Commentaar

17 reacties

‘Ierse derogatie is voorbode voor teleurstelling’

Berg je maar als de Ierse derogatie een voorbode voor de nieuwe Nederlandse is.

Grasopbrengsten meten en registreren, verplicht bekalken en verplicht klaver bijmengen bij herinzaai van grasland. Deze maatregelen zijn in Ierland tussentijds afgekondigd, lopende het vierde nitraat-actieprogramma. En dat in een land met 1,4 miljoen koeien, die gemiddeld slechts 5.000 kilo melk produceren.

Het gemiddelde Ierse melkveebedrijf heeft zo’n 85 koeien op een kleine 70 hectare. Van de 18.000 melkveebedrijven moet twee derde vanaf 2020 aan deze eisen gaan voldoen om derogatie – 250 kilo stikstof uit dierlijke mest bij 80% grasland – te behouden.

Forse groei Ierse melkveestapel

Aanleiding voor de tussentijdse verscherping van de Ierse derogatie-eisen is herkenbaar: de groei van de melkveestapel. De Ierse melkveestapel groeide met ongeveer een kwart, 300.000 koeien, sinds de afschaffing van de melkquota. Het laatste jaar was de groei slechts 2%, maar de melkproductie stijgt nog steeds flink. In juni was die dit jaar 10% groter dan in 2018.

Nederland komt er met de huidige derogatie-eisen nog makkelijk mee weg

Nederland heeft meer koeien, varkens en kippen

Ons koeienaantal is groter, de melkproductie bijna het dubbele en het areaal een derde kleiner. Daarbovenop hebben we ook nog eens een varkens- en pluimveestapel van jewelste. Dan komen we er met de huidige eisen nog makkelijk mee weg. De nu lopende onderhandelingen over een nieuwe derogatie kunnen dus makkelijk uitlopen op een aanzienlijke verzwaring en teleurstelling.

Laatste reacties

 • a van Gerwen

  grasopbrengsten worden al gemeten via bex en kringloopwijzer, bekalken wordt ook al gedaan en inzaaien van klaver gebeurt ook al veelvuldig. Waar moet ik m'n borst voor nat maken? Worden de eisen te zwaar, derogatie is niet verplicht hoir.

 • farmerbn

  Om derogatie voor Nederland te behouden heeeft Nederland gekozen voor fosfaatrechten. Als de eisen voor derogatie te zwaar worden gaan boeren ermee stoppen maar blijven met de fosfaatrechten zitten. Wil je toch kost wat kost gebruik maken van de derogatie dan ben je chantabel en sta je met je rug tegen de muur.

 • kanaal

  wat een foute stemming makerij.

 • Don't shoot the messenger, maar waarom toch weer deze bang makerij !

 • Piet Piraat

  "Grasopbrengsten meten en registreren, verplicht bekalken en verplicht klaver bijmengen bij herinzaai van grasland." Moet geen probleem zijn. Met een ph die in orde is, en met klaver in de wei is een prima opbrengst te behalen. (waardoor ook het eiwitgehalte in de kuil vaak hoger is, iets met eigen eiwit). Ook met opbrengstmeting is wel wat te verzinnen. Zie niet helemaal het probleem, behalve dan dat boeren elke keer met nieuwe eisen worden opgezadeld waardoor men regelmoe is geworden.

 • Zuperboer

  Wat is de N-efficientie van de Ierse melkveehouderij? Hoe is de impact op bv. grondwater? Heb persoonlijk het idee dat ze tot heden behoorlijk konden aanpeperen met N-kunstmest en dat dit ook gebeurde. Wat is bv. het ureumgetal in de aangeleverde melk?

 • Attie

  Derogatie is kringloop..

 • Kelholt

  In Ierland gemiddeld 5.000 kg melk (dat is ongeveer 100 kg N) en 1,2 koe op een hectare. Dat is maximaal 120 kg N uit dierlijke mest op een hectare.
  Waarom hebben de Ierse boeren derogatie nodig?

 • gjh

  Ik dacht dat we al onzin zat hebben maar er kan schijnbaar nog meer bij. Wat een flauwekul toch allemaal die regels. We gaan kapot aan ambtenaren en bureaucratie

 • Bennie Stevelink

  Een probleem in Ierland kan zijn dat de koeien bijna jaarrond buiten lopen waardoor in de winter stikstof uitspoelt naar het grondwater. In Nederland wordt alle mest in de winter opgeslagen.
  Het nitraatprobleem heeft in Ierland dus andere kenmerken dan in Nederland.

 • farmerbn

  Als de koeien jaarrond buiten lopen zullen ze ook wel jaarrond grasgroei hebben dus N-opname. Nee, de grote twee EU-landen vinden het genoeg en willen Ierland stoppen met uitbreiden van de koeienveestapel. Derogatie is politiek, niets anders.

 • ptheunis501

  @farmerbn spijker op zijn kop, politiek druk middel om de veehouders in toom te houden, nederland ging te hard- fosfaat quotum, Ieren gaan momenteel als een brandweer- verscherpte derogatie, en als ze dan nog niet luisteren komt er wel weer ergens een konijn uit de hoge hoed, maar pas op je wordt chantabel als je mee doet met de derogatie, je bent overgeleverd aan de controleur/nvwa, als ze je willen maken/breken kunnen er zulke hoge boetens uit voortkomen ,die niet te overzien zijn.

 • kleine boer

  Heb je gelijk in farmerbn

 • JC Vogelaar

  Beetje kort door de bocht Robert.
  Het knelpunt in Ierland is het nog steeds op heel veel plaatsen niet voldoen aan de grondwaterkwaliteit en oppervlakte waterkwaliteit.
  Het grote verschil met Nederland is dat de grondwaterkwaliteit in Nederland nagenoeg geen overschrijdingen meer kent van de 50mmN/l Met uitzondering van de droge zandgronden.
  Ierland heeft een totaal andere bodemstructuur met op heel veel plaatsen een dunnen laag teeltaarde tussen de 15cm en 40 cm en daaronder limestone.
  Er is dus weinig bufferend vermogen en relatief veel sneller uitspoeling dan in Nederland.

  Je vergelijking is een beetje appels en peren.

  Vriendelijke groet,
  Jan Cees

 • Vraag je toch geen derogatie aan.
  Misschien maar gewoon mee stoppen scheelt een hoop gezeik

 • gerben5

  85 koeien op 70 ha met 5000 liter.. dan heb je geen derogatie nodig

 • Bennie Stevelink

  Uit de reactie van Jan Cees Vogelaar blijkt dat er in Ierland inderdaad een nitraat probleem is, zoals ik al verwachtte. In de herfst meer maaien en koeien op stal kan het probleem oplossen.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.