Redactieblog

33 reacties

‘De vlag uit bij FrieslandCampina’

Coöperatie vindt breed draagvlak onder boeren kennelijk nu niet meer belangrijk, zegt Vergaderboer.

“De directeuren van FrieslandCampina heffen vast het glas op de vertrokken boeren”, zegt Hanna een beetje zuur. “Bijna 400 leden met rond de 500 miljoen kilo melk zochten hun heil bij vooral A-ware.”

Ze kregen 5 cent per liter melk mee als een soort oprotpremie. Want de directie van FrieslandCampina is blij als leden afscheid nemen. Dan krijgen ze minder melk en dat willen ze graag. Dus kon er een borrel op worden gedronken.”

In het verleden was het motief van de coöperatie om samen meer marktmacht te hebben, dat gegeven kan naar de prullenbak

Het is een wondere wereld. Deze coöperatieve FrieslandCampina is blij dat leden bedanken, terwijl de particuliere A-ware niets hoeft te doen om de grote leveranciers in te schrijven. Dat doet denken aan het verleden.

Toen was de coöperatie actief om zoveel mogelijk boeren lid te maken. Het motief was vooral om samen meer macht in de markt te hebben: Samen Sterk was de naam van nogal wat coöperaties. Dat gegeven kan naar de prullenbak.

De onderneming staat op de eerste plaats, daarna volgt de waarde van een breed door boeren gedragen coöperatie

FrieslandCampina vindt een breed draagvlak onder boeren kennelijk nu niet meer belangrijk. De onderneming staat op de eerste plaats. Daarna volgt de waarde van een breed door boeren gedragen coöperatie.

“Kijk ook eens naar de andere kant”, zegt Hans. “Ik begrijp best dat FrieslandCampina graag melk kwijt wil. Alles wat in bulk gaat, brengt minder op en verlaagt de gemiddeld uit te betalen prijs. Doordat boeren vertrekken, wordt onze melkprijs hoger. We moeten dus blij zijn met een directie die dit aandurft.”

Onze coöperatie is van een machtsfactor een zorgenkindje geworden

“Weet je wat ik niet snap”, zegt Hanna, “Hoe kan een A-ware de melk die FrieslandCampina niet goed tot waarde kan brengen wèl voor een goede prijs verkopen? En dat nog wel in een nieuwe fabriek, die uit het niets is opgebouwd. De mannen en vrouwen van FrieslandCampina moeten zich schamen.”

Onze coöperatie is van een machtsfactor een zorgenkindje geworden. Toegegeven, ze betalen nog steeds een goede melkprijs. Maar nu willen ze daar met de discussie over de hoogte van de garantieprijs ook aan morrelen. Dat voelt niet goed.

“Ze moeten de marktconforme garantieprijs verlaten”, zegt Hanna. “Gewoon terug naar de eigen melkprijs, die uit markt komt. Kunnen ze laten zien wat ze kunnen.”

Laatste reacties

 • onderwater

  Ben het met Hanna eens gewoon zelf een prijs neer zetten dan kunnen we zien of ze echte ondernemers zijn

 • xw

  Onvolledig en stemming makend verhaal.
  Leg in ieder geval ook even uit wat de achtergrond is van die zgn. oprotpremie.

 • agratax.1

  Wat ik in dit verhaal mis, is het feit dat Friesland Campina met goedkeuring van de boeren / leden de nodige filialen heeft in het buitenland. Deze bedrijven zijn niet alleen een springplan om de handel aldaar op te krikken, maar tegelijk een concurrent op die lokale markten. Het zou interessant zijn om te weten hoeveel deze bedrijven bijdragen aan het melkgeld in Nederland. of moet ik deze bedrijven scharen onder het hoofdstuk "Bonusproducent" t.b.v de FC directie.

 • farmerbn

  Je hebt in de zuivel hetzelfde probleem als bij het vlees. De producten hebben een samenhang en de kunst is om alle onderdelen goed te verkopen. Een slager die elke week een varken koopt moet alle vleesonderdelen die week verkopen en niet alleen de luxe. Zo ook de zuivelfabriek. Je krijgt automatisch mager melkpoeder als je boter maakt enz. Dus als je minder melk aanvoert omdat er leden vertrekken heb je niet automatisch je productmix in orde. Het gaat over je productmix en niet over je melkaanvoer. In het voorbeeld van de slager: Als de slager elke week een half varken koopt omdat hij de oren en de poten niet kan verkopen van een heel varken, heeft hij ook maar de helft van de luxe vleesdelen te verkopen en verdient ie nog minder.

