Redactieblog

27 reacties

‘Onderzaai als frustrerende eis bij maisteelt’

Bied meer opties, veeg de huidige onderzaai-eisen van tafel.

De meeste maistelers beseffen inmiddels dat telen van een goed vanggewas of goede groenbemester belangrijk is om mais als hoofdgewas goed te laten slagen bij een beperkte bemesting. Tot vorig jaar was zaaien van zo’n vanggewas direct na de oogst verplicht, zonder verplichte datum. Nu de datum van 1 oktober geldt, zijn veel maistelers overgestapt van nazaai naar onderzaai. Want dan is het vanggewas al gezaaid en mag je dus later dan 1 oktober mais oogsten, als het gewas rijp is.

Maistelers zoeken duidelijkheid rond vanggewassen

De droogte leidde er dit jaar toe dat op veel percelen de onderzaai niet of minder goed is geslaagd. Het is vaak afwachten of de onderzaai na de maisoogst zich zo ontwikkelt dat het de naam ‘vanggewas’ ook waardig is. Dat is wel wat maistelers willen, zo blijkt uit de stemming op de Ruwvoerronde Mais die Boerderij in Ospel (L.) en Hengelo (Gld.) organiseerde. De maatregel die de veehouders min of meer richting onderzaai dwingt, frustreert hen flink.

Een andere frustratie is dat het nog onduidelijk is wat na de oogst mag rondom die onderzaai. Veel maistelers willen het liefst de loonwerker opnieuw een vanggewas laten zaaien, ondanks de dubbele kosten. Doel is immers het telen van een goed geslaagde groenbemester. Volgens de regels mag je de bestaande onderzaai echter niet eerder dan februari volgend jaar vernietigen. Dus moet je maar een half vanggewas accepteren? Ook is nog niet duidelijk wanneer een vanggewas nu wel of niet geslaagd is. En het is niet bekend of je pleksgewijs mag bijzaaien, repareren of een grondbewerking mag uitvoeren om bijvoorbeeld dichtgereden stukken van het land open te breken.

Onderzaai lijkt averechts te werken bij eisen rond circulaire landbouw

Kringlooplandbouw, duurzame landbouw en behoud van de bodemstructuur en bodemleven staan boven aan de lijstjes. Het is de vraag of dat alles moet wijken voor een onderzaai die maar half gelukt is, waardoor waarschijnlijk lang niet alle stikstof opgenomen wordt die nog vrij in de bodem is. Daarmee is de kans op uitspoeling van stikstof alleen maar groter. Boeren zijn hier duidelijk in: liever reparatie dan een mislukte onderzaai.

Natuurlijk, het is aan de overheid om maistelers maatregelen op te leggen om nitraatdoelstellingen te bereiken en de derogatie te behouden. Maar, beste overheid, als na enkele jaren blijkt dat de onderzaai een maatregel is die averechts werkt, geef maistelers dan de vrijheid om een goed geslaagde groenbemester te telen, zoals ze dat de laatste jaren al deden. Veeg daarom deze verplichting van tafel.

Laatste reacties

 • We oogsten hier na 1 october en dan zien we wel wat er van komt! Staat niet veel maar we gaan ook niet opnieuw zaaien.

 • Gat

  Behoud van bodemstructuur. Daarom sporen laten vol regenen. Als de overheid zich gaat bemoeien dan is de bodem zo naar de juu.

 • hetword tijd dat vrouwte SCHOUTEN zelf eens komt kijken wat deze regels onze grond en met name onze bodem structuur naar de vernieling help

 • g.g

  wij oogsten ook na 1 oktober, na onderzaai kreeg vanggewas een beetje water en is toen verdroogd. Hier en daar staat "iets". Jammer...…..

 • g.g

  Erger mij ook groen en geel dat "de overheid" hier niet duidelijk stelling in neemt. zodat je weet wat je moet. Het is gewoon stil, lekker makkelijk.

 • Zuperboer

  Hier ook onderzaai gedaan. Stond er mooi op begin juni. Wat er van komt is afwachten, maar betwijfel of het zo'n mooi gewas wordt als de groenbemesters die we begin oktober zaaiden. Stop met al die betuttelende regels!

 • Als je de maisstengels niet mag bewerken tot 1 februari, dan hebben we over een tijdje geen maïs meer. Dan heeft de maiswortelboorder gewonnen.

 • Kletskoe

  Eis inderdaad van tafel. Dit is een eis waar telers van goede wil gefrustreerd van worden. Hopelijk geen ruimte voor reparatie want dan wordt dat direct verplicht en dubbele kosten standaard. Gewoon redelijk zijn en terug naar vanggewas direct naar oogst.

 • Onze overheid moet zelf de rekening van dat vanggewas maar eens betalen.
  Ze stellen onnozele eisen op wat ik met mijn duur betaalde land moet doen.
  Zijn ze nou helemaal gek geworden?

 • Weer een machine die weer binnen de terugverdientijd weer door de onbetrouwbare overheid van tafel geveegd wordt.

 • Alco

  Het leidt allemaal tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

 • mts_kuijpers

  Voeg gras toe als hoofdvanggewas en het probleem van 1 oktober is voor een gedeelte opgelost (althans in de melkveehouderij)
  Zelf gekozen voor nazaai (met gras). Maandag de mais eraf, perceel klaar maken en volgend jaar weer een strakke grasmat.
  Voor percelen met continuteelt van mais is dit geen oplossing. Misschien zouden ze de vanggewassen moeten uitbreiden met winterveldbonen e.d..

