Expertblog

3 reacties

‘Walhalla voor weidevogels’

Weilanden met weidevogels. Bijna een wonder gezien de vele predatoren en huidige landbouwpraktijk.

Het gaat goed met de weidevogels; je leest dit zelden meer en CBS-cijfers geven ook geen enkele aanleiding om dit te concluderen. Ook op onze boerderij waren in het verleden veel meer weidevogels.

Het aanleggen van plasdras, 7 hectare agrarisch natuurbeheer, legselbeheer en het gedeeltelijk beweiden van percelen en het uitrijden van ruige mest hebben het tij (nog) niet structureel weten te keren.

Weilanden vol met deze weidevogels, het bestaat nog. Bijna een wonder gezien de talrijke predatoren en de huidige landbouwpraktijk, stelt Cor Pierik.
Weilanden vol met deze weidevogels, het bestaat nog. Bijna een wonder gezien de talrijke predatoren en de huidige landbouwpraktijk, stelt Cor Pierik.

Veel meer jonge weidevogels

Toch zijn er dit jaar duidelijk veel meer jonge weidevogels op onze boerderij. Het wekelijkse rondje op de zondagochtend langs het vee en de weilanden leverde indrukwekkende beelden op.

Een kraai vliegt over en in een mum van tijd schieten er 10 grutto’s naar toe. De kraai heeft geen kans en de grutto’s duiken weer het lange gras in. Iets verderop zie ik nog een compleet gezinnetje met vier kievitskuikens.

De kuikens oefenen al aardig met hun vleugeltjes. Ik loop verder en denk: hoe is het mogelijk, nog vier. Het overleven van pullen is immer welhaast een wonder gezien de talrijke predatoren.

De pullen voelen zich op dit perceel veilig, kruipen voortdurend naar het lange gras en foerageren in het korte gras als de kust veilig is

Een paar percelen verderop word ik bijna overvallen door wel 20 grutto’s, kieviten en een wulp. Ze willen liever dat ik snel verder loop. Tussen de bedrijven door is overal het ‘tjululuu’ van de tureluur te horen. Om tureluurs van te worden.

Pullen van tureluur, grutto en kievit

Maar het mooiste beeld moet dan nog komen. Op de percelen waar ik in de lengterichting een schrikdraad heb gezet – met aan de ene zijde van de draad twee Lakenvelders en aan de andere kant lang gras – is het echt een walhalla voor weidevogels.

De pullen voelen zich hier veilig, kruipen voordurend onder het schrikdraad door naar het lange gras en foerageren in het korte gras als de kust veilig is. De koeienvlaaien zorgen voor een behoorlijke aanzuigende werking van insecten en wormpjes.

Ik geniet even. Even, want ik zie ook veel landbouwgebieden waar het in het voorjaar oorverdovend stil is geworden

In deze percelen lopen tientallen pullen van tureluur, grutto en kievit. Het is genieten. En even denk ik dat het misschien toch nog goed kan komen met de grutto’s in ons land.

Even maar, want ik zie ook veel landbouwgebieden waar het in het voorjaar oorverdovend stil is geworden. De nieuwe CBS-statistieken in het najaar over de weidevogelpopulatie krijgen weer mijn bovengemiddelde aandacht.

Laatste reacties

  • gerben5

    Misschien kunt u, als landbouw econoom mij eens het financiële plaatje voorrekenen van dat lange gras en die lakenvelders? Kieviet heeft hier trouwens ook een goed jaar gehad

  • koestal

    Hier nauwelijks weidevogels ,de vos en de das zijn hier de baas ,ook kraaien , buizerds en ooievaars houden hier de boel kor.,Wat levert plasdras financieel nog op,of moet dat een hobby zijn van de boer ?

  • Jan-Zonderland

    Romantisch verhaal. Is het allemaal waar ?

Of registreer je om te kunnen reageren.