Expertblog

9 reacties

‘Fosfaatruimte voor 140.000 koeien’

De overschatting van de werkelijke fosfaatproductie blijft. In 2019 blijven we opnieuw 6 tot 8 miljoen kilo onder het fosfaatplafond.

Als je de CBS-cijfers en de daadwerkelijke forfaitaire fosfaatproductienormen van 2012 tot en met 2018 analyseert, blijkt dat het CBS gemiddeld over die periode een 3% lagere gerealiseerde fosfaatproductie becijfert dan wat op basis van de forfaitaire normen te verwachten is. In 2018 is de afwijking zelfs 6%, dus 6% minder fosfaatproductie dan de forfaitaire norm.

De totale fosfaatproductie van de melkveehouderij kwam in 2018 volgens het CBS uit op 78,8 miljoen kilo. Die zit daarmee ruim 6 miljoen kilo onder het melkveefosfaat plafond van 84,9 miljoen kilo.

2% minder melkkoeien

Het aantal melkkoeien is in 2018 verder gedaald. 2017 telde 1.665.000 melkkoeien, in 2018 waren het er 1.622.000. Het CBS schat het aantal melkkoeien in 2019 op 1.589.000, weer 2% minder. In de eerste maanden van 2019 zijn de melkontvangsten al rond 2% afgenomen.

Dat bevestigt het beeld van minder koeien, waarbij eigenlijk ook de productiestijging per koe niet extreem is. Het CBS schat ook dat het aantal stuks jongvee is afgenomen met ruim 100.000 dieren.

In totaal zou de totale fosfaatproductie in 2019 dan uitkomen op 76,6 miljoen kilo als de afwijking ten opzichte van de forfaitaire normen opnieuw 6% is. Dat is 8,3 miljoen kilo onder het plafond.

Lees verder onder de foto.

Qua fosfaat is er in 2019 ruimte voor 140.000 extra melkkoeien in Nederland, schrijft columnist Herrold Lammertink. - Foto: Peter Roek
Qua fosfaat is er in 2019 ruimte voor 140.000 extra melkkoeien in Nederland, schrijft columnist Herrold Lammertink. - Foto: Peter Roek

Aanpassing forfaits is terecht

Om het forfaitaire systeem dichter bij de werkelijke fosfaatexcretie te krijgen, is een aanpassing van de forfaits terecht. In de praktijk zijn de voorgestelde nieuwe normen bij een gemiddelde landelijke melkproductie (8.850 kilo melk per koe) krap 1% verlaagd (van 42,7 naar 42,4).

Dit is een heel voorzichtige aanpassing. De gemiddelde afwijking in de afgelopen zes jaar bleek ruim 3% te zijn; 42,7 had dus minimaal 41,4 kunnen zijn. En zelfs dan wordt de fosfaatproductie nog overschat.

In 2019 fosfaatruimte ‘voor 140.000 koeien’

In 2019 blijven we naar verwachting opnieuw tussen de 6 en 8 miljoen kilo fosfaatproductie onder het fosfaatplafond. Dat zijn 140.000 melkkoeien. Ik verwacht dat deze ‘buffer’ niet direct terugkomt naar de sector. Enerzijds leek juist het stikstofplafond een probleem te geven, anderzijds lopen er nog procedures waarbij niet toegekende fosfaatrechten de inzet zijn.

Lopende procedures snel afwikkelen

Het is zaak om nog lopende discussies en procedures met betrekking tot de fosfaatrechten zo snel mogelijk af te wikkelen. Dan zijn er geen redenen meer om te bufferen en dan kan ook die 20% korting eraf wanneer fosfaatrechten overgedragen worden. De gedwongen stoppers die nu fosfaatrechten aanbieden om een andere toekomst te kunnen opzetten, worden dubbel geraakt. De reden van staken is meestal het tekort aan fosfaatrechten in de oorspronkelijke beschikking en het daardoor niet op het geplande aantal kunnen komen van de veestapel.

Als je wilt dat de sector aantrekkelijk blijft voor ondernemers en hun opvolgers, dan moet daarvoor een stabiel perspectief geboden worden. Een volatielere melkprijs en druk op de marge geeft al uitdaging genoeg.

Laatste reacties

 • Henk.visscher

  Als je wilt dat de sector aantrekkelijk blijft voor ondernemers en hun opvolgers, dan moet daarvoor een stabiel perspectief geboden worden., dat lezen we in bovenstaand stuk, maar dat is het nu juist dat wil Carola niet, de linkse Christen Unie heeft een heel andere agenda.

 • deB.


  Er is geen perspectief meer, alles wordt eenzijdig en maar een kant op,naar de kloten geholpen.
  Resulteert in een hele groep die er klaar mee is

 • Gat

  @deb daarom stoppen er ook zoveel. Maar wees gerust de primaire sector is een blauw druk voor de rest van de sectoren. Alleen duurt dat een paar jaar.
  Zoals hard als ze nu de primaire sector aant afbreken zijn, zo hard komt straks de rest erachteraan. Politici zijn heel kortdenkend. Ze willen in 4 jaar een hele samenleving veranderen. Maar daar heb je tientallen jaren voor nodig.

 • Alco

  Ik verwacht weer een reactie van een LTO voorman op dit item.

 • cornelis 22

  Daarom nog steeds geen controle overschrijding vorig jaar .

 • Zuperboer

  Hup Carola vnv aanschuiven bij Jinek om deze blijde boodschap te verkondigen. Of past t soms niet in de strategie van negatief nieuws shaming and blaming. Dan morgen maar ff voor een speeddate naar t torentje #billenkoek

 • j.verstraten1

  Dag Alco, mijn menig is dat de schrijver van dit expertblog na het artikel van vorige week nog steeds in de fout gaat door de korting bij afromen te knopen aan de gedaalde fosfaatexcretie. De reden van afromen is nl dat er meer rechten in omloop zijn dan 84,9 miljoen kg waarop het rechtenstelsel is gebaseerd. Als gevolg van rechterlijke uitspraken zal dit nog verder oplopen. Ook al zouden onze koeien fosfaatloze mest produceren dan nóg moet dit in evenwicht zijn met elkaar, oftewel er moeten rechten uit de markt worden genomen. Volgens de minister en EU moet het evenwicht per 1-1-20 bereikt zijn.
  Ik heb ondertussen ook gereageerd op de vragen nav het eerdere nieuwsbericht op Boerderij.nl van vorige week op dit thema.

 • ENDE902

  @j.verstraten1
  U zegt dat de schrijver van dit blog de fout ingaat door de korting bij afromen te knopen aan de gedaalde fosfaatexcretie. Echter als er geen daling, maar een stijging van de fosfaatexcretie zou zijn, zegt u dan ook tegen de overheid(NL en EU) dat ze een fout maken als ze aanvullende maatregelen eisen.

 • j.verstraten1

  Als de excretie wijzigd ENDE kun je de forfaits aanpassen. Dat gebeurt met regelmaat om de 3 jaar. Daalt die dan kun je binnen je fosfaatquotum meer koeien houden. Stijgt die dan wordt die ruimte kleiner. Je fosfaatquotum blijft hetzelfde. Er zijn geen aanvullende maatregelen voor nodig, hier is wettelijk al in voorzien.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.