1 reactielaatste update:20 jan 2020

‘Schouten mag privacy boer niet weggeven aan activisten’

Openbaarmaking van toegekende fosfaatrechten is erg onwenselijk en juridisch ook niet nodig, betoogt Mieke Smits. Ze wil dat boeren voortaan eerder geïnformeerd worden zodat er tijd is voor bezwaar.

Kort na 8 januari ontving de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vele bezorgde reacties van haar leden over een brief van RVO.nl. Die bezorgdheid was terecht. De brief kondigde namelijk aan dat de gegevens over de verleende fosfaatrechten al op 15 januari openbaar gemaakt zouden worden, zonder dat er duidelijk gemaakt werd om welke bedrijfsgegevens het ging.

Hapklare brokken voor activisten?

NMV heeft daarom zowel de verantwoordelijke minister als functionaris voor Gegevensbescherming dringend verzocht om niets openbaar te maken. Want de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt voldoende ruimte om gezinsbedrijven in de veehouderij te beschermen. Bovendien vallen fosfaatrechten niet onder staatssteun en hoeven helemaal niet openbaar gemaakt te worden.

Boeren hebben het recht te weten wat de overheid over hen openbaar wil maken. Bovendien moeten ze actief geïnformeerd worden en dienen zij een redelijk termijn te krijgen om bezwaar te maken tegen deze ongehoorde schending van privacy.

Persoonsgegevens

De Europese Privacywet is sinds mei 2018 van kracht. Hierin worden de persoonsgegevens van de zogenaamde natuurlijke personen veel beter beschermd. Melkveehouders zijn bijna zonder uitzondering eenmansbedrijven en/of personenvennootschappen zonder personeel. Zij vallen onder de AVG.

AVG-verwerkingsregister onvolledig

Nu verwacht de EU dat de overheid het gebruik van persoonsgegevens vastlegt in een verwerkingsregister. En laat nu net in dat verwerkingsregister niets over rundvee te vinden zijn. Openbaarmaking van fosfaatgegevens zou dus onterecht zijn, want ze worden niet genoemd. Vreemd dat de RVO-brief aanstuurde op een AVG-klachtenprocedure.

De gegevens van alle melkveehouders mogen toch niet op een presenteerblaadje aangeboden worden aan een netwerk van activisten?

Was deze route een juridische boobytrap die ze met een standaard klachtenbriefje af wilde doen? Bovendien is de AVG later van start gegaan dan het stelsel van fosfaatrechten. De AVG biedt mogelijkheden om het delen van informatie te beperken en te anonimiseren. De gegevens van alle melkveehouders mogen toch niet op een presenteerblaadje aangeboden worden aan een netwerk van activisten? Groeperingen die in staat bleken te zijn om heel Nederland te ontregelen met procedures, bedreigingen en stalbezettingen.

Geen staatssteun

Ook werd in de brief verwezen naar artikel 23 lid 8 van de Meststoffenwet dat doorverwees naar de staatssteunrichtsnoeren ten behoeve van milieubescherming en energie. Dit staatssteunrichtsnoer biedt mogelijkheden om af te wijken bij bedragen onder de € 500.000 en gaat alleen over toegekende bedragen in geld. Ook hieruit blijkt dat de toegekende fosfaatrechten niet openbaar gemaakt hoeven te worden.

Verbeter communicatie en reactietermijn

Melkveehouders ontvangen geen berichten van de overheid als er wijzigingen zijn in het AVG-register. Zij krijgen dus geen redelijke kans om te reageren. Op deze wijze is de AVG-route niet traceerbaar, dus niet constructief. Deze huidige gang van zaken is in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hierop kan de ombudsman, die wat breder mag kijken en adviseren, forse kritiek geven.

Een bericht over dergelijke openbaarmakingen van persoonsgegevens dient voortaan concreet in het eerste besluit opgenomen te worden. Nu is het voor de fosfaatkwestie na twee jaar te laat, maar de volgende keer zijn het de jaarlijkse GLB-gelden. Veehouders moeten actief geïnformeerd worden en minimaal zes weken de tijd krijgen om dergelijke publicaties ongedaan te maken.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Als ik het goed lees, is er weer eens door de regelgevingen werk ontstaan voor de toch al overbezette rechterlijke macht in Nederland. Want boeren zullen zover mogelijk de gang naar de rechter maken om hun privacy te beschermen nu de RVO, die te grabbel moet gooien volgens hun richtlijnen.

Of registreer je om te kunnen reageren.