Rundveehouderij

Foto & video 6 reacties

Gebouwd op de groei

De Luesinks verkochten warme grond, verplaatsten hun bedrijf en bouwden nieuw voor 325 melkkoeien en 80 stuks jongvee. De komende jaren melken ze eerst zo'n 200 koeien.

Foto

 • Henk (66), Alie (66), Everlien (40) en Gerbert (42) Luesink houden in vof 140 melkkoeien aan de rand van Doetinchem. Ze verkochten in 2005 warme grond en startten een vrijwillige ruilverkaveling in Halle, op 9 kilometer van hun oude bedrijf. Ze hebben nu 127 ha in gebruik, waarvan 77 in eigendom. Elk jaar verhuren ze grond voor de verbouw van aardappelen.

  De zwartbonte koeien geven 9.800 kilo melk met 4,30 % vet en 3,59 % eiwit in 305 dagen

  Foto's: Joris Telders, tekst: Robert Bodde

 • De ondernemers bouwden op een bouwblok van 3 ha in een landbouwontwikkelingsgebied (LOG) een nieuwe ligboxenstal met plaats voor 325 koeien met 50 stands buitenmelker en een werktuigenberging annex jongveestal. Die kan 80 stuks jongvee in twee afdelingen herbergen. De dieren tot circa 7 maanden oud, dus de groep die de meeste aandacht vraagt, komen hier te staan. Ongeveer 130 stuks jongvee worden opgefokt op het voormalige bedrijf waar de ouders blijven wonen en de dieren verzorgen. Het ruwvoer voor deze dieren wordt ter plekke gewonnen. Daarnaast plaatsen de Luesinks ongeveer 30 stuks jongvee bij een jongveeopfokker.

 • De stal heeft een 0+6+0-indeling. ,,We werken nu nog met een 2+1-opzet en ik wilde in ieder geval van het overdrijven van vee af”, stelt Gerbert.

 • De veehouder wil niet buitenom lopen tijdens de controle van de dieren of het werken in de stal. Daarom is er een meter brede loopgang achterin de stal gemaakt.

 • Het voerpad is 5,50 meter breed, dus een kleine meter breder dan gangbaar. ,,Ik vind dit niet té breed. Ik wil makkelijk kunnen werken met de voermengwagen”, motiveert Gerbert zijn keuze, die er wel toe leidt dat de stal bijna 2 meter breder wordt. Die stal is overigens 90 meter lang en 40 meter breed. Het melkgebouw is ruim 20 meter lang en 30 meter breed, waardoor de totale stallengte op 110 meter komt.

 • De ligboxenstal is geheel onderkelderd. De put is ruim 2 meter diep en de mestopslag is daar 7.200 kuub, ruim voldoende voor een jaar opslag. Onder de jongveestal is ook nog eens 600 kuub opslag gerealiseerd.

 • De koeien krijgen een waterbed. Dat bestaat uit twee afzonderlijke delen. Voor de beslissing over de boxbedekking genomen is, heeft Gerbert op zijn huidige bedrijf een jaar lang drie systemen naast elkaar vergeleken. 16 boxen zijn daarvoor voorzien van waterbedden, 16 van diepstrooisel met zaagsel en 16 met een koematras. ,,Diepstrooisel is het makkelijkst te maken maar heeft de hoogste jaarkosten en geeft de meeste arbeid. Bij een koematras loopt uitgelegen melk soms onder de matras, waardoor de hygiëne volgens mij niet goed is. Bij waterbedden loopt de melk wel naar de mestput weg en bleek het zaagselverbruik het kleinst.”

 • De veehouder plaatste acht drinkbakken die elk 4 meter lang zijn. ,,Goede waterverstrekking is de basis onder de productie. Hierop wil ik dus niet bezuinigen.”

 • De waterbakken moeten wel regelmatig gereinigd worden om de waterkwaliteit te borgen. Hier is het eenvoudig: stop los en het water stroomt weg. Omdat de bodem van de waterbak afloopt naar de afvoer, stroomt het meeste vuil ook direct weg. ,,Wopereis maakte ze op ons verzoek op deze breedte en heeft ze daarna ook opgenomen in zijn pakket.”

 • Voorin de stal is een afleverruimte gemaakt met drie boxen. ,,De transporteur kan straks de dieren ophalen zonder dat we daar bij hoeven te zijn.”