 • Zuperboer

  Aware had al klanten uit de tijd dat het voor FC de kaas tot waarde bracht. Die zijn meegenomen en worden voor 80-90% met 'eigen melk' volgecontracteerd. De speling halen ze verder uit de spotmarkt. t Zal mij verbazen als AWARE over de komende 5 jaar gemiddeld boven FC uitbetaalt. Dan zou de familie Anker aan zakelijkheid hebben ingeboet. FC zou niet moeten hóeven gaan morrelen aan de garantieprijs bij de lagere melkaanvoer van na het nieuwe Fosfaatquotum. Of toch gewoon een eigen Topmelkprijs 3.0 gaan neerzetten.

 • rverheij

  Zo jammer dat fc het merk campina zonodig afwardeert door de invoer van pp melk en die moet dan de meubelen redden.
  Het merk campina had alles in zich, immers de geselecteerde boeren voldeden al aan de eisen.
  De variatie aan boeren dat maakte juist het merk .

 • Bennie Stevelink

  En nu even een paar feiten om tot een beter begrip te komen: door het vertrek van 400 boeren met 500 miljoen liter melk komt er geen liter minder in de fabrieken van RFC. Deze 500 miljoen liter wordt namelijk in mindering gebracht op de verplichte doorlevering via DMF. Deze melk werd toch al niet door RFC verwerkt. Het vertrek van deze 400 boeren heeft dus geen enkel effect op het melkoverschot bij RFC.
  De aanvoer van verliesgevende melk is minder geworden door de fosfaatrechten en de generieke korting, niet doordat boeren zijn overgestapt naar A-ware.

 • haj146

  Eens dat ze gewoon zelf een prijs moeten zetten. Hoppa! Niet kijken naar anderen maar zo gaat het gebeuren. We gaan het zien, veel slechter als laatste jaren kan het ook niet. Vooral momenteel

 • kleine boer

  Bennie een feit is ook dat er minder melk is met veel meer kosten ....

 • jan1953

  Vriespunt misschien ook om aangestreept als dr wat in de melkweigering komen

 • Mfb

  @haj146 is de melkprijs zo slecht of zijn onze kosten zo snel gestegen?

 • koeien10

  op de melk die friesland campina nu kwijt is gaan ze in ieder geval nooit meer een cent verdienen.

 • Melkprijs is gewooon slecht en de kostprijs hoog
  Maar dat komt omdat er te veel is. Ik verwacht dat de langjarig gemiddelde melkprijs eerder naar beneden gaat dan omhoog . Op lange termijn betekent dit kostprijs verlagen of stoppen

 • Attie

  Tja Hanna, en dat die Jan A er rijk van wordt.., ongelooflijk maar toch waar!

 • xw

  stoppen wordt de beste optie.
  En dat betekent niet dat het voor de overblijvers beter wordt.
  Het lijkt er inderdaad op dat verbetering van de melkprijs er niet in zit

 • Jaap39

  Reken er maar op dat indien de melkprijs in Nederland tegen valt, de melkprijs elders in de wereld niet beter zal zijn. Kortom, ook daar zullen velen stoppen, zie Duitsland bijv. Ergens wordt dan de balans weer gevonden.
  Dat er voor minder gemolken moet gaan worden is een strategie van de zuivel. Als veehouders kunnen we dit niet accepteren en mogen we dit niet accepteren.
  Dus of actie of stoppen met melken. Daar tussenin zit massaal melk niet leveren.

 • Attie

  Het zal nog een hele toer zijn om het op te nemen, tegen de glimlachende Ierse grasboeren in hun sobere ruime melkstallen. Zeker met gefinancierd fosfaat en robots enz..

