Rundveehouderij

Foto & video

Melkveebedrijf verdubbelt

Maatschap Nieuwenhuis in Borculo (Gld.) heeft de oude ligboxenstal overkapt met het dak van de nieuwe. De oude stal wordt nu gesloopt. Als de stal in de loop van november klaar is is het aantal plaatsen verdubbeld.

Foto

 • Dinand (35) en Derk (59) Nieuwenhuis bouwen een nieuwe ligboxenstal over de oude. Ze melken nu met 75 melkkoeien een melkquotum van 650.000 kilo vol. Het bedrijf heeft 54 hectare, waarvan 40 ha gras en 14 ha mais.

  Foto’s: Ruben Keestra. Tekst: Leo Tholhuijsen

 • De oude stal met de nieuwe er overheen. Op de voorgrond de nieuwe melkput. In de loop van november is de stal klaar, verwacht Dinand. Het aantal plaatsen is dan toegenomen van 80 naar 160.

 • De nok van de oude stal was iets meer dan 5 meter hoog, de nok van de nieuwe is 9,5 meter.

 • Derk Nieuwenhuis aan de betonmolen. Het werk wordt grotendeels zelf gedaan. Voor specialistisch werk, zoals spanten plaatsen en putten metselen, worden vaklui ingeschakeld.

 • Als straks de nieuwe stal klaar is, wordt hij niet ineens vol melkkoeien gezet. Eerst komt er ook jongvee in. De groei zal geleidelijk gaan. De ontwikkelingen op de melkquotummarkt maken haast bij aankopen niet nodig.

 • Dinand aan het werk bij het slopen van de oude stal. Door de uitbreiding goeddeels zelf uit te voeren bespaart de maatschap een bedrag van €3.000 per koeplaats. Dat is ongeveer eenderde van de norm.

 • Puin van de oude stal. Eind november, begin december moet de operatie zijn afgerond.

 • Het puin wordt afgevoerd.

 • De koeien staan nog in de oude stal. Dinand ervaart nauwelijks hinder in de dagelijkse bedrijfsvoering als gevolg van de ingrijpende verbouwing. Het plan is om straks geleidelijk de productie op te voeren, afhankelijk van de ontwikkeling op de quotummarkt. “Tot nu toe is de tijd in ons voordeel”, stelt Dinand vast.  Bekijk de bouw van een nieuwe stal in Linschoten »

  Bekijk hoe een staldak 2 meter wordt opgekrikt »

  Lees de weblog over stalbouw »

Of registreer je om te kunnen reageren.