HSK400906_18

Fosfaatrechten en prijs fosfaatrechten

Lees in het dossier alles over de veelbesproken onderwerpen fosfaat, fosfaatreductie, derogatie en fosfaatrechten.

Terug naar dossier
Boerenblog

1 reactie

‘Weer nieuwe normen’

Voorstel wijziging excretieforfaits schiet doel voorbij, zegt columniste Marja Kwekkeboom.

Het ministerie van LNV stelt voor de normen voor uitscheiding van fosfaat en stikstof van alle diersoorten te actualiseren. Voeding, huisvesting en inzichten over vervluchtigen van stikstof zijn gewijzigd.

Daarom is een technische aanpassing nodig, zodat het systeem aansluit bij de praktijk. Maar dit is niet het hele verhaal. Via een achterdeur wijzigen de productieruimte en mesthoeveelheid en daarmee de inkomens van veel veehouders.

Het ministerie zendt steeds boodschappen de wereld in, maar in de praktijk merken we er weinig van

Alwéér een internetconsultatie, nu over de excretieforfaits. De vorige ging over het I&R-systeem. Heeft het nut om te reageren? Ik heb het gedaan, maar de vraag is of het helpt.

Het ministerie zendt steeds boodschappen de wereld in over kinglooplandbouw, het ondersteunen van jonge boeren, hulp bij bedrijfsovername, eenvoudiger mestbeleid, tegengaan van voedselverspilling en het aanspreken van de consument. Maar in de praktijk merken we daar weinig van.

Wat we wél merken, is dat (ingewikkelde) regelgeving blijft bestaan en toeneemt. Zoals bijvoorbeeld de strenge regels voor het I&R-systeem.

Nu gaan andere normen gelden. Zonder dat je er invloed hebt, maar waar je wel op afgerekend wordt

Ieders productieruimte is in 2015 vastgesteld op basis van ‘oude’ normen. Voor melkproducties boven 10.600 kilo per jaar en onder de 5.600 kilo per jaar werd geen onderscheid gemaakt.

Voor zelfzuivelende bedrijven werd een forfaitaire norm gebruikt, los van de werkelijke situatie. Je kon niet meer of minder fosfaatruimte krijgen. Nu gaan andere normen gelden. Zonder dat je daar invloed op hebt, maar waar je wel op afgerekend wordt.

Het enige positieve is dat er eindelijk duidelijkheid is over de definitie van jongvee

Ook normen voor jongvee, vleesvee en alle andere diergroepen worden bijgesteld. Het enige positieve is dat er eindelijk duidelijkheid is over de definitie van jongvee.

Het is heel raar dat je productieruimte op de ene manier toedeelt, maar later op een andere manier gaat beoordelen. Dat kan niet.

Het is óf toedelen en beoordelen met oude normen óf toedelen en beoordelen met nieuwe normen óf compenseren voor verschillen die ontstaan door een nieuw systeem. Maar toedelen met oude normen en zonder compensatie beoordelen met nieuwe normen, dat kan niet. Je bent als veehouder dan overgeleverd aan willekeur van de overheid.

Het voortdurend bijstellen van regels en normen betekent frustratie, administratie en weer extra druk op ieders inkomen

Laat de minister eerlijk zijn over de doelen van deze aanpassing. De technische aanpassingen hebben gevolgen voor de productieruimte van heel wat veehouders. Dat moet benoemd worden en dan kan een eerlijke discussie plaatsvinden.

Iedere veehouder heeft in 2015 productieruimte toebedeeld gekregen op basis van de eigen prestaties van dat moment. Als er niets op je bedrijf is veranderd, moet je er van uit kunnen gaan dat die productieruimte er is en blijft.

Het voortdurend bijstellen van regels en normen betekent veel frustraties, extra administratie en (weer) extra druk op ieders inkomen.

Eén reactie

  • Idd helemaal eens...laat de minister eerlijk zijn en compenseren....we wachten af...

Of registreer je om te kunnen reageren.