 • Broer

  Toen deze onderneming nog Friesland Dairy Foods heette hadden we een marktconforme melkprijs, een afspiegeling van wat om ons heen werd uitbetaald.
  Daarnaast kregen degenen die in het bezit waren van de certificaten van aandelen
  ( in de praktijk bijna alle melkleverende leden)een vergoeding (divident) over het ingebrachte/opgebouwde kapitaal , al naar gelang de winst van de onderneming.
  Zo werd de prestatie van de onderneming duidelijk zichtbaar en jongeren hoefden geen geld te reserveren voor de cooperatie en konden dat (zogenaamd )maximaal benutten voor het eigen bedrijf. Ouderen daarintegen konden juist geld in de onderneming laten zitten en behielden zo daaruit inkomsten. Zeggenschap liep uitsluitend via de melkleverende leden.
  Iedereen blij.
  Toen kwam Friesland Campina, en moest het weer anders.
  Een eigen melkprijs, dat als sterk voor een cooperatie wordt ervaren (prijszetter zijn ) kwam terug.
  Elke maand ontvangen we een (van te voren voor één maand gegarandeerde)
  voorschotmelkprijs, de zgn. garantieprijs.
  Daar bovenop komt na afloop van het jaar de prestatietoeslag, al naar gelang de onderneming heeft gepresteerd. Tesamen is dit de Friesland Campina melkprijs.
  Niet meer en niet minder.

 • Broer

  Bij de broodnodige totstandkoming van Friesland Dairy Foods zwaaiden André Olijslager en Arie Aalberts de scepter.
  Toen de juiste mensen op de juiste plaats.
  Directeur Olijslager liberaal en rechtlijnig, Aalberts sloot er met een 'preek' bij aan.
  Het cooperatieve principe van samen uit samen thuis werd verlaten en daar heb ik erg aan moeten wennen.
  Er werd gesaneerd en vol ingezet op producten met méérwaarde.
  'Bulk' was uit maar ik heb er steeds op gewezen dat dat wel voor de bulk van ons inkomen zorgt.
  Nu bepalen randzaken steeds meer de aandacht en zitten we met een totaal overbodig melkreductieprogramma.
  Iederéén schikt zich in nieuwerwetse plannetjes en liefdoenerij, alles liefst zo engels mogelijk.

  Ik baal van de uittocht van leden, maar sta soms alléén.
  Er moet weer gewerkt worden voor onze cooperatie en de trots moet terug dat we er als Nederland toe doen.

  Er is nu te veel gelatenheid onder ons dat we geslachtofferd worden op het hakblok van de milieu-ruimte.

 • Bennie Stevelink

  @Broer, goed serieus verhaal. Je vergeet echter dat Frieslandfoods in 1997 is opgericht als voorbereiding op de vrije markt. De marktbescherming die wij al vanaf 1950 kenden ging verdwijnen. Dat vereiste een totaal ander beleid, wat inderdaad soms botste met het coöperatieve principe. We moesten marktgericht produceren met alleen die melk die wij met meerwaarde konden afzetten. Er zijn geen boeren weggestuurd, iedereen die lid was kon lid blijven, maar wie weg wilde werd geen strobreed in de weg gelegd maar eerder nog aangemoedigd.

  Bij DOC zijn ze doorgegaan met het beleid zoals ze dat altijd al voerden. Een beleid wat het prima deed in een beschermde markt. Zolang de marktbescherming er nog was betaalde DOC beter dan Frieslandfoods. In 2006 werd de laatste marktbescherming opgeheven. Net op dat moment was er wereldwijd schaarste op de zuivelmarkt en kon DOC nog een goede prijs betalen. In 2008 sloeg het om met een dieptepunt in 2009. Sind die tijd is DOC hekkensluiter in de melkprijs vergelijking.

  De grootste fout bij Frieslandfoods is geweest dat men in aanloop van afschaffing van het melkquotum, en vlak voor de fusie met Campina, het principe van marktgericht produceren met alleen die melk die men met meerwaarde kon afzetten, heeft losgelaten. Het heeft er mede toe geleid dat de hele melkveehouderij op hol is geslagen.

 • farmerbn

  Bennie, wanneer zijn de ledenbewijzen verdwenen die ledengeld koppelde aan leveringsrecht? Was dat achteraf ook een verkeerde beslissing?

 • Bennie Stevelink

  @farmerbn, ledenbewijzen? Wat bedoel je? We hadden bij Frieslandfoods certificaten van aandelen A en B. De aandelen A vertegenwoordigden het geld in de dode hand, de aandelen B vertegenwoordigden het op naam gestelde geld.

