Rundveehouderij

Foto & video

Nieuwbouw met goedkope groeikansen

De familie Lageschaar bouwde een nieuwe ligboxenstal zodat hun jongvee in de huidige kan. De nieuwe stal met 135 plaatsen is zo gebouwd dat die goedkoop met 80 boxen kan worden uitgebreid.

Foto

 • Arnold Lageschaar (51) houdt met zijn vrouw Marianne in Groenlo 80 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Het jongvee zit in aangebonden stallen die veel arbeid vragen en ‘op’ zijn. Door een nieuwe ligboxenstal te bouwen, kan het jongvee in de huidige uit 1989 stammende ligboxenstal gehuisvest worden.

  Foto's: Ruben Keestra, tekst: Robert Bodde

 • De nieuwe stal heeft een 2 plus 2 rijige opstelling. Elke rij telt 30 boxen van 2,50 en 2,40 meter lang. Aan het kopeind van de stal zijn de melkstal en een selectieruimte en een afkalfstal aan de linkerkant van het voerpad gerealiseerd. Aan de andere zijde ervan springt de stal in. Daar staan de silo’s.

 • De afkalfstal meet 8x6 meter. Het is een potstal, de pot is 40 centimeter diep. Achter het voerhek is geen trapje gemaakt met twee treden, zoals eerst gepland, maar en schuin aflopend stuk beton. ,,Zo’n trapje leek me te lastig met het uitslepen van koeien met beengebreken. Ook is het stropakket nu makkelijker met een shoveltje te verwijderen.’’ Daarnaast werkte het ook makkelijker voor de bouwvakkers.

 • De zijwanden zijn 5 meter hoog (3,40 meter opening, 1,60 meter prefab wand), de open nok ligt op 11,80 meter. ,,De wanden zijn zo weg te nemen. Door langs de huidige buitenmuur 2,50 meter beton te storten, is daar eenvoudig een rij boxen aan te leggen. De muur kan dan verplaatst, het dak verlengd en er blijft dan 3,50 meter muurhoogte over. Met weinig kosten is zo aan beide zijden van de stal een rij van 40 boxen, dus 80 in totaal, te realiseren.

  Met deze maten is er een geweldig grote inhoud. ,,In zo’n luchtige stal kun je de koeien jaarrond binnen laten. Dat ga ik dan ook doen.’’

 • De stal verspringt na de vier rijen boxen. ,,Dat maakte het verlenen van de bouwvergunning ook makkelijker, want hij oogt daardoor speels.’’

 • Het doek van 3,40 meter voor het windbreekgaas moet handmatig geopend en gesloten worden. ,,Dat zal niet vaak aangepast hoeven'', verwacht Lageschaar.

  De muren zijn van prefab beton, voorzien van een steenprofiel.

 • Lageschaar gaat melken met een 2x12 stands 60 graden stal met automatische afname en melkregistratie. ,,Nu kost het melken en schoonmaken 2,5 uur per keer voor 85 koeien. Ik wil capaciteit hebben, in een uur klaar zijn met melken. Ik heb overwogen om 2x10 te installeren, maar uitbreiding daarna met twee extra melkstellen is bijna onbetaalbaar. En gezien de groeistrategie, is die extra capaciteit over een paar jaar wel nodig.

  Melkrobots zijn vanwege de hoge investering niet echt overwogen. De melkveehouder wil de koeien twee keer daags zien en vindt dat na het melken het werk af hoort te zijn.

  Arbeid is de komende jaren niet een knelpunt. Twee zoons maken zich op om in het bedrijf te komen.

  In de melkstal en bijbehorende ruimten zijn alle vloeren voorzien van een groene coating.

 • Opvallend is de beweegbare borstbeugel in de melkstal. Na het melken trekt deze pneumatisch in waardoor 2 koeien naast elkaar de melkstal kunnen verlaten. ,,Dat moet het wisselen van groepen makkelijker en sneller maken.’’

 • De melkstal is ongeveer 9 meter hoog. Bovenin zitten ventilatie-openingen, in de buitenmuur zitten ramen die open kunnen. ,,Ik verwacht hiermee in de zomer de temperatuur in de melkstal flink te kunnen drukken.’’

 • De koeien moeten na het melken door een selectiegang lopen. Daarin zitten twee electrische ogen en twee electro-pneumatisch bediende hekken. Lageschaar kan door het ingeven van het koenummer aangeven welke koe naar de selectieruimte moet.

 • De selectieruimte heeft 11 boxen. Vanuit de selectieruimte kunnen de koeien eenvoudig in de afkalfstal gedreven worden. Achter tegen de muur is de selectiegang nog een keer zichtbaar.

 • In de zijgevel is net na de melkstal een schuifdeur geplaatst. Lageschaar wil zijn jongvee via de kortste route van de huidige naar de nieuwe ligboxenstal kunnen drijven. Tussen de twee stallen zijn hiervoor twee hekken aangebracht.

 • De architect plaatste 2 ramen in voorgevel van de nieuwe stal om de massieviteit te breken. ,,Achteraf zonde. We hebben er uiteindelijk vanwege de aanvoerlijnen de twee silo's voor gezet. Nu vallen de ramen niet meer op en betekende het alleen maar meerkosten.’’

  De hele voorgevel is geisoleerd, net als de sandwichpanelen die het dak vormen. ,,Op de voorgevel staat bijna de hele dag de zon, daar wil ik geen opwarming van.’’

 • Alleen bij de droge koeien, in de selectieruimte en de afkalfstal is een zelfsluitend voerhek geplaatst. ,,Daar moet je vaak dieren vastzetten.’’

 • In de rest van de stal is alleen een voerbuis geplaatst. ,,Dat scheelde ruim 5.500 euro op de hele stal. Als dit niet werkt kan er altijd nog een voerhek in. De staanders staan al op de daarvoor benodigde maat.

  Aan beide zijden van de stal, op de doorsteek, staan 2 krachtvoerboxen. In de melkstal krijgen de koeien geen brokken bijgevoerd. ,,Dat geeft alleen maar onrust merk ik in de huidige melkstal.’’

 • Lageschaar koos voor een koematras van gerecyclede rubberbanden. Die zijn versnipperd en onder druk samengeperst en gelijmd. Ze worden afgedekt met een rubber zeil.

  De melkveehouder verwacht niet veel in te strooien, ,,alleen de achterzijde van de boxen’’. Daarom heeft hij geen keerbuis of andere voorzieningen geplaatst.

 • Achter de stal is een kraan, een krachtstroompunt en een stopcontact geplaatst. ,,In mijn oude stal miste ik die.’’

 • In het tanklokaal is de melkkoeler weggewerkt in een apart hok. De zijwanden ervan zijn van kunststof, net als alle deuren in de stal. Lageschaar plaatst meest schuifdeuren, omdat dat makkelijk werkt. Alle deurkozijnen en de rails van de schuifdeuren zijn van roestvrijstaal. Dat kost wel iets meer, maar is onderhoudsvrij.  Donderdag 19 juni 2008 is er Open Dag van 10 tot 16 uur aan de Vredenseweg in Groenlo

Of registreer je om te kunnen reageren.