Boerenblog

14 reacties

‘Nadenken over onze boerenlobby’

Het lijkt de laatste maanden wel of er een hetze tegen de landbouw gevoerd wordt. Bij veel boeren merk ik hierover frustratie en vertwijfeling. Ook zie ik dat zich iets echt bedreigends ontwikkelt voor de landbouw.

Kort door de bocht zijn er 3 partijen op het speelveld:

 1. De linkse elite. Deze wil het liefst zoveel mogelijk beslissingsbevoegdheid krijgen over de helft van Nederland die nu in handen is van de boeren. De elite woont en werkt grotendeels in stedelijk gebied. Ze beziet het platteland vanuit een nostalgische bril; dat platteland moet houvast bieden in deze tijd van digitale revolutie en globalisering. Ze heeft geen boodschap aan boeren die zich spiegelen aan efficiëntie en hun bijdrage aan het exportoverschot. Sterker nog, de linkse elite heeft sterk het gevoel dat er nu moet worden ingegrepen.
 2. Groen rechts, een sterker wordende groep en van oorsprong bondgenoten van de agrarische sector. Deze groep wordt echter steeds meer beïnvloed door beelden mede geïnitieerd door de linkse elite zoals opnames in slachthuizen, insectensterfte enz.. Bij de rechtse elite leeft vooral het gevoel dat de economie bestaat uit kenniseconomie en bedrijven met veel toegevoegde waarde zoals ASML, Akzo en Unilever. Ze ziet het platteland meer als een achterland waar recreatie, natuur en ook nostalgie het credo is.
 3. De agrarische sector, wij boeren zelf. We voelen dat onze positie onder druk staat. Hoe gaan wij hiermee om? Wij blijven vooral stemmen op de traditionele partijen, vooral CDA. Door het wegvallen van het CDA, vanouds de voor ons veilige hoeder in de politiek, worden wij ineens gehouden aan fosfaatplafonds en komen er verboden op gewasbeschermingsmiddelen.

Wat doen wij vervolgens? We zeggen onze lidmaatschappen op bij de standsorganisaties en versplinteren in kleine one-issue-clubjes. Onze lobby valt hierdoor weg en als wij niet oppassen, verliezen wij onze positie aan de sterke linkse lobby.

Hoe gaan wij onze lobby regelen en wanneer zeggen wij tot hier en niet verder?

De schaalvergroting en professionalisering zullen doorzetten, in 2040 zijn er nog 5.000 tot 7.500 actieve melkveebedrijven. Hier moeten wij als agrarische sector nu echt over nadenken. Hoe gaan wij ons verhaal vertellen, hoe gaan wij onze lobby regelen en wanneer zeggen wij tot hier en niet verder?

Als wij niet in staat zijn om dit zelf te regelen, dan wordt de kringlooplandbouwvisie van onze minister een heel kleine lokale kringloop en verdampt de waarde van onze bedrijven de komende decennia.

Laatste reacties

 • draaier

  "Hoe gaan wij ons verhaal vertellen, hoe gaan wij onze lobby regelen en wanneer zeggen wij tot hier en niet verder?"

  Toen we dat wel konden, deed LTO het ook niet. Niet de versplintering de schuld geven dat je macht tanende is. Je moet jezelf afvragen waarom dat deze versplintering ontstaan is. Als het aan LTO had gelegen, waren alle grondgebonden bedrijven gekort geweest, om vervolgens een visie te accepteren die moet leiden tot meer grondgebondenheid. Je belooft ruimte via de KLW, maar pas nadat alle fosfaatruimte forfaitair uitgedeeld is zodat er geen ruimte is om te herverdelen. Wat een ander bijkrijgt moet de één dus weer inleveren.

  Sorry Henk, matig stukje. Belangenbehartiging wordt net als politiek. Zorg voor coalities per onderwerp. Angstbeelden zaaien dat de waarde van onze bedrijven verdampt is natuurlijk complete onzin. We hebben er allemaal een paar ton/paar miljoen aan waarde bijgekregen op 1 januari 2018 en de oppervlakte landbouwgrond wordt steeds kleiner met steeds meer vragende partijen. Beleid is in de maak om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan. Stoppen wordt een feestje, als je niet te gek gedaan hebt.

