Rundveehouderij

Foto & video 1454 x bekeken

Streekreportage It Heidenskip

In Boerderij van 29 augustus 2006 staat een streekreportage over It Heidenskip. In deze fotoreportage nog meer beeld uit een groot Fries weidegebied.

Foto

 • Eén groot weidegebied met her en der stelpboerderijen. It Heidenskip lijkt een groene zee met rode schepen. Foto's: Hans Prinsen, tekst: Johan Oppewal

 • Trots op eigen tradities: een hek in de wei bij Marten Groenhof aan de Feandyk. Alles gebeurt in het Fries in It Heidenskip

 • Brânburren, het dorpje in het hart van It Heidenskip, brandde in de 19de eeuw een keer geheel af, vandaar de naam.

 • Scheuren in de muren. Gevolg van bodemdaling. Die is weer het gevolg van ontwatering. Bij de ruilverkaveling is wel geprobeerd rondom boerderijen een hoger peil aan te houden, maar dat is niet altijd effectief. De afgelopen 20 jaar is de bodem 30 centimeter gedaald.

 • Deze imposante boerderij uit 1880 aan de Ursuladyk zakt niet, want ze is met baksteen gefundeerd tot op het zand.

 • De bodemdaling is te zien aan dit dammetje. Het dammetje daalt niet mee, omdat het op het zand staat. Het land eromheen zakt wel. Zo ver dat het water nu om het dammetje heen stroomt.

 • Johannes de Boer, die woont aan de Heidenskipsterdyk, neemt de bodemdaling voor lief als keerzijde van de ontwatering. ,,Als ze maar niet met het waterpeil beginnen te rotzooien."

 • Een uilebord op de boerderij van familie Kampen aan de Koaidyk. Ze koos bij vernieuwing voor kunststof, vanwege het onderhoud. Deze boerderij stamt uit 1879 en is opnieuw opgebouwd na brand in 1914.

 • De achterkant van een typische stelpboerderij. De tekening op de schuurdeuren is typisch voor de Zuidwesthoek van Friesland.

 • Detail van de zijgevel van een boerderij. Het raampje van de oude kaaskelder is in ere gehouden, maar heeft ook een nieuwe functie: achter het deurtje zit de gasmeter.

 • Prachtig tafereel aan de Koaiweg. Boerin Pietsje Kampen heeft altijd de koffie klaar voor fietsers die langskomen, op weg naar het pontje richting Gaastmeer. Ze zamelt geld in voor een project in Tanzania.

 • De fierljepschans. It Heidenskip noemt zichzelf 'fierljepdoarp'. Het polsstokspringen is hier een serieuze sport.

 • Drie generaties molens zijn er te vinden: - een oude tjaskermolen aan de Heidenskipsterdyk richting Workum;

 • - een 'Amerikaanse windmotor' aan de Skar, nu niet meer in gebruik;

 • De jongerenkeet bij Ype de Boer (zie http://www.keetheidenskip.web-log.nl/).

 • Het hele gebied tussen de Heidenskipsterdyk en de meren is ganzenfoerageergebied. Boeren krijgen een vergoeding voor de opvang van ganzen, maar mogen ze daar niet verjagen. Het aangrenzende merengebied valt onder de vogel- en habitatrichtlijn.

 • Veehouder Marten Groenhof is een van de 19 boeren die meedoen aan betaald weidevogelbeheer. ,,Met de grutto's ging het dit jaar hartstikke best."

 • Ytsie en Michiel Galama van de Ursuladyk. Ytsie was het afgelopen halfjaar druk met het organiseren en regisseren van een groot toneelstuk over de geschiedenis van It Heidenskip. Hieraan deden uiteindelijk 125 van de 375 inwoners mee.

 • Zoon Hendrik en vader Hotse Haanstra, samen boerend op een innovatief en groot melkveebedrijf aan de Heidenskipsterdyk: ,,Wij kunnen hier prima vooruit."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.