Rundveehouderij

Foto & video 3 reacties

Vaste mest op maisland

Het melkveebedrijf van maatschap De Haan is ingericht op vaste mest. Het uitrijden over het stoppelland van mais doet Co de Haan zelf, deels met gehuurd materieel. De vrachten worden gewogen en gemonsterd.

Foto

 • Maatschap De Haan in Beerta (Gr.) zweert bij vaste mest. De hele bedrijfsvoering van het bedrijf met 80 melkkoeien is er op ingericht. De melkkoeien staan in twee rijen van 40 stuks op een grupstal. De droge koeien lopen in een potstal. Co de Haan licht toe: ,,Veel boeren onderschatten de waarde van vaste mest. Deze stimuleert het bodemleven en geeft veel meer bodemvruchtbaarheid. Zeker bij ons op de zware klei is dat belangrijk. Daarom voor ons geen drijfmest, maar zo veel mogelijk vaste mest. Ook op grasland.”  Foto’s: Koos van der Spek, tekst: Jacco Keuper

 • Jaarlijks verstrooien de veehouders 600 grote balen stro. Die vormen de koeien moeiteloos om tot een flinke berg stalmest. In de herfst wordt de mestvaalt leeggereden op het bouwland. In het vroege voorjaar rijdt De Haan de eerste stalmest weer uit op het grasland.

 • Het laden gebeurt met een Fendt Xylon. ,,Een handige trekker waarbij je goed zicht hebt op de voorlader.”

 • De mestvaalt is volledig overdekt. Zo komt er geen regenwater bij de mest.

 • Een deel van de mest wordt uitgereden op verhuurde grond. Daarom worden de vrachten gewogen en gemonsterd. Het monster van vaste mest kan niet met een monsterkabinet worden bepaald. Dat betekent handschoenen aan en handmatig het potje vullen.

 • Op het erf ligt een mobiele weegbrug om het gewicht van de vrachten te bepalen.

 • De combinatie wordt steeds ook leeg teruggewogen.

 • Vroeger verzorgde de loonwerker het mest uitrijden. De laatste jaren is het een klus die de ondernemers zelf doen. In dit geval is de trekker voor de meststrooier wel geleend van loonbedrijf Ras in Bellingwolde. Deze trekker is namelijk uitgevoerd met gps.

 • Dit scheelt een hoop schrijfwerk. De genoteerde gewichten en de bedrijfs- en perceelsgegevens worden ingevoerd in het systeem, waarna ze keurig op de vervoersbewijzen worden geprint.

 • Met de strooier wordt zo’n 40 ton mest per hectare uitgereden. ,,Mais haalt veel voedingsstoffen uit de grond. Die moet je ook weer terugbrengen”, aldus De Haan. De mest wordt direct ondergeploegd.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  g de jonge

  mag men nu wel vaste mest rijden drijfmest mag toch niet voor februarie graag een reactie

 • no-profile-image

  Jacco Keuper

  Het uitrijden van vaste mest op klei bouwland is jaarrond mogelijk. Zie: <>

 • no-profile-image

  Stijn derks

  Hallo
  Zoeken jullie toevallig nog stro voor volgend jaar. Met vriendelijke groeten

  Stijn Derks

Of registreer je om te kunnen reageren.