Rundveehouderij

Foto & video

Salers, Montbeliardes en Holsteins

Didier Champeix fokt met 75 Salers-vleesrunderen. Daarnaast heeft hij nog 25 Holsteins en Montbeliardes waarmee hij een quotum van 130.000 kilo volmelkt. Maar er zijn veranderingen op til.

Foto

 • Didier Champeix (43) fokt met 75 raszuivere Salers zoogkoeien in St Jean des Ollières, op 40 km van Clermont Ferrand, in het hart van het Franse vleesveegebied. Hij melkt ook nog een melkquotum van 130.000 liter vol met 25 Montbeliardes en Holsteins.

  Tekst en foto's: Robert Bodde

 • Bij het bedrijf hoort ruim 120 hectare eigen grond. Daarvan ligt 85 hectare om het bedrijf in het laagland en 40 hectare ligt op 35 km afstand in de bergen.

 • Bij huis ligt 60 hectare grasland, 15 hectare tarwe en gerst en 10 hectare snijmais. De snijmais is voor de melkkoeien, het graan voor de moederkoeien. De mais hakselt Didier zelf met een oude tweerij-ige hakselaar.

 • Champeix zaait de mais ook zelf. Na het zaaien wordt de machine 'met de franse slag' opgeruimd.

 • De zoogkoeien en alle bijbehorende jongvee lopen buiten van half maart tot eind november. Op het bedrijf staan 3 stallen voor alle vee. 2 identieke met 56 aangebonden plaatsen, dik in het stro met een mestketting, voor de koeien en een potstal voor het jongvee. In de winterperiode krijgen de Salers een mengsel van grassilage, hooi graan en mineralen. De melkkoeien doen het vooral met snijmais.

 • De stieren hebben een ruim hok in de koeienstal. Alle Salers worden natuurlijk gedekt door een van de twee stieren, het melkvee geinsemineerd. Gemak is een belangrijke reden voor deze keuze: het melkvee staat toch 2x daags vast bij het melkvee, de zoogkoeien lopen bijna jaarrond los.

 • Salers staan, ondanks hun forse hoorns, bekend om hun gedrag. Het zijn uiterst makke koeien, nieuwsgierig en bepaald niet mensenschuw. Een ander sterk punt van het ras is het makkelijke afkalven. De fokker schat dat het geboortegewicht van de kalveren loopt van 33 tot 36 kilo.

 • De weiden op de thuislocatie zijn begin oktober nog mooi groen, maar schijn bedriegt. In de zomer is het in het laagland erg droog en moet Champeix de daar weidende dieren grassilage en hooi bijvoeren. In de bergen is het veel natter. Daarom loopt daar in de zomer alle jongvee.

 • De fokker let vooral op karakter en groei van de zoogkoeien en kalveren. Hij streeft ernaar ze voor de eerste keer te laten afkalven met 25 tot 28 maanden leeftijd. Om voldoende indexen te kunnen berekenen, houdt hij een laag vervangingspercentage, circa 20 procent, aan. Daardoor heeft hij bij alle te verkopen dieren voldoende gegevens van de moeder.

 • Een van de koeien heeft een witte vlek in de nek. Het is vaak een teken van excellente vleeskwaliteit. Overigens gaan maar weinig dieren naar de slager. Jaarlijks gaan zo'n 15 koeien weg, vaak op hoge leeftijd. Daarnaast zijn enkele stuks jongvee niet goed genoeg voor het eigen bedrijf of voor de verkoop. Die 2 of 3 dieren laat de fransoos slachten en verwerken tot vleespakketten van 12 kilo. In het dorp verkoopt hij ze tegen €7 tot €8 per kilo. De slachtkoeien brengen minder dan de helft op.

 • Het melkvee is duidelijk bijzaak op het bedrijf. De ogen van de fokker glimmen als het over die dieren gaat. Hij heeft er ook al veel prijzen mee gewonnen, bewijzen de schildjes op de stal. Het melkvee is hij beu. Het geeft teveel werk in combinatie met de zoogkoeien. Omdat hij 40 hectare kan bijpachten vanaf januari, gaat het melkvee na afloop van het huidige quotumjaar weg. De Salers-fokkerij wordt dan opgeschaald naar 120 zoogkoeien.


  Lees meer over Salers

Of registreer je om te kunnen reageren.