Rundveehouderij

Foto & video

Goede mais en supergras op demo

Bezoekers aan een van de grootste maisdemovelden in Noord-Nederland krijgen naast een keur aan maisrassen ook ‘supergras’ voorgeschoteld. De toekomst ligt in maisrassen die ook bij een laag bemestingsniveau presteren.

Foto

 • Op het bedrijf van maatschap Moorlag in Nieuw-Weerdinge (Dr.) hebben voerleveranciers Agrarische Unie en Hendrix UTD Noord BV gezamenlijk een groot demoveld aangelegd. Naast een breed assortiment snij-, korrel-, en energiemaisrassen, zijn daar verschillende nagewassen (grassen, rogge, bladkool en bladrammenas) te zien.  Foto's: Paul Hooijman, Agrarische Unie. Tekst: Jacco Keuper

 • Enkele specialisten van beide bedrijven gaven op de open dag op 14 september uitleg over de rassen. Hier Piet Riemersma van Hendrix UTD die aan de hand van een zojuist geplukte kolf de rasspecifieke kenmerken toelicht. Voor de komende jaren is er meer belangrijk dan droge stof of zetmeelgehalte. Het onderzoek in de rassen richt zich gedeeltelijk op het selecteren van maisrassen die goed blijven presteren bij lage bemestingniveaus.

 • Even een korrel fijnknijpen: afrijping en het goede oogstmoment bepalen is iets waar niet genoeg op gehamerd kan worden. De aanwezige maistelers discussiëren stevig mee.

 • Riemersma toont de veehouders niet alleen mais, ook de nieuwste ontwikkeling op grasgebied. Over zijn schouder ligt een stengel 'supergras'. Dat is een gewas dat zonder mineralen en met weinig water, in twee maanden tijd 2 meter hoog wordt en barst van de suiker. De specialisten van Hendrix UTD testen deze supergrassoort uit Afrika al twee jaar onder Nederlandse omstandigheden. Op dit moment is dit gewas nog niet praktijkrijp, maar de eerste resultaten zijn wel hoopvol.

 • Een hakselaar is een toepasselijk uithangbord bij maisdemovelden, die soms erg afgelegen liggen. De vlag aan de pijp is van verre boven de mais uit te zien. En dat de machine nog niet is omgebouwd in de maisstand, maar met een graspickup rijdt... Ach, een kniesoor die daar op let.

 • In een 80 centimeter diepe profielkuil legt Harry Roerink uit het belang van goede structuur uit en de invloed die vanggewassen daarop hebben. Bij lage bemestingsniveaus komen fouten sneller in beeld. Bekalken is belangrijk op lichte grond. Bij een pH boven de 5 is de beschikbaarheid van verschillende elementen een stuk beter, dan bij een lagere zuurgraad. Daarnaast heeft kalk een positief effect op de structuur en zorgt voor een actief bodemleven. Voldoende organische stof aanvoeren en op het juiste moment de grond bewerken stimuleren het bodemleven ook.

 • Ook ligt er een proefveldje met een gecoat gras. Op dit gras zit bij het zaaien een meststof die dezelfde werking heeft als 40 kilo stikstof en 20 kilo fosfaat. Dat levert een leuke besparing op, naast een dichte zode en een snelle beginontwikkeling. Dat is duidelijk te zien op de scheidslijn van dit veld en regulier zaaizaad.

  Meer over demovelden »

Of registreer je om te kunnen reageren.