Boerenblog

1 reactie

‘Snelle data’

Eindelijk is er zicht op betrouwbare cijfers en snel internet.

Vanuit mijn kantoor zie ik al wekenlang mannen aan het werk om glasvezelkabels in te graven. Ik kan het Google-datacenter in de Eemshaven net niet zien liggen, maar hopelijk kan ik dat binnenkort wel op hoge snelheid digitaal benaderen.

Oeverloze stikstofdiscussie

De tijd dat boeren dom waren en alles geloofden wat ze verteld werd, is gelukkig voorbij. Helaas denkt de overheid hier anders over. ‘De boeren zijn de schuldige van alle milieuproblemen’, lijkt de algemene opvatting bij beleidsmakers. Al bijna driekwart jaar is een oeverloze stikstofdiscussie zonder enige onderbouwing gaande. Eind deze maand komen waarschijnlijk de eerste cijfers beschikbaar uit de analyse van de RIVM-data door het Mesdag-Zuivelfonds van NLTO.

Met cijfers onderbouwd

Gelukkig zijn er dus mensen die wel hun huiswerk maken, het een en ander uitzoeken, en de moeite doen om dit voor een zaal vol boeren proberen rustig en duidelijk uiteen te zetten. Ik heb genoten van de presentatie die Lubbert van Dellen daar gaf. De afgelopen 18 jaar zijn we van 95.000 agrariërs teruggegaan naar 44.000. De productie is overgenomen door de blijvers. Uitbreiding in de veehouderij was alleen toegestaan als de milieubelasting niet steeg. Door de bouw van emissiearme stallen is de ammoniakuitstoot met 65% gedaald. Een positief verhaal, heel goed met cijfers onderbouwd.

Stikstofuitstoot van de industrie

In het verleden moest je betalen wilde je drijfmest geleverd krijgen. De afgelopen decennia zijn we omgeschakeld naar betaald krijgen als je mest ontvangt. Als je kunstmest ontvangt zou je eigenlijk betaald moeten krijgen voor het verwerken van door de industrie uitgestoten stikstof. Helemaal als je hoort dat uit DNA-analyse blijkt dat de in natuurgebieden aangetroffen stikstof voornamelijk afkomstig is van de industrie.

Op eenzelfde wijze zou de industrie verplicht moeten zorgen voor een nul-uitstoot naar de lucht

Hoe meer je weet af te vangen, hoe minder er op de verkeerde plek terechtkomt. Vergelijk het maar met de verplichte kantstrooiinrichting om verlies van kunstmestkorrels naar het oppervlaktewater te voorkomen. Op eenzelfde wijze zou de industrie verplicht moeten zorgen voor een nul-uitstoot naar de lucht. Ze moet daarvoor processen ontwikkelen die dit voorkomen.

Onvrede maatschappij

Dat de politiek het contact met de maatschappij heeft verloren, blijkt wel uit de onvrede die er heerst. Stakingen van onderwijs, bouw, zorg en boeren. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het geven van brood en spelen aan het volk zorgt nu niet meer voor rust in de tent. De hele agrarische sector staat deze keer collectief naast elkaar. Een heel mooi streven, houd dit vast. We moeten naar een eerlijke verdeling van milieu, ruimte en inkomen, maar bovenal waardering krijgen.

Het tipje van de stikstofsluier is nog maar net opgelicht. We weten hopelijk eind deze maand iets meer. Gelukkig heb ik dan al wel sneller internet om meer kennis en kunde te kunnen combineren.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Eén reactie

  • Kelholt

    Hulde Boerderij! Dat mag ook een keer gezegd worden. Eindelijk eens een column waarop weinig aan te merken valt en die beschrijft hoe het overgrote deel van jullie lezers er over denkt.
    Zo kan het dus ook.

Of registreer je om te kunnen reageren.