Rundveehouderij

Foto & video

Dynamisch voeren, 5 % meer melkgift

De Kelders in Holtheme bouwden een nieuwe ligboxenstal met 2x12 melkstal. Ze werken nu met een mestrobot en voeren dynamisch. Naast melkvee is er ook een zorgboerderij.

Foto

 • De familie Kelder, Liset (18), Arjan (24), Fennie (48) en Gerrit (52) (van links naar rechts). Hun boerderij bestaat uit twee takken: een zorgboerderij en een vernieuwd melkveebedrijf met 90 melkkoeien, 60 stuks jongvee, 800.000 kg quotum en een gemiddelde melkproductie van 9800 kg. Er ligt 35 ha gras- en 15 ha maisland rond het bedrijf.

  Foto's Ronald Hissink, tekst: Theo Brummelaar

 • Duidelijk aangegeven langs de kant van de weg: melkveebedrijf Kelder en zorgboerderij ‘t Oolderluk Hoes.

 • Een overzichtfoto van vernieuwde stal.

 • De koeien zijn op weg van het land naar de vernieuwde stal. Nu heeft de familie Kelder nog 90 melkkoeien, maar er zijn plannen om dat aantal uit te breiden tot maximaal 120.

 • In de vernieuwde stal zijn 80 diepstrooiselboxen gekomen. De rubber matten met veel zaagsel zijn beter voor het welzijn van de koeien. Dat leidt bijvoorbeeld tot minder dikke hakken.

 • Het ruime afkalfhok,een zandbak met stro, midden in de vernieuwde stal.

 • Gerrit en Arjan Kelder voeren dynamisch. Dat betekent dat ze via computerprogramma’s in de gaten houden hoe ze individuele koeien zo efficiënt mogelijk kunnen voeren, zodat ze tot een optimale melkgift komen. Het instellen van het voer gebeurt via speciale krachtvoercomputers. Die staan rechts van de krachtvoerboxen.

 • De koeien moeten gemolken worden. Met een opdrijfhek worden ze richting de melkstal gedreven. Die is net als de stal ook vernieuwd.

 • Aan het begin van de melkstal staat een poort met koeherkenning. Dit is stap twee van het dynamisch voeren. Elke individuele koe wordt voor het melken in de computer opgeslagen.

 • De koe stapt door de poort de melkstal binnen.

 • Als alle te melken koeien in de melkstal staan, gaat de beugel links van de poort automatisch dicht.

 • Een overzicht van de nieuwe melkstal. De oude 2 x 4 visgraatmelkstal is vervangen door een 2 x 12 zij-aan-zij melkstal.

 • De koeien staan, zoals gebruikelijk bij een zij-aan-zij melkstal, met de kop naar de muur.

 • De koeien staan in de melkstal en kunnen gemolken worden.

 • Doordat de koeien zo staan, worden ze tussen de achterpoten door gemolken.

 • Stap drie in het dynamisch voeren is de melkmeter. Als de koeien gemolken zijn, worden de individuele koegegevens doorgestuurd naar de computer thuis. Die slaat die gegevens op en berekent of het extra voeren bijvoorbeeld wel of niet aanslaat.

 • Stap vier: zoon Arjan bekijkt op de computer of anders voeren tot een betere melkgift heeft geleid. Zo is per individuele koe al veel resultaat behaald. De gemiddelde melkproductie is in een jaar tijd van 9.300 naar 9.800 kg gestegen. Kelder betaalde voor het computerprogramma eenmalig €150, het abonnement kost hem jaarlijks €100 en per koe betaalt hij €2,75 per jaar. En de winst is €0,80 per 100kg melk ten opzichte van traditioneel voeren. Dat betekent €6.500 extra per jaar.

 • Na het melken wordt de melkstal automatisch schoongespoten. Dit gebeurt na elke groep koeien.

 • Er is ook een nieuwe mestrobot aangeschaft. Die kostte Kelder €15.000, maar levert hem ook veel op. Roosters én koeien worden en blijven aanmerkelijk schoner.

 • De mestrobot is een apparaat van 60 centimeter hoog. Het zorgt ervoor dat alle tussengangen ook goed schoonmaakt worden.

 • De mestrobot heeft als voordeel dat koeklauwen veel schoner blijven.

 • Het tweede ‘bedrijf’ van de familie Kelder is de zorgboerderij. Die wordt door Fennie Kelder gerund. Maximaal twaalf vijftigplussers met een lichamelijke of psychische beperking komen hier voor een dagbesteding.

 • De deelnemers voor de zorgboerderij. Ze krijgen begeleiding van Fennie, een vaste medewerker en drie stagiairs of vrijwilligers. Fennie en de vaste medewerker hebben een professionele zorgachtergrond. Zij geven persoonlijke zorg en proberen weer structuur in het leven van de deelnemers te krijgen. Hun mógelijkheden staan centraal, niet hun beperkingen.

 • Twee deelnemers en Fennie (links) in de boerenkeuken. Aan deze tafel worden vaak herinneringen opgehaald.

 • De zorgboerderij biedt ook nog een logeerplek voor maximaal twee vijftigplussers, zo laat schoondochter Liset zien.
  Op 22 augustus is er open dag.

Of registreer je om te kunnen reageren.