Expertblog

16 reacties

‘Ode aan de huiskavel’

Elk melkveebedrijf is gebaat bij een flinke huiskavel, vindt Wouter van der Weijden, directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu.

Zo’n kavel voorkomt veel transport en spaart zo arbeid, diesel en CO2. Ligt de huiskavel in gras, dan geeft dat het bedrijf een groener imago dan bouwland.

De voordelen van een flinke huiskavel worden groter als er wordt geweid. Die voordelen zijn bekend: een rijker landschap, meer vertrouwen bij de burger en een hogere melkprijs. Bovendien produceren bedrijven met weidegang minder ammoniak, zowel in de stal als op het land. Het Landbouw Collectief pleit zelfs voor méér weidegang om stikstofruimte te creëren. Dat is trouwens ook niet slecht voor de concurrentiepositie, want de Ierse zuivel gaat zich profileren met aanzienlijk meer weidegang.

Minder nitraatuitspoeling

De veehouder zal op de beweide huiskavel vaak kiezen voor permanent grasland en dat brengt nog extra voordelen mee: minder nitraatuitspoeling en een gezondere bodem met meer bodemleven en organische stof. Dus ook meer koolstofopslag – gunstig voor het klimaat. Bovendien hoeven op permanent grasland weinig of geen herbiciden te worden gespoten rond de stal. Wel zo prettig voor de gezondheid van de koeien en de veehouder.

Uiteraard gaat weidegang gepaard met beweidingsverliezen van gras, maar daar staan lagere bewaarverliezen in de kuil tegenover. Bovendien hoeft de veehouder minder te maaien en mest uit te rijden, en dat betekent nóg wat minder diesel, CO2 en kosten.

Te krappe huiskavel bij veel bedrijven

Kortom, een huiskavel met weidegang kan bijdragen aan zes doelen: landschap, imago, ammoniak, klimaat, bodemkwaliteit en inkomen. Allemaal redenen om te streven naar méér weidegang. Maar ja, daarvoor is de huiskavel op veel bedrijven te krap. Dan lijkt het me volkomen terecht als overheden (provincies en rijk) daar een handje bij gaan helpen. Dat kan op vier manieren:

 1. waar bedrijven stoppen bevorderen dat vrijvallende grond beschikbaar komt voor vergroting van de huiskavel van blijvers die meer willen weiden;
 2. faciliteren van kavelruil via begeleiding en, waar nodig, subsidie;
 3. inbrengen van provinciale gronden in de kavelruil;
 4. subsidie voor aanleg of verbetering van kavelpaden.

De overheid kan dan als voorwaarde stellen dat de weidegang goed is geborgd. Dat lijkt me een oplosbaar probleem.

Laatste reacties

 • husky

  Och ja je moet toch iets te schrijven hebben, net alsof boeren niet wisten dat alle grond rond het bedrijf het handigste is.

 • Alco

  Het komt net over als de veearts met een spoedcursus van een dag, die de kuil controleert.

 • kleine boer

  Goh wat een slim stuk dit wist nog niemand...

 • agratax(1)

  @husky. Als de boer zegt wat boven woord geschreven door een man met veel volgers is het preken voor eigen parochie, doe hij het dan is het geloofwaardig. Misschien hebben de burgervolgers er dan ook belasting geld voor over. Laten we dhr. Van der Weijden dan ook te vriend houden en steunen bij dit soort uitspraken.

 • Bennie Stevelink

  Gezien het grote aantal boeren wat de komende tien á vijftien jaar gaat stoppen door gebrek aan opvolging is herverkaveling een prioriteit. Het zou inderdaad goed zijn dat hier een ondersteuning voor komt. Niet alleen in geld maar ook door aanstelling van een gebieds-bemiddelaar.

 • Attie

  Meen dat ik pas in vee/gewas een trotse Alco zag, bij een vergrote huiskavel dankzij kavelruil?

 • BO(skabout)ER

  Ach ja....weet je wat er gebeurt met de grond; er stoppen veel melkveehouders; de beste grond gaat naar akkerbouwers en dat komt zwart te liggen. De grote melkveehouders worden groter, en er wordt nog wel geweid maar minder uren.

  De natuur en overheid kan van alles willen; maar er komt minder grasland.

 • Schrauwen Landbouw

  Die mooie huiskavels zijn ontstaan bij de nu door links-Nederland verfoeide ruilverkavelingen. Dat er toen 5 % van de grond vrijwillig in natuur werd omgezet daar hoor je nu niemand meer over, integendeel, het zit ons nu soms zelfs in de weg.

 • j.verstraten1

  Daarom Schrauwen ea is het goed dat vanuit het CLM dit signaal komt zoals agratax ook stelt. Links gruwelt nl van ruilverkavelingen omdat dat synoniem is voor rechtttrekken sloten verlagen grondwaterstand en slopen houtwallen.

 • j.verstraten1

  Daarom Schrauwen ea is het goed dat vanuit het CLM dit signaal komt zoals agratax ook stelt. Links gruwelt nl van ruilverkavelingen omdat dat voor hen synoniem is voor rechtttrekken sloten verlagen grondwaterstand en slopen houtwallen.

 • Kaiser

  Hoe veel hectares mag die flinke huiskavel wel niet zijn? Welk rekenmodel past daarbij?

 • Bolder01

  Kom maar eens met een berekening,, gezwets in de ruimte zulk gelul hebben wij niks aan, Bent zelf geen agrarier is mijn mening

 • Gat

  Ruilverkaveling is alleen goed voor de natuurorganisaties. 10 jaar geleden hier ruilverkaveling gehad. 800 ha nieuwe natuur gecreerd. Terwijl sommige boeren er echt niet op vooruit gingen.

 • wvdweijden1

  Kaiser, de norm die de Stichting Weidegang hanteert voor erkenning van "weidemelk" is minimaal 120 dagen à 6 uur weidegang. Daarvoor zijn volgens hen 10 koeien per ha huiskavel de bovengrens.
  De premies die zuivelindustrieën daarvoor betalen varieerden in 2017 van 0,5 cent (DOC, Delta en Nemelco) tot 2 cent per kilo melk (CONO, Bel Leerdammer en CZ Rouveen). FrieslandCampina zit op 1,5. Kan zijn dat sommige premies inmiddels aangepast.

 • wvdweijden1

  Gat, ik pleit niet voor ruilverkaveling maar voor kavelruil. Dat is vaak al moeilijk genoeg.

 • wvdweijden1

  BO(skabout)ER, ik deel je zorg dat huiskavels worden omgezet van grasland in bouwland met aardappelen, bollen of bomen. Kijk maar naar Brabant.
  Is niet goed voor weidegang, landschap en grondwater. Mede daarom lijkt het me goed dat de overheid een handje helpt.

  Meer info over weidegang is o.a. te vinden op de website van de Stichting Weidegang.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.