Commentaar

2 reacties

‘Mooi resultaat, geen garantie voor toekomst’

Gunstige jaarcijfers FrieslandCampina geflatteerd door eenmalige opbrengst.

Mooie jaarcijfers presenteerde FrieslandCampina donderdag 27 februari. Meer winst dan vorig jaar en een knappe melkprijs, met voor de leden-leveranciers ook nog een lekker toetje in de vorm een leuke nabetaling. Na het dal van vorig jaar lijkt het erop dat het bedrijf de weg omhoog weer te pakken heeft.

Een verdere weg omhoog is allerminst een zekerheid

Verkoop bedrijfsonderdelen

Zeker is dat evenwel niet. Nadere bestudering van de cijfers leert dat die nogal geflatteerd zijn door eenmalige baten uit verkoop van enkele bedrijfsonderdelen. Als je die opbrengst wegfiltert, blijft een wat minder positief beeld over en is een verdere weg omhoog allerminst een zekerheid. Tel daarbij op het risico van de coronacrisis – waarover concullega Danone eerder deze week sombere voorspellingen deed – en de conclusie moet zijn: deze resultaten geven geen garantie voor de toekomst.

Heeft de zuivel soms belang bij krimp van de sector?

Minder melk naar FrieslandCampina

Opvallend is een opnieuw kleinere melkaanvoer. Het past in de langetermijnstrategie: niet meer, maar beter en duurder. Daarbij past ook de nogal forse uitstroom van leden-leveranciers. Aan de ene kant is dat een geluk bij een ongeluk in tijden van stikstofcrisis. Anderzijds is het een voedingsbron voor argwaan onder een deel van de melkveehouders: heeft de zuivel soms belang bij krimp van de sector?

Juist daarom is het goed dat de zuivelindustrie nu toch weer aanschuift bij het overleg van het Landbouw Collectief met het ministerie over het stikstofbeleid. Samen optrekken bevordert onderling vertrouwen.

Laatste reacties

  • Firma Vellenga

    Fijn, dat u dit durft aan te kaarten

  • farmerbn

    Jaarlijks gaan de kosten (vooral voor personeel) omhoog. Dit geldt voor boeren (personeel bij loonwerkers, veeartsen, voerverkopers enz) maar ook voor zuivelfabrieken. Boeren lossen dat verplicht op om jaarlijks meer melk te verkopen. RFC denkt dat ze de kostenverhoging kunnen opvangen door minder melk te verkopen. Ik hoop dat ze dat lukt zodat de ledenmelkprijs ook omhoog kan zodat boeren hun kostenverhoging kunnen opvangen zonder extra te moeten melken.

Of registreer je om te kunnen reageren.