 • wilcovanlaar1

  Beste Henk, je hebt het over het wegvallen van het CDA, maar de SGP staat nog steeds recht overeind !

 • farmerbn

  Je ziet het bij wakker dier maar ook bij lto. Deze organisaties nemen vast personeel aan en die kosten elk jaar vast geld. Dat was bij de oude ncb geen probleem want die bulkte van het geld. Door wanbeleid is dat allemaal verdampt. Nu moeten die personeelsleden van lto aan tafel blijven zitten om de overheid te paaien om wat projectgeld los te peuteren. Hierdoor kun je niet meer zeggen ' tot hier en niet verder'. Doordat je je laat piepelen gaan leden lopen. Zeker als het lidmaatschap serieus meer kost als vroeger.

 • Bennie Stevelink

  Zowel @draaier als @farmerbn redeneren vanuit de illusie dat boeren de beslissing nemen. Als LTO ergens niet mee instemt gaat het niet gebeuren? Dus LTO kan grenzen stellen aan de maatregelen waar wij mee te maken krijgen?
  Vergeet het maar, LTO kan alleen degenen die de beslissingen nemen, proberen te overtuigen een bepaalde beslissing wel of niet te nemen. Dier- en milieuactivisten doen vanuit de andere kant precies hetzelfde.
  Hoe meer je als boeren een eenheid vormt hoe effectiever je hier in bent.

 • farmerbn

  Dat weet je niet Bennie. LTO stemt altijd in dus je weet niet of iets doorgaat als LTO niet instemt. Dat is namelijk het probleem. LTO zegt nooit nee, of tot hier en niet verder. Dat kan LTO ook niet meer omdat ze financieel afhankelijk zijn van de overheid. Hun financiele onafhankelijkheid die ze vroeger wél hadden is verloren.

 • draaier

  "Dus LTO kan grenzen stellen aan de maatregelen waar wij mee te maken krijgen? "

  Dat zeg ik niet. Dat zegt Henk hierboven. Hij vraagt wanneer we stop zeggen. Ik zeg dat dat niet gezegd is toen we het nog wel konden en nu is het te laat om nog stop te roepen.

 • Attie

  Precies draaier goed verwoord in je eerste stuk helemaal mee eens..
  En Henk maak je geen zorgen, grondgebonden bedrijven blijven er altijd met of zonder lto!

 • draaier

  Vergeet niet dat de bedreigingen de laatste jaren van binnenuit zijn gekomen. Ik heb meer last van mijn coöperatieve melkverwerker en van LTO gehad dan van Wakker Dier.

 • koestal

  Zelfs de voorzitter van LTO geeft de boeren een draai om de oren

 • joannes

  2040!!! 5.000 tot 7.500 actieve melkveebedrijven en in 2016 17.910 met het leeuwendeel boven de 45! Dat's een goudenkans voor al die jonge boeren die met een beetje geduld en veel vakmanschap al dat land kunnen overnemen om die ouderen nog een beetje te laten genieten van hun pensioen; de waarde van hun bezittingen.

 • melkveehouder .

  @Henk Schoonvelde. Door het wegvallen van het CDA worden wij aan fosfaatplafonds gehouden??? Nota bene het CDA had in de Eerste Kamer de beslissende stem die nu als een molensteen om de nek van de melkveehouderij hangt. Sorry hoor, maar dit lijkt op propaganda taal voor de Europese verkiezingen. Als ik het mis zou hebben lees ik het graag.

 • WGeverink

  Ik sta er van te kijken dat lto nog bestaat. Krijgen ze net als wakker dier ook geld uit de postcode loterij?

 • tinusje

  Sgp is enigste partij die tegen fosfaatrechten was/is en het heeft over grondwater itt de rest...

 • koestal

  Annie Schreijer heeft in Brussel niets voor de Nederlandse melkveehouderij gedaan over het fosfaatplafond,ze liep wel in Nederland wat te roetertoeteren over de fosfaatwet,maar dat was op de verkeerde plek.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.