 • De droge koeien krijgen in de eerste vijf weken van de droogstand uitloop in een zandbak die nog omheind moet worden. Die zandbak is 60 meter lang en 8 meter breed. Het zandpakket heeft een dikte van 80 centimeter. De vreet- en drinkplaatsen zijn binnen, daar zal dan ook de meeste mest geproduceerd worden.

 • De koeien die vlak voor afkalven staan, zitten in een andere groep. Die is gehuisvest voorin de stal, vanuit het kantoortje is daar direct zicht op. ,,Everlien doet daar de administratie en ziet het direct als er iets speelt.” Een doordacht detail: de vloer van het kantoortje zit 40 centimeter boven het roosterpeil, waardoor het zicht op de dieren stukken beter is. ,,We wilden geen skybox, want die heeft één groot nadeel: daar zit een trap voor en dus ga je daar minder snel zitten.”

 • Bij de droogstaande koeien die tegen afkalven staan, een groep van 18 koeien, en bij de separatiekoeien is een zelfsluitend Engels veiligheidsvoerhek aangebracht.

 • In de rest van de stal is een Zweeds voerhek geplaatst. Het systeem met twee buizen heeft de ondernemer getest op zijn huidige bedrijf, maar dat beviel minder goed. ,,We willen de dieren tegelijk kunnen vastzetten. Dat is misschien alleen maar nodig bij een koppel-enting, maar als je met personeel werkt moet dat mogelijk zijn. Als je dan de dieren niet kunt opsluiten, wordt het vangen en drijven en dat valt altijd tegen.”

 • Gerbert heeft zich lang georiënteerd op melkrobots, maar koos uiteindelijk voor een 50 stands buitenmelker van Dairymaster. Die is geplaatst in een ruimte die voor de stal is gebouwd. ,,We gaan werken met personeel. Dat is makkelijker aan te sturen als het vaste taken heeft. Dan is werken met een melkstal eenvoudiger.”
  In eerste instantie koersten de veehouders op een 40 stands draaimelkstal. Maar andere gebruikers gaven aan dat ze achteraf eigenlijk een te kleine stal hadden gekocht, reden om een slag grotere melkstal te nemen.''

 • Hoog in de melkstal zijn vier Agrilights opgehangen. Dat geeft toch te veel schaduwen. Daarom hangen 40 centimeter boven de koeien extra tl-buizen, met name in het deel van de melkstal waar de koeien binnenkomen en aangesloten worden. Dat is de plek waar de melkers het meest bezig zijn.

 • De koeien krijgen bij elke melkbeurt, dus tweemaal daags, maximaal 3,5 kilo krachtvoer in de melkstal. ,,We gaan voor snelheid van melken. Koeien komen makkelijker de melkstal in als je ze krachtvoer verstrekt. Dat heeft een slechte naam omdat koeien zich in het verleden zelf bedienden, maar dat is hier onmogelijk.”
  De krachtvoergift wordt individueel geregeld op basis van koeherkenning net voor de dieren de draaimelkstal inkomen.

 • Gerbert vertrouwt op meer dan de verlokking van krachtvoer om de koeien snel in de melkstal te krijgen. Hij gaat werken met een wachtstal met een zwaar opdrijfhek. Dat schuift automatisch op op basis van het aantal dieren dat de melkstal is ingegaan. Onderaan het hek zit een stevige mestschuif.

 • Aan de binnenzijde van de rotor zijn alle technische voorzieningen aangebracht. Er is een dubbele melkleiding. De melk van afwijkende dieren (mastitis, penicilline of biest) wordt automatisch geloosd via de tweede leiding naar een kleine weidetank. Het melkstel en de melkslang worden na het melken van een afwijkend dier automatisch gereinigd en gespoeld. Alle melkstellen worden na het melken automatisch gereinigd van de buitenzijde.

 • Doordat alle melkmeters aan de binnenzijde van de rotor zijn geplaatst, is de melkcontrole door de monsternemer uit te voeren in een normale werkhouding. ,,Dat was een voorwaarde van ons. Als de melkmeting aan de buitenzijde van een buitenmelker zit is de werkhouding onmenselijk voor de monsternemer.’’
  In de binnenring staat een groot scherm dat de nummers van de koeien weergeeft, zodat de kans op fouten bij monstername klein is.

 • De hele melkstal is voorzien van een coating. Deze is flink ruw om uitglijden te voorkomen.

  Voor het schoonmaken van de melkstal wordt nog een zogenoemde Wash-boom geplaatst. Dat is een slang, opgehangen aan een rail, met grote wateropbrengst. Daarmee is het mogelijk de melkstal binnen een kwartier te reinigen zonder te moeten zeulen met een ellenlange slang.

