer gaat er wat graszaadhooi de voermengwagen in. Het jongvee krijgt een ander mengsel, met een groter aandeel tarwestro afkomstig van het eigen bedrijf.

 • De graskuil is vorig jaar op het bedrijf ingekuild, toen de huiskavel nog als grasland in gebruik was. Het gras van dit seizoen is direct op de nieuwe locatie ingekuild.

 • De hoeveelheid kuilvoer op het bedrijf klopt aardig met de tijd dat de koeien er nog verblijven; over enkele maanden gaan de koeien over.

 • De mais bovenop, voor een goed mengresultaat.

 • Terwijl de voermengwagen het rantsoen mengt, wordt het restvoer weggehaald.

 • De bovenklem komt hierbij handig van pas.

 • Alleen het opladen van het laatste restvoer is handwerk.

 • De jongste groep pinken krijgt het restvoer en krijgen dit meestal restloos op.

 • De voermengwagen heeft voldoende inhoud om ook in de toekomst mee uit de voeten te kunnen.

 • Om beschadiging van de krachtvoerbox te voorkomen geeft een markering op het voerhek ter hoogte van de trekkercabine aan hoever er maximaal achteruit gereden.

 • De 75 melkkoeien hebben een gemiddelde 305-dagenproductie van 9.700 kilo met 4,15 procent vet en 3,60 procent eiwit.

 • De nieuwe stal is groter dan de huidige. Pastors gebruikt daarom gesekst sperma en houdt het jongvee aan. Op deze manier kan hij straks de bezettingsgraad van de nieuwe stal rustig aan omhoog brengen. Doordat de nieuwe stal voorzien wordt van diepstrooiselboxen verwacht hij daarnaast de koeien langer te zullen melken. Klein detail is het muurtje op de voergang dat het opladen van het restvoer vergemakkelijkt. Volgend seizoen kunnen de koeien weer naar buiten.

 • Een blik op de huidige huiskavel geeft duidelijkheid over de reden van de bedrijfsverplaatsing. Het melkveebedrijf maakt plaats voor een LOG-gebied. De eerste bedrijven zijn al in volle aanbouw. De aardappelen op de voorgrond worden in deelteelt verbouwd door een akkerbouwer.

Of registreer je om te kunnen reageren.