 • agratax(1)

  De eisen gesteld aan vanggewas zijn gestoeld op Controle mogelijkheden / Handhaving. Zaai datum is eenvoudiger te controleren, dan is het gewas geslaagd m.a.w. doet het gewas waar het voor bedoeld is, stikstof vangen.

 • 112

  de onderzaai is inderdaad een waardeloze maatregel.
  de onderzaai maakt deel uit van de derogatie volgens LTO . dan snap ik niet waar om er op zand grond bemest mag worden tot 15 sep . het is toch te zot voor woorden dat na de oogst van het hooft gewas nog drijfmest gereden mag worden( als de opslag niet toetrijken is) als voor beeld pakken we de vroeg aardappels die gerooid zijn voor 15 sep . dikke laag mest erop . en ja waar voor . voor de groenbemester? . laat het duidelijk zijn dat er op die percelen volgend jaar veelal mais staat . daar om is het N onder sommige percelen te hoog nitraat
  maar LTO ziet dat niet of wil het niet zien met dit boven staand is het effect 50x groter dan de onderzaai

 • leo,s vriend

  112, niet lopen kankeren op de lto, die hebben dit niet bedacht.
  Onderzaai gaat over maïsland, daar mag na de oogst geen mest meer op.
  En dikke laag ? lijkt me sterk, akkerbouwers hier kunnen maar een heel klein beetje mest kwijt, de rest is er in het voorjaar al op gegaan.Al dan niet genoeg opslag is onzin, elke melkveehouder moet 7 maand opslag hebben(of 7,5?)
  Klein beetje stikstof is absoluut nodig om een goed geslaagde groenbemester te telen.

 • 112

  leo,s vriend
  LTO heeft dit wel degelijk bedacht daar is de man met de verantwoording bodem van LTO voor verantwoordelijk .daar voor hebben zij subsidie van de overheid voor gekregen om het de boeren door de strot te duwen . en beter lezen het gaat over bouwland en niet over maisland en ja ik weet zeker dat er tussen 1 en 15 sep duizenden kub zijn gereden en ja waar voor ( voor de groenbemester) en dat beetje stikstof wat nodig is. is in de bodem nog wel aanwezig. leo

 • zand grond is toch bemesten na 1 sept verboden?

 • 112

  nee pas na 15 sep op bouwland

 • Gat

  @112 klopt er is me een partij mest weg gereden op akkerbouwers grond laatste 14 dagen. Putten zijn overal leeg hoor ik wel van intermediars. Dat is lang geleden geweest. De akkerbouwer zal niet veel meer bijkrijgen komend jaar of hij heeft niks.

 • jan4072

  Ik weet niet wie zoiets doms als onderzaai kan bedenken en verwachten dat het lukt. Onderzaai is in 99% van de gevallen namelijk gedoemd tot mislukken. Niemand wil het risico lopen dat het onderzaai gewas zo goed aanslaat dat het het hoofdgewas verdringt. Dus in de meeste gevallen zal het hoofdgewas het vanggewas overwoekeren. Dan is een heel klein beetje tegenslag al voldoende om het vanggewas te laten mislukken. En mocht het vanggewas er toch goed onderweg komen dan is er nog het risico van bederf tijdens de oogst. Ik weet dat er verhalen zijn dat de grond met goed ondergewas draagkrachtiger is. Dat zal zeker zo zijn maar wie zit er te wachten op grond met diepe sporen die ook nog vol water gaan staan? En mocht er vorst komen dan dringt de vorst er minder diep in dan op grond die ligt is opgewerkt en ingezaaid na de oogst.

 • eenvoudige boer

  Het is jammer dat de regels belangrijker zijn dan het resultaat dat bereikt moet worden. Iedereen weet dat een vanggewas zaaien na het oogsten veel meer effect heeft. Hopelijk dat de beleidsmakers dit toch ook inzien. Praktijk is toch anders dan achter een bureau van alles bedenken.

 • drikhend

  Geen datum van oost vast zetten . Oogsten als mais er klaar voor is en dan binnen ekele dagen groenbemester zaaien ongeacht datum . Geen goede mais oogsten is ook slecht voor milieu . Want dit moet met andere producten goed gemaakt worden die weer aangevoerd moeten worden . Snelle rogge laten zaaien als oogst laat is deze ontwikkeld zich in de lente wel als weer goed is .En de overheid zou blij moeten zijn als boeren bereid zijn om onder zaai na de oogst bij willen zaaien is alleen maar plus voor milieu en de bodum . Maar regels zijn belangrijker dan goed vanggewas. Dan kun je jezelf afvragen waar gaat het eigenlijk om . Om de bodem of milieu of om imago van de politiek . Zie we zijn goed bezig want de doorsnee burger snapt er tog niets van .

 • Ben bang dat we als sector de strijd al lang geleden verloren hebben.

 • koestal

  Ze hebben geen boerenverstand in Den Haag.

 • magvanleeuwen1

  hoe bedoel je N uitspoelen. we hebben toch klimaat verandering !!
  het heeft de laatste anderhalf jaar amper geregend.. neerslag tekort. .
  met dit tekort kunnen we nog wel jaar voor uit eerdat het grond water weer op peil is..

 • wimschaap

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie www.boerderij.nl/huisregels. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • Alco

  Maar laten ook tot grote tevredenheid inzien dat een redacteur het hier voor de boer opneemt.

Laad alle reacties (23)

Of registreer je om te kunnen reageren.