 • Waar de melker het meest bezig is, is de putvloer in hoogte verstelbaar. Doordacht detail: onder het kunststofrooster zijn twee druppelbuizen geplaatst die de vloer in de winter verwarmen. ,,Koude voeten zijn uit den boze. Hier werken we drie uur daags, dus arbeidsomstandigheden tellen.’’

 • De veehouder gaat werken met een hoog- en laagproductieve groep koeien. De hoogproductieve dieren krijgen veel snijmais en energierijke bijproducten in het rantsoen, de laagproductieve krijgen een rantsoen voornamelijk op basis van kuilgras. De dieren komen bij elkaar in de wachtruimte. Na het melken worden ze automatisch geselecteerd met een driewegpoort: hoogproductief, laagproductief of naar de selectieruimte. Dat laatste is ook door de melker nog aan te geven tijdens het melken.

 • Voor de buitenmelker zitten schuifdeuren met veel glas. Dat geeft een mooi aanzicht. ,,We werden getipt door een gebruiker om toch vooral een flinke deur aan de melkstal te maken. Als er eens een koe verongelukt, kan die zo makkelijk de melkstal uit.”

 • De muurplaat ligt op 4 meter. De inlaatopening is 2,80 meter groot. Het groene zeil met 98 procent doorlaat wordt geregeld via een weerstation. ,,Er zou wit doek komen. De buren vroegen of we geen groen doek konden nemen, want dat schittert minder in het zonlicht. Dat was geen enkel probleem. Ook al zou er technisch verschil zijn, de relatie met de buren is voor ons als nieuwkomers erg belangrijk.”

 • De werktuigenloods zal deels gebruikt worden voor de opslag van droge bijproducten. Voorin de loods, aan de kant van het woonhuis dus, komen twee afdelingen voor kalveren. Die zijn nog niet gereed, de hokinrichting moet er nog in.

 • Er is al rekening gehouden met de verplaatsing van het jongvee naar de nieuwe locatie. De werktuigenloods is namelijk geheel voorzien van een ventilatienok. ,,Als mijn ouders de dieren niet meer kunnen verzorgen, of als de woningbouw start waardoor we de grond rond het oude bedrijf niet langer kunnen gebruiken, kunnen we de loods ombouwen naar jongveestal.” Daarvoor moet nog wel de put gegraven worden, de klinkervloer rust op een zandpakket. Maar bij de aanleg van de fundering van de loods is er al wel rekening mee gehouden.

 • Nog een doordacht detail. De jongste kalveren komen in een rij eenlingboxen. Die staan iets verhoogd, de vloer onder afschot richting de muur. Tegen de muur ligt een 20 centimeter breed mestkanaaltje met een afvoer naar de put van de kalveren. Die ligt aan de andere kant van het voerpad.

  Op vrijdag 4 september is er open dag.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  maik

  het ziet er al aardig mooi uit daar ik kom als ik kan zeker op de opendag kijken

 • no-profile-image

  thierry

  maar met hoeveel man melken ze en hoe lang doen ze e over

 • no-profile-image

  maik

  ik heb mij laten vertellen door 2 man en per rondje duurt dat ongeveer 10 a 15 minuten

 • no-profile-image

  Frank

  Ik heb in portugal ook al eens met het zelfde type melkstal gemolken, 800 koeien gemolken + schoonmaak in 3 uur!! alles aan de melkstal is zwaar en robuust uitgevoerd. ik neem aan dat in halle geen 24 uurs rotary staat, maar een gewone. de 24 uurs rotary geeft sterker lagerwerk en zwaardere aandrijving. maar klasse melkstal, zeker wanneer er ook de luidspreker functie genomen is die waarschuwd wanneer er een 3 speen of een taaie koe voorbij komt.

  mooie stal, ik kom zeker op de open dag!

 • no-profile-image

  Gerbert Luesink

  Hallo Frank,
  Ook deze dairymaster is een 24 uurs rotary,de luidsprekerfunctie zit er uiteraard wel bij.Het aantal koeien dat wij er per uur mee molken bij een collega met dezelfde 50 stands was 240 per uur met 2 personen.
  Tot op de open dag!

 • no-profile-image

  Boer in opleidig

  Lijkt me een mooie stal, super voor elkaar.
  Toch wel apart om de grote deuren te kiezen, zo lijkt het als of je ervan uit gaat dat er koeien zullen verongelukken.
  Liever niet..

  Indien mogelijk, 4 september aanwezig.

  Succes!!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.