Rundveehouderij

Foto & video

Spanten zetten voor de nieuwe stal

Wim en Henk van Rooijen bouwen een nieuwe ligboxenstal met 240 boxen. Deze week worden de spanten gezet samen met de rail waaraan de voerrobot hangt.

Foto

 • Wim (47) en Henk (43) van Rooijen in Ospel (L.) bouwen een nieuwe ligboxenstal voor 200 melkkoeien. Deze krijgt 6 rijen boxen, een Triomatic voerrobot en 3 Lely melkrobots. Voor een vierde wordt de plek ingericht, pas bij groei naar 240 koeien wordt deze geplaatst.
  Voor de nieuwe stal komt een circa 200 vierkante meter grote ruimte voor de neventak die de twee echtgenotes uitbaten.
  Foto’s: Fer Traugott, tekst: Robert Bodde

 • Het plaatsen van de spanten begint op maandag 25 augustus en zal naar verwachting 8 werkdagen nemen, dus woensdag 3 september klaar zijn. In totaal moeten 22 spanten gezet worden. Het eerst worden de 44 staanders geplaatst.

 • Het zetten van de spanten is werk voor 4 man en een kraanmachinist. Die heeft perfect zicht over de bouw.

 • De stal heeft aan de voorkant een dubbele kap, verder is het een enkele kap. In het voorste deel van de stal ruimte komt de neventak.

 • Na het vastmaken van de kettingen...

 • pikt de kraan de liggers op en ...

 • en tilt die voorzichtig naar de juiste positie ...

 • waarna de liggers met de hand worden vastgezet.

 • En gelukkig past alles precies.

 • Als de twee liggers gemonteerd zijn, wordt in de nok een gording aangebracht voor stevigheid.

 • Weer een spant gereed. Daarna wordt de rail voor de voerrobot geplaatst. Die bestaat uit kleinere staaldelen.

 • Continu wordt gecontroleerd of alles wel loodrecht is.

 • Hier is goed te zien hoe de rail opgesteld is.

 • Het is een complexe bouw, de uitvoerder houdt de tekening wel onder handbereik en raadpleegt die regelmatig.

Of registreer je om te kunnen reageren.