 • Broer

  Ledenbewijzen gekoppeld aan leveringsrecht zijn er nooit geweest.
  Op vragen van leden wat te doen met de melk bij afschaffing van de melkquotering
  is geantwoord dat er vanuit de onderneming geen beperkingen zouden worden opgelegd. Velen leggen dat uit als een aanmoediging om maximaal te melken. Dat mag ,maar is wel je eigen conclusie. De verwachting was toendertijd dat andere beperkingen de melkproductie wel in toom zouden houden.
  Dat is ook uitgekomen (nu fosfaatrechten), maar er is even een moment geweest dat het gas er op kon. Wie dat gedaan heeft noem ik een goed ondernemer en ik vindt dat dat surplus aan melk gemakkelijk op de markt kan.
  Natuurlijk vraagt dat eerst tijd en inzet van onze onderneming en gaat daar de melkprijs zeker niet van omhoog. Op de langere termijn is onze onderneming, sector en onze economie er zeker mee gediend !

 • xw

  Broer of farmerbn bedoelen het systeem van ledenbewijzen van Campina destijds? Ledenbewijzen waren gerelateerd aan je melkquotum.
  Maar waar wil je het surplus aan melk tegen een acceptabele prijs kwijtraken? Gaat niet gebeuren.
  Let eens even op de europesche en ook de mondiale marktontwikkelingen
  Zie alleen al de ontwikkeling in oa. Polen en Ierland.
  Wees blij als je de huidige 34/35 cent/kg houdt.
  En ook dat wordt niet verwacht.
  Voor velen gaat het gewoon "stoppen" worden.

 • Attie

  En voor de 'sombermans'🤔, ook bij lage prijzen heb je een winnaar!

 • Kelholt

  Even commentaar op de markttheorieën van @Bennie Stevelink
  Volgens Bennie kun je marktgericht produceren met alleen melk die je kunt afzetten met meerwaarde. In feite zegt Bennie dus dat een melkfabriek de toekomstige marktprijzen kan voorspellen. Ik heb FC een paar keer een voorspelling horen doen maar helaas is daar weinig van uitgekomen. Daar zou ik dus niet op gokken als melkfabriek. Een melkfabriek, en de melkleveranciers ook, willen zekerheid. Aangezien je de toekomst niet kunt voorspellen spreid je je risico door voor zoveel mogelijk markten te produceren. Valt de één tegen, valt de andere mee. Doel is om op je gehele omzet een X percentage winst te maken. Je moet dus je omzet vergroten voor meer winst. Friesland Campina doet het tegenovergestelde.
  Volgens jou theorie zou een supermarkt dus ook geen bier moeten verkopen. Hier maakt de supermarkt geen winst op, misschien gaat er zelfs wel.geld achteraan. De klant die echter een krat bier koopt koopt ook andere producten waar wel marge op zit. Door te stunten met bier genereert de supermarkt meer omzet dus meer winst. Een bewezen theorie.

 • Bennie Stevelink

  @xw, wat jij hier vertelt wordt door veel boeren nog steeds niet begrepen: elders in Europa en in de wereld kan veel goedkoper geproduceerd worden dan in Nederland. Zij bepalen in de toekomst de melkprijs die veel lager ligt dan wij in Nederland nodig hebben. We moeten allerlei dingen extra doen zoals Planet Proof, niet om meer te beuren, maar om zoveel mogelijk de melkprijs te behouden die we hebben.

 • jorn

  nu nog 5% minder personeel, want deze kosten beginnen aardig op te lopen

 • xw

  En dan gaat Jorn en zijn familie ergens in 1 van de fabrieken staan om het werk te doen. Uiteraard pro deo om de kosten te drukken

 • kleine boer

  Morgen weten we wie de voorlopige nabetaling betaald...

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink wat jij hier vertelt is echt de grootst mogelijke onzin. Vijf jaar geleden kon er elders in Europa en in de wereld ook al veel goedkoper geproduceerd worden dan in Nederland. Toch was er hier nog prima te boeren. Nu sommige melkfabrieken hebben bedacht dat we allerlei dingen extra moeten doen, DIE NIET UIT DE MARKT BETAALD WORDEN MAAR UIT DE GEZAMENLIJKE POT MET MELKGELD, wordt het inderdaad lastig hier.

 • afm

  rfc riep er komen goude tijde aan naar de superheffing. melk poeder naar azie landen. maar welk jaar is niet bekent/ ze kunne beter in top op ruiming houden

 • Tolgin

  B

Laad alle reacties (29)

Of registreer je om te kunnen reageren.