Rundveehouderij

Foto & video

Maisproefvelden geoogst

DLV, veehouder Stef Slagman, Agruniek, Loonbedrijf Baks en Slootsmid organiseerden voor het tweede achtereenvolgende jaar een maisteeltdemo met verbetering van de bodemvruchtbaarheid als hoofdinsteek. Tien percelen zijn op verschillende manieren gezaaid en worden nu geoogst. Tekst: Jacco Keuper, beeld: Ruben Keestra. Beeld van de proefvelden Beelden van de inzaai dit voorjaar

Foto

  • Op de Needse berg ligt een 2 hectare groot proefveld op een perceel van Stef Slagman waar mais op tien verschillende wijzen is gezaaid. Naast traditioneel, is er ook gezaaid met een driewieler met drijfmest in de rij, na een schijvencultivator, na spitten, direct in de graszode en na een oppervlakkige bodembewerking van frees en cultivator (systeem Slagman).

  • Na een visuele beoordeling van de verschillen tussen de proefveldjes werden deze geoogst.

  • Midden uit elk veld werden acht rijen gehakseld. Door secuur te rijden en met behulp van de hectareteller van de hakselaar werd de oppervlakte nauwkeurig bepaald.

  • Met een geijkte weegschaal wordt de bruto-opbrengst van ieder proefveld bepaald.

  • Slagman legt de opbrengst van elke vracht direct vast op papier om fouten te voorkomen. Eén onoplettendheid kan het werk van een heel jaar teniet doen. De bruto-opbrengst van de tien percelen verschilt, maar een winnaar is nog niet aan te wijzen. De opbrengst van de beter presterende bewerkingen zit nog binnen 5 procent afwijking van het op traditionele wijze gezaaide veld. Verschillen in drogestofgehalte en kwaliteit kunnen daarom nog veel invloed hebben. Als die over een paar weken bekend zijn, zijn er wel conclusies aan te verbinden.

  • Wim Krajenbrink van Agruniek neemt van elk proefveld twee monsters. Eén wordt naar BLGG gebracht voor analyse, maar voor de zekerheid gaat het contramonster bij Slagman de vriezer in. Aan de hand van de oppervlakte, gewicht en droge stofgehalte is uiteindelijk de prestatie van ieder veld in te bepalen.

Of registreer je om te kunnen reageren.