Rundveehouderij

Foto & video 1247 x bekeken

Zelfvoorzienend door opstallen

Bij René Michielsen komen de koeien sinds 2006 niet meer buiten. Hij wil zijn grond optimaal benutten, zelfvoorzienend blijven met ruwvoer en dat kan volgens hem alleen door de koeien binnen te houden.

Foto

  • René (41) en Rianne (36) Michielsen hebben een melkveebedrijf in het Brabantse Alphen. De ruilverkavelingsboerderij uit 1987 ligt aan de rand van een huiskavel van 46 hectare. Tot 2006 liepen de koeien in het weideseizoen buiten.

  • De stal met twee voergangen is fris en licht. De zijwandopeningen zijn groot voor een 20 jaar oude stal. Boven de koeien draait sinds 2005 een grote ventilator voor verkoeling. Voer aanschuiven gebeurt met de verreiker.

  • Weidegang is goed mogelijk op het bedrijf. Een kavelpad van bijna een kilometer loopt tot de achterste percelen, net als de drinkbakken. De afrastering is nu zo veel mogelijk verwijderd, zodat de loonwerker snel kan werken op grote percelen.

  • Michielsen heeft 125 koeien en 100 stuks jongvee. De dieren tot 1 jaar fokt hij zelf op. Vanaf een jaar gaan de pinken naar een opfokbedrijf. Enkele weken voor het afkalven komen ze terug. Voor in de stal zijn twee riante afkalfstallen.

  • De koeien liggen sinds 8 jaar op koematrassen met een laag strooisel. Welzijn is belangrijk voor Michielsen, zeker nu de dieren niet meer buiten komen.

  • De koeien worden nu door de bedrijfsverzorging tweemaal per jaar bekapt. Michielsen heeft zelf een verzamelhok in elkaar gelast. Hierin kunnen koeien alvast vastgezet worden, zodat de bekappers snel hun werk kunnen doen.

  • De melkkoeien krijgen een relatief simpel rantsoen van graskuil en mais. De voerwagen wordt geladen met de verreiker. Vervolgens wordt er nog 5 kilo balansmeel per koe toegevoegd. De dieren krijgen luzernehooi bijgevoerd voor meer structuur.

  • De hoeveelheid mais in het rantsoen is minder geworden. Door de derogatie kan Michielsen minder mais verbouwen. Nu is dat nog 15 hectare mais en 35 hectare gras. Het bedrijf is intensief met meer dan 20.000 kilo melk per hectare. Het melkquotum is 1,2 miljoen kilo.

  • Het bedrijf heeft weinig eigen mechanisatie, alleen kunstmeststrooien en grasschudden doet Michielsen zelf. Al het andere werk gebeurt door de loonwerker. Het maisland wordt zaaiklaar gemaakt door vader en een stagiair. Als Michielsen het zelf moest doen, gebeurde dat ook in loonwerk.

  • De droge koeien lopen nu buiten om de groenbemester op te vreten en om de volle stal te ontlasten. De milieuvergunning voor een nieuwe stal is verleend. Als eerste bouwt Michielsen een nieuwe melkstal en een strooiselstal voor droge en verse koeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.